صفحه نخست

رژیم آنلاین

مقالات

بانک کالری

برترین ها

مدیا

درباره ما

اینفوگراف

جستجو در سایت

تلفن مشهد : 3606420 - 36051363          ♥‌ آیا من چاقم ؟‌ ♥          ♥‌ ثبت نام رژیم آنلاین‌ ♥          ♥‌ ادامه رژیم لاغری‌ و     لینک ما در پیام رسان سروش

  برخی آزمایش های بیوشیمیایی و مقادیر طبیعی آنها - آزمایش خون

مقادیر طبیعی آزمایش خون

آزمایش خون


هر آزمایشگاهی، بستگی به نحوه انجام آزمایش ها، مقادیر طبیعی متفاوتی ارائه می کند. مقادیر طبیعی ذکر شده در اینجا به صورت تخمینی است.

جدول 1-12. برخی آزمایشهای بیوشیمیایی -آزمایش خون

نوع آزمایش بیوشیمیایی -آزمایش خون

مقدار طبیعی

مقادیر طبیعی در سرم

˜ آزمایشهای انعقاد خون:

زمان خونریزی

زمان انعقاد خون

ESR*

زمان پروترومبین

1 تا 3 دقیقه

6 تا 10 دقیقه

0 تا 10 میلی متر در ساعت (در مردان)

0 تا 15 میلی متر در ساعت (در زنان)

11 تا 16 ثانیه

˜ بیلی روبین، کل

mg/dl 1- 15/0

˜ کلسیم

mg/dl 11-9

˜ کراتینین

mg/dl 4/1 – 7/0

˜ گلیکوهموگلوبین

5/8 – 5/5 %

˜ گلوکز ناشتا

mg/dl 110-70

˜LDH

units/ml 680-200

˜ لیپیدها

کلسترول

30-20% از HDL

70-60% از LDL

تری گلیسرید

اسیدهای چرب، کل

فسفولیپیدها

mg/dl 210-120

کمتر از mg/dl 160

mg/dl 240 -190

mg/dl 350 – 60

˜ لنفوسیتها

بیش از mm3/1500

˜ منیزیم

mg/dl 3- 8/1

˜ تعادل ازت

هدف 1 تا 4 گرم در 24 ساعت UUN

˜ اسمولالیته، سرم

mOsm/L 295-280

˜pO2

mmHg 100-80

˜pCo2

mmHg 45-35

˜pH سرخرگی، پلاسما

44/7 – 36/7

˜ فنیل آلانین، سرم

کمتر از mg/dl 3

˜ فسفات، معدنی، سرم

mg/dl 5 – 5/2

˜ فسفر

mg/dl 4- 5/2

˜ پتاسیم، سرم

mEq/L 5/5 – 5/3

˜ پروتئین کل، سرم

آلبومین (معمولاً 40% پروتئین کل)

گلوبولین

پری آلبومین

ترانسفرین

g/dl 8-6

g/dl 5 – 5/3

g/dl 3- 5/1

mg/dl 35 – 16

mg/dl 370- 170

˜ سدیم، سرم

mEq/L 145-136

˜ ترانس آمینازها (کبد، عضله، مغز)

AST (SGOT)

ALT (SGPT)

units/ml 40-5

units/ml 35-5

˜ ازت اوره خون (BUN)

mg/dl 18 - 8

˜ اسید اوریک

mg/dl 9 – 4

˜ ویتامین A

IU/dl 150-125 یا μg/dl 80-20

˜ ویتامین B6

μg/dl 18- 6/3

˜ ویتامین B12

μg/dl 900 -200

˜ ویتامین C

mg/dl 2 – 6/0

˜ روی

μg/dl 4/1 – 75/0

مقادیر طبیعی در خون

˜ شمارش گلبولهای قرمز

million/mm3 2/6 – 5/4 (مردان)

million/mm3 4/5 – 2/4 (زنان)

˜ فریتین

μg/ml 300-20 (مردان)

μg/ml 120-20 (زنان)

˜ فولات

20-2 μg/ml

˜ آهن

175-75 (مردان)μg/dl

165-65 (زنان)μg/dl

˜ظرفیت تام اتصال آهن (TIBC)

450 - 240μg/dl

˜ هماتوکریت

54 – 40% (مردان)

47 – 37% (زنان)

˜ هموگلوبین

g/dl 17 – 14 (مردان)

g/dl 15 – 12 (زنان)

˜ متوسط حجم سلولی (MCV)

Cu/microns 94 – 80

˜ متوسط هموگلوبین سلولی (MCH)

Pictogram 32 – 26

˜ متوسط غلظت هموگلوبین سلولی (MCHC)

36 – 32%

˜ گلبولهای سفید خون (WBC)

thousand/mm3 8/11 – 8/4

˜ لنفوسیتها

44- 24% کل گلبولهای سفید خون

˜ تعداد کل لنفوسیتها (TLC)

درصد لنفوسیتها x 

طبیعی > mm3/2000

کمبود < mm3/900

مقادیر طبیعی در ادرار

˜ استون

ــــ . ــــ

˜ آمونیاک

mEq/L 70 -20

˜ کلسیم (با رژیم غذایی معمولی)

کمتر از g 250 در 24 ساعت

˜ کراتینین

Mg/kgBW 25-15 در 24 ساعت

˜ هموگلوبین، میوگلوبین

ــــ . ــــ

˜ اسمولالیته

mOsm/kg 800 -300

˜ اکسالات

mg 60-20 در 24 ساعت

˜pH

8- 6/4 (به طور متوسط، به رژیم غذایی بستگی دارد.)

˜ پروتئین

کمتر از mg30 در 24 ساعت

˜ قند

ــــ . ــــ

˜ ازت اوره

g 20-2 در 24 ساعت

مقادیر در مدفوع

˜ چربی

کمتر از g 7 در 24 ساعت

˜ ازت

کمتر از g/day 5/2

* نسبت رسوب گلبولهای قرمز Eythrocyte Sedimentation Rate

مقادیر آزمایش خون یا آزمایش بیوشیمیایی

زژیم غذایی شیردهیجدول 2-4. راهنمای میزان انرژی و مواد مغذی مورد نیاز در دوران شیردهی- رژیم غذایی دوران شیردهی

انرژی و مواد مغذی

مرحله شیردهی

علت نیاز

شش ماه اول

شش ماه دوم

انرژی

Kcal/day500 بیش از نیاز معمول

Kcal/day800-500 بیش از نیاز معمولی

معمولاً در دوران بارداری kg3 چربی ذخیره می شود که طی سه ماه اول شیردهی این چربی Kcal/day300-200 انرژی تولید می کند. بنابراین میزان نیاز به انرژی در سه ماه اول Kcal500+ و در سه ماه دوم تا Kcal800+ برآورد شده است.

میزان انرژی دریافتی در دوران شیردهی هیچگاه نباید کمتر از Kcal1500 باشد.

در موارد زیر کالری بیشتری مورد نیاز است:

˜مادران نوجوان شیرده

˜مادرانی که بیش از یک نوزاد را شیر می دهند

˜وزن کمتر از IBW یا افزایش وزن کمتر از مطلوب در دوران بارداری

˜بارداری در زمان شیردهی

پروتئین

حداقل g/day 65

g/day 62

میزان نیاز به مقدار شیر تولید شده بستگی دارد.

برای مادرانی که بیش از یک نوزاد را شیر می دهند، پروتئین بیشتری مورد نیاز است.

کلسیم

mg/day 1000(بزرگسالان)

mg/day1300 (18≥سال)

همان

جایگزینی کلسیم مصرف شده در تولید شیر

آهن

mg/day 15

mg/day 15

تأمین نیازهای مادر و جنین و جایگزینی آهن از دست رفته در زایمان

فولات

g/dayμ500

g/dayμ500

جایگزینی فولات ترشح شده در شیر مادر

سایر ویتامینها و املاح

طبق مقادیر توصیه شده در جدول RDA و DRI برای این گروه

حفظ ذخایر بدن مادر

 

{tortags,180,1}

جدول 2-2. راهنمای انرژی و مواد مغذی مورد نیاز در دوران بارداری

انرژی و مواد مغذی

میزان نیاز

علت نیاز

بزرگسالان(19 سال به بالا)

نوجوانان(11 تا 18 سال)

انرژی

سه ماه اول: مانند پیش از بارداری

سه ماهه دوم و سوم Kcal/day300

بیش از نیاز معمول یا Kcal/kgBW40-36

توجه: در موارد زیر، انرژی بیشتری مورد نیاز است:

- چندقلوزایی

- کم وزنی پیش از بارداری

- افزایش وزن ناکافی

ممکن است بر حسب سن و میزان فعالیت به انرژی بیشتری نیاز باشد

تأمین افزایش وزن مورد نیاز و ذخایر چربی به میزان کافی، ذخیره یا پیشگیری از اتلاف پروتئین

پروتئین

g/day10 بالاتر از RDA یا

g/kgIBW 3/1

توجه: در چندقلوزایی نیاز به پروتئین بیشتر می شود

g/day10 + یا

g/day65-55

برای تأمین رشد و نمو جنین، جفت، خون، مایع آمونیاکی و حفظ بافتهای بدن مادر

کلسیم

mg/day1000

mg/day1300

استخوان سازی و تشکیل جوانه های دندان در جنین

جلوگیری از اتلاف استخوان های مادر

آهن

mg/day30

mg/day30

تولید بیشتر گلبولهای قرمز خون، افزایش هموگلوبین، رشد و نمو و تأمین ذخایر کبدی جنین

فولات

g/dayμ600

g/dayμ600

تولید بیشتر گلبولهای قرمز خون، برای شکل گیری جنین و پیشگیری از ضایعه عصبی

سایر ویتامین ها و املاح

طبق مقادیر توصیه شده در جدول RDA و DRI برای این گروه.

حفظ ذخایر بدن مادر

جدول2-3. راهنمای گروه های غذایی و اندازه سروینگ های مورد نیاز در دوران بارداری و شیردهی ( رژیم غذایی بارداری - رژیم غذایی شیر دهی)

گروه غذایی

تعداد سروینگ مورد نیاز روزانه

معادل هر سروینگ (جایگزین ها)

زنان باردار

زنان باردار و شیرده

24-11 سال

25 سال و بالاتر

غذاهای غنی از پروتئین

5

(حداقل 3 سروینگ در هفته از پروتئین گیاهی)

5

(حداقل 3 سروینگ در هفته از پروتئین گیاهی)

7

(روزانه حداقل یک سروینگ پروتئین گیاهی)

پروتئین گیاهی:

  ل لوبیا یا عدس یا نخود

30 گرم یا   ل مغزها (مانند بادام زمینی، فندق، گردو، پسته یا تخمه)

2 ق.م. کره بادام زمینی

30 گرم توفو (دلمه سویا)

پروتئین حیوانی:

30 گرم گوشت مرغ، ماهی، گاو، گوسفند یا بوقلمون، 1 عدد تخم مرغ

لبنیات

3

2

3

1 ل شیر

1 ل ماست

1 ل شیر بستنی (Milk Shake)

5/1 ل سوپ شیردار

(مثل سوپهای تهیه شده با سس سفید)

45 گرم یا   ل پنیر

1 ل پودینگ یا مسقطی

5/1 ل بستنی

نان و غلات

7

(روزانه 4 سروینگ از انواع نان سبوسدار)

6

(روزانه 4 سروینگ از انواع نان سبوسدار)

7

(روزانه 4 سروینگ از انواع نان سبوسدار)

1 برش (به اندازه کف دست) نان.

1 عدد نان لقمه ای فانتزی

  عدد نان همبرگری یا نان باگت،

1 عدد کیک یزدی

  ل غلات صبحانه خشک

  ل حلیم یا غلات پخته

  ل برنج یا ماکارونی

8 عدد بیسکویت یا کراکر متوسط

4 عدد بیسکویت بزرگ

3 ل ذرت بو داده

میوه ها و سبزیهای غنی از ویتامین C

1

1

2-1

cc180 آب مرکبات یا آب گوجه فرنگی،

1 عدد پرتقال، کیوی، انبه

  عدد گریپ فروت یا طالبی،

2عدد نارنگی

  ل توت فرنگی

  ل پخته یا 1 ل خام: کلم پیچ، براکلی، کلم دکمه ای، فلفل دلمه ای یا لوبیا سبز، 3 عدد گوجه فرنگی

میوه ها و سبزیهای غنی از ویتامین A

1

1

2-1

cc180 آب زردآلو یا 3 عدد زردآلو خام یا   ل قیسی زردآلو،

1 عدد کوچک یا   ل هویج خرد شده،

2 عدد گوجه رنگی

  ل اسفناج پخته یا 1 ل خام،

  ل سبزیهای برگدار سبز پخته،

  ل کدو تنبل پخته

سایر سبزیها و میوه ها

3

3

4-3

cc180 آبمیوه بجز موارد بالا،

1 عدد سیب، موز، هلو یا گلابی متوسط،

  ل انواع توت (بجز توت فرنگی)،

  ل گیلاس یا انواع انگور

  ل آناناس،

  ل هندوانه،

  ل میوه های خشک،

  ل سبزیهای خرد شده (کرفس، کدو، سیب زمینی)

1 ل کاهو

چربیها و روغنها (ترجیحاً غیراشباع)

3

3

3

1 ق.م. روغن مایع

1 ق.م. مایونز

2 ق.م. انواع سس سالاد مشابه مایونز

1 ق.غ. انواع سس سالاد روغنی

 

اشتراک برای
آپ دیت ودریافت آخرین خبرها