صفحه نخست

رژیم آنلاین

مقالات

بانک کالری

برترین ها

مدیا

درباره ما

اینفوگراف

جستجو در سایت

تلفن مشهد : 3606420 - 36051363          ♥‌ آیا من چاقم ؟‌ ♥          ♥‌ ثبت نام رژیم آنلاین‌ ♥          ♥‌ ادامه رژیم لاغری‌ و     لینک ما در پیام رسان سروش

اثرات ال-كارنيتين  ال-كارنيتين   يك اسيد آمينه طبيعي است كه بواسطه اثر بر روي متابوليسم چربيها مورد توجه بسياري از محققين علم تغذيه انسان قرار  گرفته است . بطور خلاصه مكانيسم عمل ال- كارنيتين شامل اثر بر روي اسيدهاي چرب با زنجيره طولاني و تبديل آنها به ذرات كوچكتر است . بدين وسيله ال-كارنيتين موجب انتقال اين مواد به غشاء ميتوكندري سلول شده و اين ارگانل با سوزاندن چربيها به عنوان منبع انرژي موجب تسريع در متابوليسم اين مولكولهاي مي شود . اخيراً دانشمندان انستيتو چين اثرات ال-كارنيتين بر روي عملكرد ، تركيب لاشه و متابوليسم چربيها در نيمچه خروسهاي گوشتي را مور مطالعه قرار دادند . در اين پژوهش 600 قطعه جوجه خروس در پنج گروه تقسيم شدند كه هر گروه شامل 3 تكرار و هر تكرار داراي 40 قطعه پرنده بود . اين گروه ها جيره پايه يكسان دريافت داشتند كه به هر كيلوگرم از آن ترتيب مقادير صفر ،25 ، 50 ، 75 و 100 ميلي گرم ال- كارنيتين اضافه شده بود. اين آزمايش نشان داد كه ال-كارنيتين داراي تاثير معني داري بر روي افزايش وزن روزانه و يا ضريب تبديل نبوده است .اما اضافه نمودن ال -كارنيتين به ميزان بيش از 25 ميلي گرم در هر كيلو گرم خوراك طيور موجب افزايش بازده عضله سينه ، افزايش چربي عضلات و نيز كاهش چربي محوطه بطني گرديد . نتايج حاصل از اين مطالعه دلالت بر اين دارد كه ال كارنيتين مي تواند موجب كاهش چربي زير پوستي بواسطه كاهش فعاليت آنزيمهاي مربوطه و نيز افزايش چربي بين عضلات بواسطه كاهش فعاليت آنزيم پالميتويل ترانسفرازعضلات سينه دارد

اشتراک برای
آپ دیت ودریافت آخرین خبرها