سوالهای قبل ار شروع درمان چاقی

درمان چاقی

درمان چاقی

قبل از شروع درمان از خودمان بپرسیم
1) آیا اخیرا دلایل موجه ولی غیر واقعی برای رفتارهایم آورده ام ؟ آنها چه بوده اند؟
2) آیا از روی اجبار و بدون کنترل به وسوسه ای عمل کرده ام که بعدا وانمود کنم که طبق نقشه و خواست خود ( با حق انتخاب )  بدان صورت رفتار نموده ام ؟

3) چگونه دیگران را برای رفتار خودم سرزنش کرد ه ام؟
 چه مشکلات و بحراهایی باعث شد برای درمان چاقی اقدام کنم ؟
4) اولین باری که تشخیص دادم چاقی برای من مشکل ایجاد کرده است کی بود؟ آیا سعی کرم تا بهبودی بیابم ؟ اگر آری چرا و چگونه و گرنه چرا ؟

5) من در برابر کدامیک از وسوسه هایم احساس عجز و ناتوانی میکنم ؟
6) من برای خوردن چه کارهایی انجام داده ام و چه موقعیت هایی را از دست داده ام که اگر لاغر بوده ام از آن موقعیت بهترین بهره را میبردم ؟
7) من برای خوردن چه کارهایی را انجام داده ام که کاملا بر خلاف اعتقادات و  وارزشهی زندگی خصوصی ام بوده است ؟
8) شخصیت من چگونه هنگامی که شروع به خوردن می کنم تغییر می یابد ؟ متکبر میشوم ؟خود محور میشوم ( فقط به فکر خودم هستم ) ؟در آن لحظه حتی به فکر -خودم هم نیستم ؟  به قدری بی اراده میشوم که به جای مغز معده ام به من دستور میدهد ؟

جواد سبحانی
مشاور تغذیه و رژیم درمانی

چاپایمیل

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد
kantrium.com | Finland | Helsinki | Denmark