آلزايمر

آلزايمر s disease ‘ Alzheimer

يك شكل از فراموشي كه علامت مشخصه آن گروهي از نشانگان از جمله : از دست دادن حافظه ، تفكر ، تعقل ، اختلال جهت يابي ، گيجي و برزخي اوقات آشفتگي هاي گفتاري دريافت غذا تحت تاثير قرار گرفته و و وزن كاهش مي يابد مشكلات تغذيه اي در 3 مرحله است 1 – دشواري در خريد و پخت و انتخاب نامعمول غذا ، كاهش اشتها ، تغييرات چشايي و بويايي و فراموش كردن خوردن غذا 2 - افزايش نياز به انرژي ناشي از سراسيمگي و هيجان ، خوردن با دست ، نگه داشتن غذا در دهان ، فراموش كردن بلع غذا نا تاواني در جويدن غذا 3 – عدم شناخت غذا ، سر باز زدن از خومردن غذا و يا باز بودن دهان و دشوار در بلع درمان تغذيه اي : رژيم بايد به صورت فردي تنظيم گردد قدم زدن مداوم و سراسيمگي و هيجان ممكن است تا 1600 كيلو كالري بيشتر نياز داششته باشد . با انتخاب قوام مناسب غذا ، استقلال يا عدم وابستگي در خوردن را در شخص تشويق نماييد . به فرد مبتلا وعده هاي كوچك در دفعات بيشتر بدهيد و غذا ها از نوع غني باشند مكمل ياري ويتامين و مواد معدني ممكن است ضروري باشد و زن را پايش نماييد و از دهيدراسيون ، يبوست و آسپيراسيون غذا به ريه جلوگيري نماييد از تغذيه با لوله اجتناب كنيد مگر اينكه مطلقا ضروري باشد .

چاپایمیل

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد
kantrium.com | Finland | Helsinki | Denmark