• Home
  • رژیم درمانی بیماریها
  • دیابت
  • نمونه یک رژیم غذایی دیابتی

روشهای درمان دیابت

روشهای درمان دیابت

روشهای درمان دیابت

اساسی ترین اجزاء در درمان دیابت عبارتند از:

1- رژیم غذایی (توأم با فعالیت بدنی در صورت امکان)

2- درمان خوراکی کاهش قند خون 3

- درمان توسط انسولین آموزش فرد دیابتی یک جزء ضروری در کنترل هر بیمار است. برای تامین کنترل مناسب باید دانش اساسی و مهارتهای لازم توسط بیمار و خانواده اش کسب شود و تیم مراقبت های بهداشتی با بیمار به دقت برای رسیدن به این هدف کار کند و خود مراقبتی را ارتقاء بخشد. هم چنین فرد دیابتی باید در نیل به اهداف درمانی کنترل وزن، فشارخون و قند خون درگیر شود. نیاز های اساسی آموزش فرد مبتلا به دیابت و خانواده او در صفحات بعد آورده شده است.

اختلال در تحمل گلوکز (IGT)

ارزیابی آزمایشگاهی دیابت

تاثير داروهاي گياهي بر قند خون

چاپایمیل

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد
kantrium.com | Finland | Helsinki | Denmark