• Home
  • دریافت رژیم

Warning

Error loading component: com_users, Component not found.

Error loading component: com_languages, Component not found.

Generated with MOOJ Proforms Basic Version 1.5

سلام

خواهشمند است تمام فیلدها را به دقت پر نمایید .در اولین فرصت با شما تماس گرفته میشود. شماره تلفنهای مرکز -مشهد - 36064720-36051363

*قسمتهای علامت دار را تکمیل فرمایید
ای میل شما
شماره پرونده *
برنامه شماره * شماره روی برگه رژیم نوشته شده است
وزن قبلی * با یک ترازو و در یک زمان و با همان لباس اندازه گرفته شود
وزن جدید * از یک ترازو و در یک زمان و با همان لباس اندازه گرفته شود
دور شکم * از کمترین ناحیه اندازه گرفته شود
اجرای برنامه میزان پایبندی به برنامه جلسه گذشته
ورزش
توضیحات مطلبتان را در این قسمت بنویسید

بیشترین بازدید

آخرین مقالات

گوشه

kantrium.com | Finland | Helsinki | Denmark