• Home
  • مقالات تغذیه
  • راهنمای رژیم درمانی

چند تذکر مهم رژیم غذایی پر فیبر

چند تذکر مهم رژیم غذایی پر فیبر:

رژیم غذایی پرفیبر
1-    سبوس غلات می تواند فیبر مؤثر، کم هزینه و قابل دسترسی در رژیم غذایی پر فیبر باشد.
2-    در افراد با رژیم نرمال که دچار یبوست هستند سبوس بعنوان منبع فیبر اضافی توصیه می شود. در این مورد، می توان سبوس را به مقدار 2 قاشق غذاخوری به میزان 3 بار در روز توصیه کرد.
3-    در اثر مصرف مقدار زیاد فیبر غذایی، باکتریهای روده، اسیدهای چرب فرار تولید می کنند که ممکن است موجب اسهال، دل پیچه و ازدیاد گاز معده شود. بنابراین، توصیه می شود مواد غذایی پر فیبر را بتدریج وارد رژیم غذایی کنند تا تحمل دستگاه گوارش نسبت به فیبر افزایش یابد.
4-    نوع و درجه رسیدگی و تازگی سبزی و میوه در میزان فیبر آنها مؤثر است. میوه ها و سبزیهایی که تازگی کمتری دارند، حاوی فیبر بیشتری هستند.
5-    سبزیها و میوه ها دارای پکتین بیشتری هستند و در پائین آوردن چربیهای خون (بویژه کلسترول) و کنترل قند خون مؤثر می باشند.
6-    با افزایش فیبر در رژیم غذایی مقدار مایعات نیز باید به مقدار کافی افزایش یابد(به مقدار 8 لیوان یا بیشتر).
7-    در بیماری "دیورتیکول" در مواقع التهاب، رژیم کم فیبر توصیه می شود و پس از رفع التهاب برای کاهش زمان تخلیه مدفوع و فشار داخل کولون، رژیم پر فیبر تجویز می گردد.

نمونه یک رژیم پر فیبر

چاپایمیل

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد
kantrium.com | Finland | Helsinki | Denmark