• Home
  • مقالات تغذیه
  • راهنمای رژیم درمانی

ارزیابی بیو شیمیایی

ارزیابی بیو شیمیایی افراد برا تشخیص وضعیت تغذیه

آزمایش خون و ادرار

اندازه گیری اجزاء مختلف مواد بیولوژیک بدن از حساس ترین روش های ارزیابی تغذیه ای محسوب می شود. به عنوان مثال: نمایه کراتینین به قد CHI، برای تعیین توده عضلانی اسکلت به کار می رود، که عبارت است از مقدار کراتینین دفع شده در ادرار 24 ساعته فرد و مقایسه آن با آنجه که برای یک فرد با همان قد، مورد انتظار است .

نمونه دیگر میزان ازت اوره UUN روزانه است که می توان برای تخمین میزان کاتابولیسم پروتئین و به منظور اطمینان از کفایت پروتئین دریافتی استفاده شود. کمبود پروتئین تام و تعادل پروتئینی را می توان توسط UUN محاسبه کرد .

برخی از نشانگر های مورد استفاده برای ارزشیابی بیوشیمیایی در مقاله های بعدی  معرفی شده اند.

چاپایمیل

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد
kantrium.com | Finland | Helsinki | Denmark