کربوهیدرات افراد دیابتی هنگام ورزش

کربوهیدرات افراد دیابتی هنگام ورزش

راهنمای تغذیه به هنگام ورزش در بیماران دیابتی

میزان گلوکز خون قبل از ورزش   %mg

مقدار کربوهیدرات توصیه شده برای ورزش متوسط

80 >

50 - 20 گرم قبل از ورزش و سپس 15 – 10 گرم به ازای هر ساعت ورزش

180 – 80

15 – 10 گرم به ازای هر ساعت ورزش

300 – 180

برای 1 ساعت ورزش نیازی به کربوهیدرات اضافی نیست.

 

چاپایمیل

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد
kantrium.com | Finland | Helsinki | Denmark