عوامل افزایش دهنده و کاهش دهنده اسید معده

عوامل افزایش دهنده و کاهش دهنده اسید معده

رژیم غذایی زخم معده

عوامل افزایش دهنده اسید معده

عوامل کاهش دهنده اسید معده

بو، مزه و تصور یک غذا

اسیدی شدن ناحیه آنتروم و در نتیجه کم شدن ترشح گاسترین

جویدن و بلعیدن غذا

پروتئین (در ابتدا تأثیر خنثی کنندگی دارد).

ورود غذا به معده و در نتیجه اتساع ناحیه فوندوس

چربی، اسید و افزایش اسمولاریته در روده باریک منجر به ترشح یک یا چند هورمون دستگاه گوارش می شود که ترشح اسید معده را کاهش می د هد.

قهوه، فلفل قرمز تند، فلفل سیاه، دانه خردل

پلی پپتیدها و اسیدهای آمینه

 

چاپایمیل

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد
kantrium.com | Finland | Helsinki | Denmark