لینک مطالب علمی پی آر پی .3

مطالب علمیPRP

PLATELET RICH PLASMA (PRP) INJECTION AND HYDROKINESITHERAPY FOR ACHILLES TENDON SPRAIN: OUR EXPERIENCE
RegenACR® TREATMENT (AUTOLOGOUS CELLULAR REJUVENATION) IN ANTI AGING COMBINATION OF AUTOLOGOUS PLATELET-RICH PLASMA (A-PRP®) AND AUTOLOGOUS THROMBIN SERUM (ATS) FOR INJECTIONS INTO DERMIS OR HYPODERMIS
Platelet rich plasma PRP injection treatment for knee arthritis
Platelet rich plasma to facilitate wound healing tooth extraction
Trials regen lab's platelet-rich plasma procedure for anti-ageing and aesthetic rejuvenation
Field of applications of the RegenPRP (platelet-rich plasma), increase of the rate of healing and tissue restructuring

 

Pain Treatment in Orthopedic, Rehabilitation, Sports Medicine
-

Platelet-rich plasma (PRP) to treat sports injuries: evidence to support its use

- Platelet-rich plasma intra-articular knee injections for the treatment of degenerative cartilage lesions and osteoarthritis
- Sports Medicine Orthopædics
- Comparison_between_the_effects_of_platelet-rich_plasma_and_bone_marrow_concentrate_on_de
-

Ongoing_Positive_Effect_of_Platelet-Rich_Plasma_Versus_Corticosteroid_Injection_in_Lateral_Epicondylitis_A_Double- Blind_Randomized_Controlled_Trial_With_2-Year_Follow-Up

-

Platelet_Rich_Plasma_(PRP)_Guidelines_presented_by_ICMS

-

Platelet_rich_plasma_in_arthroscopic_rotator_cuff_repair_a_prospective_RCT_study,_2-year_follow-up

-

Platelet-rich_plasma_(PRP)_to_treat_sports_injuries

-

Platelet-Rich_Plasma_(PRP)_What_Is_PRP_and_What_Is_Not_PRP

-

Platelet-Rich_Plasma_Intra-Articular_Injection_Versus_Hyaluronic_Acid_Viscosupplementation_as_Treatments_for_Cartilage_Pathology_From_Early_Degeneration_
to_Osteoarthritis

-

Platelet-Rich_Plasma_Versus_Autologous_whole_blood_for_the_treatment_of_chronic_lateral_elbow_epicondylitis

-

Platelet-rich_therapies_in_the_treatment_of_orthopaedic_sport_injuries

-

Platelet Rich Plasma Grafts in musculoskeletal medicine

-

Positive_Effect_of_an_Autologous_Platelet_Concentrate_in_Lateral_Epicondylitis_in_a_Double-Blind_Randomized_Controlled_Trial

-

The_Use_of_Platelet-Rich_Plasma_in_Arthroscopy_and_Sports

-

Treatment_of_Chronic_Tendinopathy_with_Ultrasound-Guided_Needle_Tenotomy_and_Platelet-Rich_Plasma_Injection

Aesthetic treatment in plastic, Reconstructive surgery
- Activated_Platelet-Rich_Plasma_Improves_Fat_Graft_Survival_in_Nude_Mice_A_Pilot_Study
- Effect_of_platelet-rich_plasma_on_skin_wrinkles_in_nude_mice
- Face_and_Neck_revitalization_with_PRP
- platelet_ge_stimulates_proliferation_of_human_dermal_fibroblasts_in_vitro
- PRP_in_burns
- The_Efficacy_of_Autologous_Platelet_Rich_Plasma_Combined_with_Ablative_Carbon_Dioxide Fractional_Resurfacing_for_Acne_Scars
- The_use_of_PRP_and_PPP_in_cosmetic surgery


منبع:

http://www.prosysglobal.com/

. . برای مطالعه شما

تغذیه در ارتروز
تغذیه در ارتروز آرتروز یک بیماری پیشرونده و مزمن است که درمان قطعی ندارد این بیماری در سن بالا دیده می شود ولی در افراد 20 – 30 سال هم دیده می شود در بیماری آرتروز ابتدا غضرو...
خواص درماني آرتيشو (كنگر فرنگي...
خواص درماني آرتيشو (كنگر فرنگي... آرتيشو (كنگر فرنگي) آرتيشو از نظر آهن، پتاسيم و فسفر غني است جهت درمان افراد ديابتي و مبتلايان به نارساييهاي كبدي بسيار مفيد است . كنگر فرنگي مقوي قوه باه (نيرو...
چای سیاه حاوی منگنز، پتاسیم و ...
چای سیاه حاوی منگنز، پتاسیم و ... چای سیاه حاوی منگنز، پتاسیم و فلاونوئید است یک متخصص تغذیه در آمریکا تاکید دارد که چای سیاه حاوی منگنز و پتاسیم بوده و بر این اساس در رشد فیزیکی و حفظ تعادل مای...
خواص درماني آرتيشو (كنگر فرنگي...
خواص درماني آرتيشو (كنگر فرنگي... آرتيشو (كنگر فرنگي) آرتيشو از نظر آهن، پتاسيم و فسفر غني است جهت درمان افراد ديابتي و مبتلايان به نارساييهاي كبدي بسيار مفيد است . كنگر فرنگي مقوي قوه باه (نيرو...