لینک مطالب علمی پی آر پی .3

مطالب علمیPRP

PLATELET RICH PLASMA (PRP) INJECTION AND HYDROKINESITHERAPY FOR ACHILLES TENDON SPRAIN: OUR EXPERIENCE
RegenACR® TREATMENT (AUTOLOGOUS CELLULAR REJUVENATION) IN ANTI AGING COMBINATION OF AUTOLOGOUS PLATELET-RICH PLASMA (A-PRP®) AND AUTOLOGOUS THROMBIN SERUM (ATS) FOR INJECTIONS INTO DERMIS OR HYPODERMIS
Platelet rich plasma PRP injection treatment for knee arthritis
Platelet rich plasma to facilitate wound healing tooth extraction
Trials regen lab's platelet-rich plasma procedure for anti-ageing and aesthetic rejuvenation
Field of applications of the RegenPRP (platelet-rich plasma), increase of the rate of healing and tissue restructuring

 

Pain Treatment in Orthopedic, Rehabilitation, Sports Medicine
-

Platelet-rich plasma (PRP) to treat sports injuries: evidence to support its use

- Platelet-rich plasma intra-articular knee injections for the treatment of degenerative cartilage lesions and osteoarthritis
- Sports Medicine Orthopædics
- Comparison_between_the_effects_of_platelet-rich_plasma_and_bone_marrow_concentrate_on_de
-

Ongoing_Positive_Effect_of_Platelet-Rich_Plasma_Versus_Corticosteroid_Injection_in_Lateral_Epicondylitis_A_Double- Blind_Randomized_Controlled_Trial_With_2-Year_Follow-Up

-

Platelet_Rich_Plasma_(PRP)_Guidelines_presented_by_ICMS

-

Platelet_rich_plasma_in_arthroscopic_rotator_cuff_repair_a_prospective_RCT_study,_2-year_follow-up

-

Platelet-rich_plasma_(PRP)_to_treat_sports_injuries

-

Platelet-Rich_Plasma_(PRP)_What_Is_PRP_and_What_Is_Not_PRP

-

Platelet-Rich_Plasma_Intra-Articular_Injection_Versus_Hyaluronic_Acid_Viscosupplementation_as_Treatments_for_Cartilage_Pathology_From_Early_Degeneration_
to_Osteoarthritis

-

Platelet-Rich_Plasma_Versus_Autologous_whole_blood_for_the_treatment_of_chronic_lateral_elbow_epicondylitis

-

Platelet-rich_therapies_in_the_treatment_of_orthopaedic_sport_injuries

-

Platelet Rich Plasma Grafts in musculoskeletal medicine

-

Positive_Effect_of_an_Autologous_Platelet_Concentrate_in_Lateral_Epicondylitis_in_a_Double-Blind_Randomized_Controlled_Trial

-

The_Use_of_Platelet-Rich_Plasma_in_Arthroscopy_and_Sports

-

Treatment_of_Chronic_Tendinopathy_with_Ultrasound-Guided_Needle_Tenotomy_and_Platelet-Rich_Plasma_Injection

Aesthetic treatment in plastic, Reconstructive surgery
- Activated_Platelet-Rich_Plasma_Improves_Fat_Graft_Survival_in_Nude_Mice_A_Pilot_Study
- Effect_of_platelet-rich_plasma_on_skin_wrinkles_in_nude_mice
- Face_and_Neck_revitalization_with_PRP
- platelet_ge_stimulates_proliferation_of_human_dermal_fibroblasts_in_vitro
- PRP_in_burns
- The_Efficacy_of_Autologous_Platelet_Rich_Plasma_Combined_with_Ablative_Carbon_Dioxide Fractional_Resurfacing_for_Acne_Scars
- The_use_of_PRP_and_PPP_in_cosmetic surgery


منبع:

http://www.prosysglobal.com/

. . برای مطالعه شما

تنفس بهتر با خوردن این میوه ها
تنفس بهتر با خوردن این میوه ها بر اساس تحقیقات جدید انجام شده، مصرف دو عدد سیب در هفته احتمال ابتلا به اسم را کاهش داده و باعث بهبود عملکرد شش ها می شود. بر اساس تحقیقات جدید انجام شده، مصرف ...
آزمایش های تشخیص حساسیت غذایی ...
آزمایش های تشخیص حساسیت غذایی ... آزمایش های تشخیص حساسیت غذایی: آزمون تلقیح پوستی و تست های خونی ای (RAST) که وجود آنتی بادی های IgE را در برابر آنتی ژن های خاص بررسی می کنند، آزمون های ساده ا...
راز خواب آرام چیست؟
راز خواب آرام چیست؟ متخصصان دريافتند نه تنها قهوه و مواد حاوي کافئين بلکه بسياري ديگر از مواد غذايي نيز باعث ايجاد اختلال در خواب مي‌شوند. متخصصان دریافتند نه تنها قهوه و مواد حاوی...
سوما یا هورمون رشد چیست
سوما یا هورمون رشد چیست سوما یا هورمون رشد چیست هورمون رشد(GH) هورمونی است که از بخش قدامی غده هیپوفیز ترشح می شود.هورمون رشد یا سوماتوتروپین ساختمانی پروتئینی دارد. سوماتروپین ((Growt...