رکن اول خاک(زمین)

زمین (خاک) :

 جسمی است یکسان که چون از همه سنگین تر است ، پس به طبع آرام دارد و هر چه از آن بیرون آورند ، پس از مدتی به زمین باز می گردد و از همه فرودتر و پایین تر است به همین لحاظ از همه سنگین تر نامیده می شود.

عنصری است که غالباً در مرکز وجود ما واقع شده است . به وسیله عنصر خاک بدن ما شکل گرفته و باقی می ماند . از این رو شکل خارجی بدن وابسته به عنصر خاک است.

طبع سرد و خشک

آب :

 هم چون خاک جسمی است یکسان که گرداگرد زمین را پوشانیده و چون از خاک سبکتر است روی آن قرار دارد .

قسمتی از زمین نیز که از آب پوشانیده نشده به این علت است که آدمیان و جانوران در آن سکنی گزینند.

آب ماده ای است ساده که جایگاه آن در طبیعت نسبت به محیط خاک خارج و نسبت به محیط هوا داخل است. این موقعیت ناشی از غلظت آن نسبت به خاک و هوا می باشد.

 آب در خلقت به سادگی منتشر می شود. بنابراین بی ثبات بوده و هر شکلی به خود می گیرد.

هدف از خلقت آب انتشار و گستردگی مواد می باشد. علاوه بر آن عناصر خشک تنها به سختی می تواند شکل گیرند و نیز به سختی می توانند انتشار یابند.

رطوبت به تناوب می تواند بر خشکی مسلط شود و در هنگام شکل پذیری مواد از شکنندگی آن بکاهد. علاوه بر آن آب لازمه حیات است و برای رشد و نمو و تغذیه انسان ها ، جانوران و گیاهان لازم و ضروری      می باشد. طبع سرد و تر

هوا:

 جسمی است یکسان ، جایگاه او برتر از آب و پایین تر از آتش است و به همین سبب گویند هوا سبکتر از آب است و سنگین تر از آتش و هر چه در آن هوا قرار گیرد لطیف و سبک گردد. هوا باعث گشادگی میان اجزاء گشته و باعث سوختن و برافروختن هم می گردد.

هدف آن در طبیعت ساختن اشیاء عالی تر ، سبک تر و ظریف تر است .

همچنین عاملی است که به وسیله آن نفس به داخل و خارج بدن حرکت می کند و حرکات غیرارادی بدن را بوجود آورده یا ممکن می سازد . طبع آن گرم و تر است.

آتش :

جسمی است یکسان و سبکتر از همه ، همه چیز به وسیله آن پخته و رسیده می گردد و سردی آب و زمین بوسیله آن شکسته می شود.

بالاتر از سه عنصر دیگر قرار دارد. نقش آن در خلقت انبساط ،  تصفیه و آمیختن چیزها با یکدیگر می باشد. قدرت نفوذ دارد و می تواند از داخل هوا عبور نماید. قابلیت غلبه بر دو عنصر سرد و سنگین خاک و آب را دارد ، بنابراین در میان عناصر هارمونی (هماهنگی) بوجود می آورد یا هارمونی (هماهنگی) آنها را حفظ می کند. طبع آن گرم و خشک است.

آب از خاک سردتر است و آتش گرمتر از هوا می باشد.

سرد    آب à    خاک à    هوا  à   آتش  گرم

گردآوری جواد سبحانی

 (مشاور تغدیه ورژیم درمانی چاقی )

مشهد:بین معلم 4و6 روبروی فرش مشهد

تلفن:36064720

 

. . برای مطالعه شما

چاقی و اختلال بدریخت انگاری بد...
چاقی و اختلال بدریخت انگاری بد... چاقی و اختلال بدریخت انگاری بدن اختلال بدریخت انگاری بدن اشتغال ذهنی با نقص تخیلی در ظاهر و چهره خود دارند. و این اشتغال ذهنی سبب ناراحتی چشمگیر یا تخریب حوزه ...
نقش تغذیه و رژیم درمانی در درم...
نقش تغذیه و رژیم درمانی در درم... تغذیه و اوتیسم لیست غذاهای ممنوعه در اوتیسم غذاهای مفید برای درمان اوتیسم ویتامین‌ها و مواد معدنی مورد نیاز در اوتیسم با توجه به آمار روز افزون این بیماری که ...
تابلوشام آخروسيرتکاملي چاقي
تابلوشام آخروسيرتکاملي چاقي تابلوشام آخروسيرتکاملي چاقي نتايج تحقيقات دو دانشمند آمريکايي نشان مي دهد که شام آخر مسيح که زماني بسيار ساده بوده است در گذر قرنها به سفره اي بسيار تشريفاتي ...
کولیک نوزادی یا قولنج نوزادی
کولیک نوزادی یا قولنج نوزادی کولیک نوزادی یا قولنج نوزادی: کولیک نوزادی baby colic  : در حالت طبیعی در روده همه نوزادان و شیرخواران گاز جمع میشود. بعضی از نوزادان گاز را به راحتی دفع م...