رکن اول خاک(زمین)

زمین (خاک) :

 جسمی است یکسان که چون از همه سنگین تر است ، پس به طبع آرام دارد و هر چه از آن بیرون آورند ، پس از مدتی به زمین باز می گردد و از همه فرودتر و پایین تر است به همین لحاظ از همه سنگین تر نامیده می شود.

عنصری است که غالباً در مرکز وجود ما واقع شده است . به وسیله عنصر خاک بدن ما شکل گرفته و باقی می ماند . از این رو شکل خارجی بدن وابسته به عنصر خاک است.

طبع سرد و خشک

آب :

 هم چون خاک جسمی است یکسان که گرداگرد زمین را پوشانیده و چون از خاک سبکتر است روی آن قرار دارد .

قسمتی از زمین نیز که از آب پوشانیده نشده به این علت است که آدمیان و جانوران در آن سکنی گزینند.

آب ماده ای است ساده که جایگاه آن در طبیعت نسبت به محیط خاک خارج و نسبت به محیط هوا داخل است. این موقعیت ناشی از غلظت آن نسبت به خاک و هوا می باشد.

 آب در خلقت به سادگی منتشر می شود. بنابراین بی ثبات بوده و هر شکلی به خود می گیرد.

هدف از خلقت آب انتشار و گستردگی مواد می باشد. علاوه بر آن عناصر خشک تنها به سختی می تواند شکل گیرند و نیز به سختی می توانند انتشار یابند.

رطوبت به تناوب می تواند بر خشکی مسلط شود و در هنگام شکل پذیری مواد از شکنندگی آن بکاهد. علاوه بر آن آب لازمه حیات است و برای رشد و نمو و تغذیه انسان ها ، جانوران و گیاهان لازم و ضروری      می باشد. طبع سرد و تر

هوا:

 جسمی است یکسان ، جایگاه او برتر از آب و پایین تر از آتش است و به همین سبب گویند هوا سبکتر از آب است و سنگین تر از آتش و هر چه در آن هوا قرار گیرد لطیف و سبک گردد. هوا باعث گشادگی میان اجزاء گشته و باعث سوختن و برافروختن هم می گردد.

هدف آن در طبیعت ساختن اشیاء عالی تر ، سبک تر و ظریف تر است .

همچنین عاملی است که به وسیله آن نفس به داخل و خارج بدن حرکت می کند و حرکات غیرارادی بدن را بوجود آورده یا ممکن می سازد . طبع آن گرم و تر است.

آتش :

جسمی است یکسان و سبکتر از همه ، همه چیز به وسیله آن پخته و رسیده می گردد و سردی آب و زمین بوسیله آن شکسته می شود.

بالاتر از سه عنصر دیگر قرار دارد. نقش آن در خلقت انبساط ،  تصفیه و آمیختن چیزها با یکدیگر می باشد. قدرت نفوذ دارد و می تواند از داخل هوا عبور نماید. قابلیت غلبه بر دو عنصر سرد و سنگین خاک و آب را دارد ، بنابراین در میان عناصر هارمونی (هماهنگی) بوجود می آورد یا هارمونی (هماهنگی) آنها را حفظ می کند. طبع آن گرم و خشک است.

آب از خاک سردتر است و آتش گرمتر از هوا می باشد.

سرد    آب à    خاک à    هوا  à   آتش  گرم

گردآوری جواد سبحانی

 (مشاور تغدیه ورژیم درمانی چاقی )

مشهد:بین معلم 4و6 روبروی فرش مشهد

تلفن:36064720

 

. . برای مطالعه شما

کفایت تغذیه ای در رژیم لاغری و...
کفایت تغذیه ای در رژیم لاغری و... کفایت تغذیه ای در رژیم لاغری و کاهش وزن: کفایت تغذیه ای با رژیم غذایی کمتر از 1200 کیلوکالری امکان پذیر نیست. محدود کردن شدید کربوهیدرات، چربی و پروتئین رژیم غ...
رژیم غذایی دیابت
رژیم غذایی دیابت در بیماران مبتلا به دیابت که تحت درمان هستند ممکن است هم کاهش قند خون وهم افزایش قند خون رخ دهد :  الف) افزایش قند خون زمانی ایجاد می شود که قند به علت نبودن ان...
روش محاسبه انرژی کودکان
روش محاسبه انرژی کودکان محاسبه انرژی در کودکان، بدو تولد تا 10 سالگی:   سن(سال) بدو تولد – 5/0 5/0 – 0/1 3 -1 6-4 10-7 انرژی (kcal) 115 xWt(kg) 5/1 xWt(kg)...
رژیم غذایی شیرخواران و کودکان
رژیم غذایی شیرخواران و کودکان رژیم شیرخواران و کودکان اهداف:1.    تأمین نیازهای تغذیه ای با حداکثر میزان رشد2.    تغذیه کودک با غذاهای دارای طعم، ترکیب و قوام ...