باب‌ چهارم‌ از گفتار دوم‌: اندر شناختن‌ مزاج‌ مردان‌ و زنان‌

باب‌ چهارم‌ از گفتار دوم‌: اندر شناختن‌ مزاج‌ مردان‌ و زنان‌

مزاج‌ مردان‌ به‌ قياس‌ با مزاج‌ زنان‌ گرم‌ و خشك‌ است‌ و بدين‌ سبب‌ قوتهاي‌ مردان‌ اندر همه‌ كارها فزونترباشد; و هر گاه‌ كه‌ مزاج‌ گرم‌ و تر باشد، كارهاي‌ قوت‌ ط‌بيعي‌ تمامتر آيد، و قوت‌ ط‌بيعي‌ قوت‌ پروردن‌ و باليدن‌و غذا پذيرفتن‌ را گويند، و اين‌ قوت‌ از جگر خيزد. و از بهر آنكه‌ مزاج‌ پسران‌ اندر سالهاي‌ ط‌فلي‌ و كودكي‌گرم‌ و تر باشد، ايشان‌ اندرين‌ سالها بهتر پرورند و بيشتر بالند.

و مزاج‌ دختران‌ اندر سالهاي‌ ط‌فلي‌ و كودكي‌سرد و تر باشد و در سالهاي‌ جواني‌ گرم‌ و تر شود، ايشان‌ اندر سالهاي‌ جواني‌ بيشتر بالند. و اندر همه‌ سالهاكارهاي‌ قوت‌ حيواني‌ و نفساني‌ از مردان‌ بيشتر آيد. و قوت‌ حيواني‌، قوت‌ حرارت‌ و قوت‌ حركت‌ رگها راگويند و اين‌ قوت‌ از دل‌ خيزد. و قوت‌ نفساني‌ قوت‌ حس‌ و حركت‌ را و قوت‌ تفكر و تدبير را گويند و اين‌قوت‌ از دماغ‌ خيزد.و مزاج‌ زنان‌ به‌ قياس‌ با مزاج‌ مردان‌ سرد و تر باشد، بدين‌ سبب‌ به‌ قوت‌ حيواني‌ و نفساني‌ از مردان‌ بازپس‌ تر باشند، و رگهاي‌ ايشان‌ باريكتر باشد، و مسام‌ ايشان‌ بسته‌تر و گوشت‌ اندامهاي‌ ايشان‌ برهم‌ نشسته‌تر ونازك‌تر، تا بدين‌ سبب‌ مايه‌هاي‌ خام‌ اندر تن‌ ايشان‌ بيشتر گرد آيد و كمتر تحليل‌ پذيرد يعني‌ كمتر خرج‌ شود.و مردان‌ به‌ سبب‌ آنكه‌ مزاجهاي‌ ايشان‌ گرمتر و خشك‌تر است‌، قوتهاي‌ حيواني‌ و نفساني‌ ايشان‌ فزون‌ است‌،و رگهاي‌ ايشان‌ فراختر، و مسام‌ ايشان‌ گشاده‌تر، و كارها و تدبيرهاي‌ ايشان‌ و انديشه‌ها بهتر و درست‌تر آيد،و به‌ تن‌ سخت‌تر باشند، و خلط‌هاي‌ خام‌ اندر تن‌ ايشان‌ كمتر گرد آيد و به‌ تحليل‌ بيشتر خرج‌ شود ]در همه‌وقت‌[ باذن‌ الله‌ تعالي‌.

 

گردآوری جواد سبحانی

 (مشاور تغدیه ورژیم درمانی چاقی )

مشهد:بین معلم 4و6 روبروی فرش مشهد

تلفن:6064720

 

. . برای مطالعه شما

چاقی و فست فود
چاقی و فست فود چرا غذاهاي فوري اضافه وزن مي آورد ( فست فود ) براساس تحقيقات تازه محتويات غذاهاي آماده (fast food) به گونه اي است كه مردم را به زياده روي در خوردن ترغيب مي كند ...
لاغری و کاهش وزن در دوران شیرد...
لاغری و کاهش وزن در دوران شیرد... لاغری در دوران شیردهی خداوند بدن را به گونه ای آفریده است که تا شش ماه گی دوران شیردهی  اضافه وزن و چاقی ایجاد شده در بارداری از بین میرود و یکی از دلایلی ...
چند تذکر مهم در بیماران کبدی
چند تذکر مهم در بیماران کبدی چند تذکر مهم در بیماران کبدی: 1.    در صورتی که بیمار به دلیل بی اشتهایی شدید، تهوع، و یا استفرغ قادر به دریافت مواد غذایی از راه دهان نباشد، با...
چرا غذاهاي فوري اضافه وزن مي آ...
چرا غذاهاي فوري اضافه وزن مي آ... چرا غذاهاي فوري اضافه وزن مي آورد براساس تحقيقات تازه محتويات غذاهاي آماده (fast food) به گونه اي است كه مردم را به زياده روي در خوردن ترغيب مي كند و خطر چاقي م...