باب‌ چهارم‌ از گفتار دوم‌: اندر شناختن‌ مزاج‌ مردان‌ و زنان‌

باب‌ چهارم‌ از گفتار دوم‌: اندر شناختن‌ مزاج‌ مردان‌ و زنان‌

مزاج‌ مردان‌ به‌ قياس‌ با مزاج‌ زنان‌ گرم‌ و خشك‌ است‌ و بدين‌ سبب‌ قوتهاي‌ مردان‌ اندر همه‌ كارها فزونترباشد; و هر گاه‌ كه‌ مزاج‌ گرم‌ و تر باشد، كارهاي‌ قوت‌ ط‌بيعي‌ تمامتر آيد، و قوت‌ ط‌بيعي‌ قوت‌ پروردن‌ و باليدن‌و غذا پذيرفتن‌ را گويند، و اين‌ قوت‌ از جگر خيزد. و از بهر آنكه‌ مزاج‌ پسران‌ اندر سالهاي‌ ط‌فلي‌ و كودكي‌گرم‌ و تر باشد، ايشان‌ اندرين‌ سالها بهتر پرورند و بيشتر بالند.

و مزاج‌ دختران‌ اندر سالهاي‌ ط‌فلي‌ و كودكي‌سرد و تر باشد و در سالهاي‌ جواني‌ گرم‌ و تر شود، ايشان‌ اندر سالهاي‌ جواني‌ بيشتر بالند. و اندر همه‌ سالهاكارهاي‌ قوت‌ حيواني‌ و نفساني‌ از مردان‌ بيشتر آيد. و قوت‌ حيواني‌، قوت‌ حرارت‌ و قوت‌ حركت‌ رگها راگويند و اين‌ قوت‌ از دل‌ خيزد. و قوت‌ نفساني‌ قوت‌ حس‌ و حركت‌ را و قوت‌ تفكر و تدبير را گويند و اين‌قوت‌ از دماغ‌ خيزد.و مزاج‌ زنان‌ به‌ قياس‌ با مزاج‌ مردان‌ سرد و تر باشد، بدين‌ سبب‌ به‌ قوت‌ حيواني‌ و نفساني‌ از مردان‌ بازپس‌ تر باشند، و رگهاي‌ ايشان‌ باريكتر باشد، و مسام‌ ايشان‌ بسته‌تر و گوشت‌ اندامهاي‌ ايشان‌ برهم‌ نشسته‌تر ونازك‌تر، تا بدين‌ سبب‌ مايه‌هاي‌ خام‌ اندر تن‌ ايشان‌ بيشتر گرد آيد و كمتر تحليل‌ پذيرد يعني‌ كمتر خرج‌ شود.و مردان‌ به‌ سبب‌ آنكه‌ مزاجهاي‌ ايشان‌ گرمتر و خشك‌تر است‌، قوتهاي‌ حيواني‌ و نفساني‌ ايشان‌ فزون‌ است‌،و رگهاي‌ ايشان‌ فراختر، و مسام‌ ايشان‌ گشاده‌تر، و كارها و تدبيرهاي‌ ايشان‌ و انديشه‌ها بهتر و درست‌تر آيد،و به‌ تن‌ سخت‌تر باشند، و خلط‌هاي‌ خام‌ اندر تن‌ ايشان‌ كمتر گرد آيد و به‌ تحليل‌ بيشتر خرج‌ شود ]در همه‌وقت‌[ باذن‌ الله‌ تعالي‌.

 

گردآوری جواد سبحانی

 (مشاور تغدیه ورژیم درمانی چاقی )

مشهد:بین معلم 4و6 روبروی فرش مشهد

تلفن:6064720

 

. . برای مطالعه شما

تغذيه و رژیم درمانی  در بيماري...
تغذيه و رژیم درمانی در بيماري... تغذيه و رژیم درمانی  در بيماري لوپوس در بیماری لوپوس سیستم ایمنی بدن به اشتباه به بافت پيوندي به ويژه در مفاصل حمله می کند و باعث التهاب آن می گردد  سيستم ايمني...
یبوست
یبوست یبوست طبیعی ترین روش برای رفع یبوست و روان کردن مدفوع افزایش میزان مصرف فیبر(قابل محلول یا غیر قابل محلول) و آب می باشد. در هر حال مقدارو محتوای مدفوع افراد در ...
رژیم غذایی دیابت
رژیم غذایی دیابت در بیماران مبتلا به دیابت که تحت درمان هستند ممکن است هم کاهش قند خون وهم افزایش قند خون رخ دهد :  الف) افزایش قند خون زمانی ایجاد می شود که قند به علت نبودن ان...
سنگ کلیه
سنگ کلیه ash acid سنگ كليه  افزايش دريافت غذاهاي اسيدي مانند ماهي ، گوشت و غلات و تخم مرغ محدوديت دريافت ميوه ، سبزي و شير  جهت دفع سنگهاي فسفات منيزيوم ، كربن...