باب‌ چهارم‌ از گفتار دوم‌: اندر شناختن‌ مزاج‌ مردان‌ و زنان‌

باب‌ چهارم‌ از گفتار دوم‌: اندر شناختن‌ مزاج‌ مردان‌ و زنان‌

مزاج‌ مردان‌ به‌ قياس‌ با مزاج‌ زنان‌ گرم‌ و خشك‌ است‌ و بدين‌ سبب‌ قوتهاي‌ مردان‌ اندر همه‌ كارها فزونترباشد; و هر گاه‌ كه‌ مزاج‌ گرم‌ و تر باشد، كارهاي‌ قوت‌ ط‌بيعي‌ تمامتر آيد، و قوت‌ ط‌بيعي‌ قوت‌ پروردن‌ و باليدن‌و غذا پذيرفتن‌ را گويند، و اين‌ قوت‌ از جگر خيزد. و از بهر آنكه‌ مزاج‌ پسران‌ اندر سالهاي‌ ط‌فلي‌ و كودكي‌گرم‌ و تر باشد، ايشان‌ اندرين‌ سالها بهتر پرورند و بيشتر بالند.

و مزاج‌ دختران‌ اندر سالهاي‌ ط‌فلي‌ و كودكي‌سرد و تر باشد و در سالهاي‌ جواني‌ گرم‌ و تر شود، ايشان‌ اندر سالهاي‌ جواني‌ بيشتر بالند. و اندر همه‌ سالهاكارهاي‌ قوت‌ حيواني‌ و نفساني‌ از مردان‌ بيشتر آيد. و قوت‌ حيواني‌، قوت‌ حرارت‌ و قوت‌ حركت‌ رگها راگويند و اين‌ قوت‌ از دل‌ خيزد. و قوت‌ نفساني‌ قوت‌ حس‌ و حركت‌ را و قوت‌ تفكر و تدبير را گويند و اين‌قوت‌ از دماغ‌ خيزد.و مزاج‌ زنان‌ به‌ قياس‌ با مزاج‌ مردان‌ سرد و تر باشد، بدين‌ سبب‌ به‌ قوت‌ حيواني‌ و نفساني‌ از مردان‌ بازپس‌ تر باشند، و رگهاي‌ ايشان‌ باريكتر باشد، و مسام‌ ايشان‌ بسته‌تر و گوشت‌ اندامهاي‌ ايشان‌ برهم‌ نشسته‌تر ونازك‌تر، تا بدين‌ سبب‌ مايه‌هاي‌ خام‌ اندر تن‌ ايشان‌ بيشتر گرد آيد و كمتر تحليل‌ پذيرد يعني‌ كمتر خرج‌ شود.و مردان‌ به‌ سبب‌ آنكه‌ مزاجهاي‌ ايشان‌ گرمتر و خشك‌تر است‌، قوتهاي‌ حيواني‌ و نفساني‌ ايشان‌ فزون‌ است‌،و رگهاي‌ ايشان‌ فراختر، و مسام‌ ايشان‌ گشاده‌تر، و كارها و تدبيرهاي‌ ايشان‌ و انديشه‌ها بهتر و درست‌تر آيد،و به‌ تن‌ سخت‌تر باشند، و خلط‌هاي‌ خام‌ اندر تن‌ ايشان‌ كمتر گرد آيد و به‌ تحليل‌ بيشتر خرج‌ شود ]در همه‌وقت‌[ باذن‌ الله‌ تعالي‌.

 

گردآوری جواد سبحانی

 (مشاور تغدیه ورژیم درمانی چاقی )

مشهد:بین معلم 4و6 روبروی فرش مشهد

تلفن:6064720

 

. . برای مطالعه شما

لیپوساکشن یا رژیم ؟؟
لیپوساکشن یا رژیم ؟؟ لیپوساکشن یا رژیم ؟؟  بعضی‌ فکر می‌کنند که لیپوساکشن تنها راه برای از بین بردن همیشگی چربی‌ها بدن است. آیا اگر بعد از گرفتن رژیم و یا ورزش‌های منظم تنها حجم س...
میگرن
میگرن میگرنی‌ها با پنیر و شکلات و قهوه میانه خوبی ندارند؛ چون مدتی پس از مصرف این مواد غذایی، سردردهای ضربان دار و شدیدی را تحمل می‌کنند که روزگار را پیش چشمانشان سیا...
ديابت و روزه داري
ديابت و روزه داري ديابت و روزه داري ۱ - من بيماري قند دارم و در حال حاضر براي پايين آوردن قند خونم از قرص قند استفاده مي کنم ،‌آيا مي توانم امسال بگيرم ؟ در صورتي که شما به بيمار...
رژیم پر پروتئین
رژیم پر پروتئین پروتئینمولکول پروتئین از واحدهایی به نام اسید آمینه (قطعات سازنده پروتئین) تشکیل شده است. اسیدهای آمینه از کربن، هیدرژن، اکسیژن و نیتروژن تشکیل شده اند. نیتروژن...