هزینه رژیم آنلاین

 لاغر شدن
 

هزینه ثبت نام یک دوره کامل سه ماهه ، مبلغ 190 تومان است  و تا انتها هیچگونه هزینه دیگری نخواهند داشت . و هزینه دوره آزمایشی (یک ماه)80 تومان است .


[bt_actionbox width="0" style="center" title="من می‌توانم" button_text="امروزلاغر شدن را شروع می‌کنم" button_link="index.php?option=com_content&view=article&id=1108&Itemid=496" button_target="_self"][/bt_actionbox]

[livicon icon="clock" size="38" background_color="#e5d4d4" color="#1ede00" hover_color="#ff6c0d" loop="yes" iteration="4" url="index.php?option=com_content&view=article&id=1108&Itemid=496" border="1px solid #444444"]