کالری‌ها

در این قسمت با کالری های مواد غذایی و ورزشها و فعاللیتهای روزمره آَشنا می‌شوید

کالری مواد غذایی به ترتیب جروف الفبا  کالری مواد غذایی 
کالری نانها آردها و غلات  bread01 
کالری گوشت و فرآوره های پروتئینی  Butcher Fresh Meat with Sausage, Turkey, Beef and Smoked Pork Chops 
کالری میوه ، میوه و سبزیجات  کالری میوه ها  و کالری سبزیجات 
کالری تنقلات، شیرنی ،آجر و خشکبار  Calories of snacks, sweets 
کالری مصرفی ورزشها  calorie burn info1 620x350 
کالری مصرفی مشاغل  Calories Whos Count 
کالری مصرفی کارهای روزمره انرژی مصرفی کارمنزل 

. . برای مطالعه شما

متوسط انرژی در گروه های سنی مخ...
متوسط انرژی در گروه های سنی مخ... متوسط انرژی در گروه های سنی مختلف گروهها سن (سال) وزن (kg) قد (cm) REE (kcal/day) متوسط انرژی مجاز ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ...
سیر
سیر سير و خواص مهم دارويی آن يکی از قديمی ترين گياهان مورد مصرف غذايی و دارويی گياه سير است. قديمی ترين اسناد به جای مانده در مورد سير مربوط به کتيبه های سومريان اس...
دستورالعمل تغذیه وزارت بهداشت ...
دستورالعمل تغذیه وزارت بهداشت ... کروناویروسها : Coronaviruses خانواده بزرگی از ویروسها و زیر مجموعۀ کروناویریده هستند که از ویروس سرماخوردگی معمولی تا عامل بیماریهای شدیدتری همچون سارس، مرس و ک...
رژيم غذايي در  معده حساس
رژيم غذايي در معده حساس رژيم غذايي براي افرادي كه معده حساي دارند بايد داراي شرايط زير باشد Diet , bland  معده تحريك پذير محركهاي معده بايد حذف شوند :  مانند فلفل سياه و قرمز قهوه و...