علت گسترش رژیمهای لاغری یا چاقی غیرمتعادل

علت گسترش رژیمهای لاغری یا چاقی غیرمتعادل

افراد غیر متعهد و ظاهر ساز به علت بی حوصلگی، کم طاقتی و عجله مشتاقان لاغری، و سودجویی و جلب مراجعه کننده بیشتر از رژیمهای منسوخ شده و زیانباری که از بعد علمی عواقب ناخوشایند آنها در تحقیقات طولانی مدت و از طرف دانشوران علوم تغذیۀ کشورهای مختلف به اثبات رسیده، استفاده فراوانی بعمل می آورند.

البته افراد بی گناه و ناآگاه ولی مشتاق تناسب اندام و سلامتی، در این راستا چندان تقصیری ندارند ولی روی سخن بنده با دست اندرکاران امور تغذیه است که از عواقب زیانبار عدم تأمین ریزمغذیهای مورد نیاز روزانه میلیاردها سلول فعال بدن و عدم تعادل شدید در ترکیبات گروه های غذایی و درشت مغذیها، اطلاع کامل دارند و در همان حال بدون توجه به وضعیت فیزیولوژیکی خاص و بیماری های پنهان و آشکار و حتی جنس و سن مراجعین و پارامترهای بیوشیمیایی مایعات بدن آنها، رژیمهای جادویی و تک خوری های طولانی مدت با کاهش شدید و زیانبار انرژی مورد احتیاج روزانه و غیره را توصیه می کنند و این رشته نوپا و خدمتگذار سلامتی توده مردم را بی اعتبار می سازند.

وافعاً حیف است ما به این استقبال جامعه به درستی و راستی پاسخگو نباشیم.
هر کیلو اضافه وزن حاصل مصرف تدریجی و بلند مدت انرژی مازاد بر نیاز است که نمایان گر 6500 تا 7500 کیلوکالری انرژی متراکم و ذخیره شده بوده و تاکنون نیز به اثبات رسیده است، که انرژی از بین نمی رود ولی تغییر فرم (به صورت نور، حرارت و حرکت) می دهد. حال چونه می توان در یک هفته ده کیلو چربی یا 65000 تا 75000 کیلو کالری را به مصرف رسانید و چند سانتی متر سایز کم کرد؟ به طور قطع به جز استفاده کنندگان چنین رزیم هایی که از راز و رمز کار بی خبر و از پیامدهای زیانباری که در انتظارشان می باشد بی اطلاع هستند، همه ی متخصصان این رشته از تمامی شگردهای به کار برده شده مطلع بوده و آرزوی سامان یافتن وضع موجود را دارند.

. . برای مطالعه شما

رژیم غذایی در اختلالات جنسي
رژیم غذایی در اختلالات جنسي نقش تغذيه در اختلالات جنسي  تحقيقات نشان داده است که۲۰ درصد جمعيت جهان دچار اختلالات جنسي است.بسياري از اختلالات جنسي مانند فقدان ميل جنسي،ناتواني جنسي،نابارور...
تابلوشام آخروسيرتکاملي چاقي
تابلوشام آخروسيرتکاملي چاقي تابلوشام آخروسيرتکاملي چاقي نتايج تحقيقات دو دانشمند آمريکايي نشان مي دهد که شام آخر مسيح که زماني بسيار ساده بوده است در گذر قرنها به سفره اي بسيار تشريفاتي ...
پيشگويي زمان مرگ با ‌اندازه‌گي...
پيشگويي زمان مرگ با ‌اندازه‌گي... پيشگويي زمان مرگ با ‌اندازه‌گيري دور کمربر اساس نتايج اين پژوهش مي‌توان به آساني با ‌اندازه‌گيري دور کمر که شاخص چربي‌هاي احشايي است پيشگويي کرد که شخص چگونه و ...
چاقی بیماری مخصوص ثروتمندها
چاقی بیماری مخصوص ثروتمندها تاثیر جنسیت و وضعیت اقتصادی بر چاقی و اضافه وزن جنس جنس نیز یکی از فاکتورهای مهم در ایجاد چاقی می باشد. متابولیسم پایه در مردان بالاتر از زنان بوده و به همی...