جوانان چاق

جوانان چاق

جوانان چاق

اينبار اما جوانان مشكل اضافه وزن كماكان سنين پايين تري را در بر ميگيرد. يك هشتم كودكان در هلند از حد معمول چاق تر هست. حتي در مورد كودكان نيز مشكل از مصرف بالاي مواد غذائي و تحرك كم ناشي ميشود. و متعاقباً آنان نيز با تبعات ناشي از اضافه وزن و مشكلات مبتلابه روبرو هستند. خوشبختانه امروزه توجه بيشتري به آن سري از كودكاني ميشود كه با اضافه وزن درگير هستند. در همين راستا تلاش ميشود تبليغات در زمينه شيريني جات و شكلات ها و انواع و اقسام نوشابه ها و غيره را بالاخص در برنامه هاي مخصوص كودكان محدودتر كنند. انجمن هلندي تغذيه تلاش خود براي مبارزه با چاقي با مضمون:  بازگشت به مرزهاي اصلي سلامتي  ، عمدتاً بسوي بزرگسالان سوق داده است. در اين كمپين تلاش ميشود بزرگسالان را به مسئوليتشان در قبال نشان دادن نمونه اي مناسب براي كودكان خود واقف نمايند. اتفاقاً قرار بر اين است كه در تابستان امسال كمپينگ تابستاني مخصوص نوجوانان درگير با اضافه وزن با نام: كمپ پيروزي برگزار شود. نوجوانان دختر و پسر در محدوده سني بين يازده تا هفده سال طي دو هفته برنامه اي را دنبال خواهند كرد كه شامل ورزش، بازي، مصاحبت هاي گروهي، گردش جمعي و توضيحات آموزشي در زمينه زندگي سالم و متناسب خواهد بود. سازماندهنده اين برنام، خانوم كارولين ورلش در اين زمينه يادآور ميشود كه:  تاكيد اصلي روي آموزش زندگي سالم خواهد بود، و تجاربي كه ميتواند نمودي از زندگي جالب و مناسب باشد. تفريح مهمترين بخش برنامه بوده و پس از آن برنامه هاي ديگر مطرح ميشوند. نوجوانان توسط تيمي از متخصصين زيرنظر خواهند بود. و والدين نيز يكي از روزها ميتوانند در كمپينگ بوده تا قادر باشند كودكانشان را پس از دوره فوق نيز مورد حمايت و توجه قرار دهند.
--------------------------------------------------------------

تحقيقات نيز اين جنبه را مورد تائيد قرار ميدهد. چه زنان و چه مردان كماكان مايلند بطور اساسي وزن كم كنند؛ افرادي با وزن متعارف و سلامتي جسمي مايلند چيزي حدود هفت كيلوگرم و افرادي با اضافه وزن، حدود بيش از 16 كيلو گرم از وزنشان بكاهند. اگر بطور تقريبي در نظر بگيريم نمود 9 تا 16 درصد از وزن شان ميباشد. با اينهمه وزن كم كردن و در وزن مناسب بودن نيازي به تنظيم برنامه غذائي ويژه ندارد. اين نكته اي است كه مركز امور تغذيه در تلاش تبليغاتي اخير خود ‹ خودت رو چاق نكن! › مورد تاكيد ويژه قرار داده. آنان چنين هشداري را عنوان مي كنند: حواست به چاقي باشه درست همان زماني واكنش نشان بده كه مي بيني شلوارت داره آرام آرام برات تنگ ميشه. براي اينكار ميبايد كمتر بخوري و تحرك بيشتري داشته باشي.

دقيقاً در همين جاست كه انگار مردان چشم اندازي روشنتر دارند. آنها طبعاً خيلي سريع تر قادر خواهند بود اثرات ناشي از چنين توجه و هشياري و اقدامات مربوطه را حس كنند. چربي روي شكم معمولاً خيلي سريع تر از چربي روي باسن دفع ميشود. متخصص تغذيه، خانوم كاتينكا هاوس كامپ ميگويد:

-  تغيير عادات روزمره براي هيچكس آسان نيست. اما تجربه ام بمن مي گويد كه مردان در اين زمينه توانائي ها و قابليت هاي بيشتري دارند، بالاخص زماني كه متوجه اولين تاثيرات ناشي از چنين روشي بشوند: كمتر بخورند و تحرك بيشتري داشته باشند. شايد اين جنبه هم مطرح باشد كه بنظر ميرسد مردان خيلي كمتر به غذا اهميت ميدهند تا زنان. حتي ميتوان اين نكته را بمثابه مهمترين عامل نيز مطرح كرد: با امر تغذيه و تحرك حساس برخورد كردن و هوشيار بودن. آنگاه ميتوان تاثيرات محسوس براي كنترل وزن خود را در برابر ديدگان خود حس كرد، و اين خود تاثيرات تشويق كننده اي را بهمراه خواهد داشت. چه براي مردان و چه براي زنان.

 کربوکسی تراپی دردرمان سلولیت

مردان و چاقي

چاقی ثانویه (چاقی در اثر بیماری ها )

گردآوری :

جواد سبحانی

مشاور تغدیه و رژیم درمانی

تلفن :6064720

 

. . برای مطالعه شما

عوامل خطر دیگری که در بیماری ق...
عوامل خطر دیگری که در بیماری ق... عوامل خطر دیگری که در بیماری قلب و عروق مؤثر است با وجود این که کلسترول بالای خون به تنهایی نقش مهمی در ایجاد بیماری قلب و عروق دارد عوامل خطر دیگری نیز در این ...
روش محاسبه انرژی کودکان
روش محاسبه انرژی کودکان محاسبه انرژی در کودکان، بدو تولد تا 10 سالگی:   سن(سال) بدو تولد – 5/0 5/0 – 0/1 3 -1 6-4 10-7 انرژی (kcal) 115 xWt(kg) 5/1 xWt(kg)...
پروتئین
پروتئین پروتئین : منشاء پروتئین آمینو اسیدها هستند و آمینو اسید اساسی ترین رکن ساختمانی ماهیچه است، بنابراین پروتئین ضروری ترین عنصر در ساختمان ماهیچه محسوب می شود و بد...
رژیم کم کربوهیدرات
رژیم کم کربوهیدرات کربو هیدراتها به اشکال مختلف در غذاها وجود دارند. قندها (گلوکز، فروکتوزو ساکارز) ساده ترین شکل کربوهیدراتها می باشند. کربوهیدراتهای پیچیده در دو فرم قابل هضم ...