رژیم درمانی بیماری های مغز و اعصاب

با تأمين غذاي مغز- ليسيتين - باعث افزایش ضریب هوشی و حافظه میگردد

غذای تقویت کننده مغز

مهممترین منابع لیستین  :

جوانه گندم ،  عدس ، ذرت ، شير ، تخم مرغ ، بادام زميني ، جگر گوساله ، جو دوسر ، تخم آفتابگردان ازمنابع مهم ليسيتين مي باشند

سويا غني ترين منبع ليسيتين در مواد غذایی مي باشد

خواص لـيـسـيـتـيـن بری مغز

افزايش حافظه تقويت وآرامش اعصاباز فواید لیسیتین برای مغز

افزايش قدرت تمركز و پاسخگويي سريع

افزايش قواي جسمي و جنسي

كمك كننده در هنگام مواجهه با استرس

كمك كننده در رفع خستگي هاي مزمن

پيشگيري از رسوب كلسترول در عروق

پيشگيري از تشكيل سنگ صفرا

 

شاید بخواهید بخوانید

سن و چاقی

سالیان اخیر با فزایش چاقی در تمام دنیا همراه بوده است . کشورهای پ

...