مقالات تفذیه

معرفی کارشناس تغذیه و رژیم درمانی 
متصدیان این شغل تحت نظارت کلی عهده دار انجام کارهای تخصصی و مطالعاتی و برنامه ریزی در زمینه های تدوین برنامه های تغذیه بمنظور ارتقاء سطح تغذیه و بهداشت غذایی و ارائه نظرات مشورتی، آموزش تغذیه می باشند. نمونه وظایف
•    شناسایی اختلالات تغذیه افراد
•    ارائه راهکارهای مناسب جهت درمان اختلالات غذایی
•    تنظیم رژیم غذایی مناسب هر فرد یا گروه خاص  یا بیماران خاص
•    مطالعه و ارزشیابی غذاها و خوراکیهای بومی و محلی با توجه به عادات غذایی مردم.
•    مطالعه کیفیت رشد و نمو افراد در جامعه و یا گروههای خاص.
•    تهیه و تدوین فرول های خاص غذایی برای بیماران طبق دستور پزشک.
•    نظارت در انتخاب، سفارش، تحویل، نگهداری مواد غذایی خام و نظارت بر بهداشت مواد غذایی وارائه خط مشی در زمینه تغذیه و خدمات غذایی.
•    انجام امور تغذیه در مراکز بهداشت مادر و کودک.
•    آموزش تغذیه در سطح عمومی و مقدماتی در زمینه های مختلف تقش غذا، انواع غذا، مواد مغذی و لزوم غذابرای سلامت و غیره.
•    پیشنهاد انجام آزمایشات لازم از مواد غذایی خام و پخته.
•    اجرای برنامه های آموزش غیرمستقیم به مصرف کنندگان به منظور ترغیب آنان به مصرف اغذیه و پرستاری.
•    مطالعه و جمع آوری اطلاعات و ارزشیابی آمار حیاتی و انتریومتریک رشد و تکامل و کمبودهای تغذیه ای در اجتماعات و گروههای مختلف
•    اما فعلا و در شرایط کنونی  مشغله اصلی افراد در جامعه درخواست انواع  رژیم ها کاهش وزن از کارشناسان تغدیه است بازار کار
متقاضیان تصدی این شغل پس از فراغت از تحصیل می توانند در:
•    وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
•    دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی
•    مراکز بهداشتی و درمانی
•    بیمارستانهای وابسته به وزارتخانه ها و موسسات دولتی
•    انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی
•    و یا به صورت خصوصی
اشتغال یابند.

شاید بخواهید بخوانید