افت قند

افت قند (هيپوگليسميعملكرديHypoglycemia functional )

 

 پايين‌افتادن‌قندخون‌به‌علت‌ توليد بيش‌ازاندازه‌انسولين‌از لوزالعمده‌. اين‌يك‌بيماري‌نيست‌و غالباً اگر تنهابراساس‌علايم‌تصميم‌گرفته‌شود، اشتباه‌تشخيصي‌رخ‌مي‌دهد. اين‌ اختلال‌برخلاف‌ تصور شايع‌ نيست‌(مگر در بيماران‌ديابت‌)

 ‌فراواني‌و شدت‌علايم‌زير در افراد مختلف‌متفاوت‌است‌:
ضعف‌يا از حال‌رفتن‌
تعريق‌
گرسنگي‌زياد
عصبي‌بودن‌و لرزش‌دست‌ها
سردرد
گيجي‌
تغييرات‌شخصيتي‌
و در موارد بسیار کمی  نامنظمي‌ضربان‌قلب‌
ندرتاً از دست‌دادن‌هوشياري‌

 دلایل :

 ‌هيپوگليسمي‌عملكردي‌احتمالاً در اثر توليد بيش‌ازاندازه‌انسولين‌از لوزالعمده‌در پاسخ‌به‌مصرف‌شكر و ساير هيدارت‌هاي‌ كربن‌(قندها)، ورزش‌سنگين‌، حاملگي‌، يا علل‌ناشناخته‌به‌وجود مي‌آيد.
موارد و داروهاي‌زير سطح‌قندخون‌را در بعضي‌از افراد پايين‌ مي‌آورند: تنباكو؛ كافئين‌؛ الكل‌؛ آسپيرين‌؛ قرص‌هاي‌قندخون‌از نوع‌ سولفونيل‌اوره‌(مثل‌گلي‌بي‌گلاميد)؛ هالوپريدول‌؛پروپوكسي‌فن‌؛ كلرپرومازين‌؛ پروپرانولول‌؛ پنتاميدين‌؛ ديزوپراميد
ندرتاً تومور لوزالعمده‌
نارسايي‌مزمن‌كليه‌

 موارد ذیل  بیماری را تشدید میکند

 استرس‌
رژيم‌غذايي‌نامناسب‌
مصرف‌دخانيات‌
مصرف‌داروهايي‌مثل‌داروهاي‌فهرست‌شده‌در بالا
خستگي‌يا كار زياد

    پيشگيري‌

 دستورات‌غذايي‌كه‌زيرعنوان‌رژيم‌غذايي‌آمده‌اندرا رعايت‌كنيد.
از استرس‌اجتناب‌كنيد.
از مصرف‌دخانيات‌خودداري‌كنيد.
از نوشيدن‌الكل‌جداً پرهيز كنيد.
سعي‌كنيد علايم‌زودهنگام‌اين‌حالت‌را شناسايي‌كنيد و سريعاً اقدام‌ مناسب‌را در پيش‌گيريد.    

  اصول‌ كلي‌امكان‌داردانجام‌بررسي‌هاي‌آزمايشگاهي‌مثل‌اندازه‌گيري‌قندخون‌و انجا آزمایش  تحمل‌گلوكز توصيه‌شود.
به‌فكر تغيير شيوه‌زندگي‌خود باشيد.
روان‌درماني‌يا مشاوره‌براي‌فراگيري‌روش‌هاي‌مقابله‌با استرس‌     معمولاً دارويي‌براي‌اين‌اختلال‌ضرورت‌ندارد

 .    فعاليتدر زمان ابتلا به اين بيماريمحدوديتي‌براي‌آن‌وجود ندارد.    رژيم‌ غذايي‌روزانه‌ 6-5 وعده‌غذايي‌كوچك‌كه‌حاوي‌تنها مقدار كمي‌از هيدارت‌هاي‌كربن‌ ، مقدار متوسطي‌از چربي‌و داراي‌پروتئين‌زيادي‌هستند ميل‌كنيد. هيچ‌كدام‌از وعده‌هاي‌غذايي‌راحذف نکنید  ميان‌غذاهاي‌بين‌ وعده‌هاي‌غذايي‌بايد حاوي‌پروتئين‌باشند، مثل‌مرغ‌، تخم‌مرغ‌، پنير،آجيل‌، يا شير بدون‌سر شير، و نه‌هيدارت‌كربن‌. از خوردن‌شيريني‌ها‌پرهيز كنيد.    

 

در صورت ضرورت به پزشک مراجعه نمایید .

جواد سبحانی
مشاور تغذیه و رژیم درمانی

. . برای مطالعه شما

آب قند و تكليف آن در رژيم لاغر...
آب قند و تكليف آن در رژيم لاغر... خوردن آب قند در بهبود افت فشارخون بی‌تاثیر است  این تصور که افراد به هنگام افت فشار بایستی آب قند مصرف کنند تا بهبود پیدا کنند تصور غلطی است و در واق...
اهداف درمانی دیابت
اهداف درمانی دیابت اهداف درمانی دیابت در مرحله اولیه کنترل، اهداف درمانی باید تعیین شود و بطور کامل با بیمار دیابتی مورد بحث قرار گیرد. علاوه بر دستیابی به وزن مطلوب، جدول 2 اهداف...
ارزیابی اولیه دیابت
ارزیابی اولیه دیابت ارزیابی اولیه دیابت برای ثبت اطلاعات کلینیکی و هم چنین نتایج تحقیقات باید یک فرم استاندارد شده مورد استفاده قرار گیرد.بایگانی اطلاعات ثبت شده برای تأمین کیفیت خ...
اندرومولوژی یا ال پی جی  وكارب...
اندرومولوژی یا ال پی جی وكارب... اندرمولوژی ( ال پی جی ): LPG مکانیسم اثر اندرومولوژی همراه با رژیم درمانی به شرح ذیل است با انباشته شدن چربی روی هم طی سالیان و با گذشت زمان به دلیل کاهش جریان...