آثار ترکیبی چاقی همرا با بیماری، کشیدن سیگار و نژاد

بیماری و چاقی

آثار ترکیبی چاقی همرا با بیماری، کشیدن سیگار و نژاد
علت اصلی مرگهای نابهنگام افراد چاق بیماریهای قلبی است. فشار خون، ترومبوزِ شریانی و نارسایی احتقانی قلب به میزان قابل توجهی در افراد چاق رایجتر از افرادی است که دارای وزن مناسب هستند. در تحقیقی مشخص شد که در میان مردان 60-45 ساله اگر عوامل سن، فشار خون، میزان کلسترول پلاسما و کشیدن سیگار را در نظر بگیریم، چاقی در تعیین ابتلا فرد به حمله قلبی سهم زیادی نخواهد داشت. یافته های فوق نشان داد که چاقی به تنهایی عامل خطر نمی باشد، اما امروزه این روش، روش صحیحی برای تفسیر نیست. مسلماً سن و استعمال دخانیات عوامل مهمی در ایجاد بیماریهای قلبی در افراد چاق و همچنین در سایر افراد هستند اما چاقی احتمال بروز این بیماریها را افزایش می دهد. فشار خون بالا، افزایش LDL و کاهش HDL عوامل خطر مهمی هستند ولی افزایش این عوامل را تشدید و کاهش وزن اثر آنها را کمتر می کند.
خلاصه ای از نتایج تحقیق انجام شده بر زنان پرستار دربارۀ تأثیر مصرف سیگار و افزایش وزن بر ارتباط چاقی با مرگ و میر در جدول (4-1) نشان داده شده است. در بررسی خطر مرگ و میر طی 14 سال پیگیری این زنان مشخص شد که کمترین احتمال مرگ و میر در بین کسانی است که BMI آنها بین 19 تا 27 می باشد. تنها در محدودۀ 27 تا 9/28 احتمال خطر افزایش می یابد و به مرتبۀ افرادی می رسد که دارای 19>QI می باشند و در بالای 29 احتمال خطر به میزان قابل توجهی افزایش می یابد. با این حال وقتی زنانی که هیچگاه سیگار نکشیده بودند به تنهایی مورد بررسی قرار گرفتند نتایج متفاوتی بدست آمد. در میان افراد غیر سیگاری میزان مرگ و میر از kg/m229 شروع به افزایش می کند و در kg/m227 به میزان قابل توجهی افزایش می یابد. بنابراین وقتی افراد سگاری از افراد مورد بررسی جدا شوند مرگ و میر در افراد با 19>BMI دیده نمی شود. اگر بررسی به زنانی محدود شود که هرگز سیگار نکشیده اند، در 4 سال اول پیگیری نمرده اند، و بیش از kg4 اضافه وزن نیافته اند، تغییرات بیشتری دیده خواهد شد. در این حالت منحنی «J»شکل ناپدید شده و حداقل میزان مرگ و میر در لاغرترین زنان و همچنین افزایش قابل توجهی در خطر مرگ و میر در BMI بیشتر از 27 دیده می شود. علت مرگ بعضی از زنان در 4 سال اول تحقیق احتمالاً نوعی بیماری بوده است که می تواند دلیلی برای لاغر بودن و مرگ آنها باشد. این مثال با جزئیات، مورد بررسی قرار گرفته است، زیرا اگر آثار ناشی از کشیدن سیگار، افزایش وزن و سابقه بیماری را در نظر نگیریم، این داده های خام در مورد مرگ و میر، اطلاعات قابل اعتمادی دربارۀ خطرات ناشی از چاقی ارائه نمی دهند. با کنار گذاشتن این عوامل، احتمال مرگ خانمی در سن 55-30 سالگی با kg/m227<BMI طی 14 سال بعد دو برابر زمانی است که BMI او کمتر از 19 باشد.
نژاد با چاقی و خطرات ناشی از آن ارتباط دارد، مثلاً برای درجۀ مشخصی از چاقی، زنان آفریقایی- کارائیبی در معرض خطر بالای ابتلا به پرفشاری و دیابت قرار دارند.

. . برای مطالعه شما

کاهش وزن به سبک چینی!
کاهش وزن به سبک چینی! رسیدن به وزن ایده آل راه چندان پیچیده ای نیست اگر متناسب با شرایط جسمی و روحی خود یکی از درمان های طبیعی مانند اصلاح رژیم غذایی، هومیوپاتی، طب سنتی چین یا هند ر...
عوارض کمبود روی در زنان باردار...
عوارض کمبود روی در زنان باردار... عوارض کمبود روی در زنان باردار  و  کودکان کمبود روی  در دوران حاملگی  بر روی جنین غیر قابل جبران است و اثرات آن بر رشد مغزی کودک در 2 سال ا...
رژیم خودسرانه
رژیم خودسرانه کم خوری بدون مشورت يا متخصص تغذیه - رژیم خودسرانه: کم خوری های شدید رژیم غذایی بسیار کم کالری  بدون مشاوره  با متخصص تغذیه  بسيار خطرناک بوده و ...