ال کارنیتین 2

اثرات ال-كارنيتين  ال-كارنيتين   يك اسيد آمينه طبيعي است كه بواسطه اثر بر روي متابوليسم چربيها مورد توجه بسياري از محققين علم تغذيه انسان قرار  گرفته است . بطور خلاصه مكانيسم عمل ال- كارنيتين شامل اثر بر روي اسيدهاي چرب با زنجيره طولاني و تبديل آنها به ذرات كوچكتر است . بدين وسيله ال-كارنيتين موجب انتقال اين مواد به غشاء ميتوكندري سلول شده و اين ارگانل با سوزاندن چربيها به عنوان منبع انرژي موجب تسريع در متابوليسم اين مولكولهاي مي شود . اخيراً دانشمندان انستيتو چين اثرات ال-كارنيتين بر روي عملكرد ، تركيب لاشه و متابوليسم چربيها در نيمچه خروسهاي گوشتي را مور مطالعه قرار دادند . در اين پژوهش 600 قطعه جوجه خروس در پنج گروه تقسيم شدند كه هر گروه شامل 3 تكرار و هر تكرار داراي 40 قطعه پرنده بود . اين گروه ها جيره پايه يكسان دريافت داشتند كه به هر كيلوگرم از آن ترتيب مقادير صفر ،25 ، 50 ، 75 و 100 ميلي گرم ال- كارنيتين اضافه شده بود. اين آزمايش نشان داد كه ال-كارنيتين داراي تاثير معني داري بر روي افزايش وزن روزانه و يا ضريب تبديل نبوده است .اما اضافه نمودن ال -كارنيتين به ميزان بيش از 25 ميلي گرم در هر كيلو گرم خوراك طيور موجب افزايش بازده عضله سينه ، افزايش چربي عضلات و نيز كاهش چربي محوطه بطني گرديد . نتايج حاصل از اين مطالعه دلالت بر اين دارد كه ال كارنيتين مي تواند موجب كاهش چربي زير پوستي بواسطه كاهش فعاليت آنزيمهاي مربوطه و نيز افزايش چربي بين عضلات بواسطه كاهش فعاليت آنزيم پالميتويل ترانسفرازعضلات سينه دارد

. . برای مطالعه شما

چاقی بیشتر مربوط به کدام غدا ا...
چاقی بیشتر مربوط به کدام غدا ا... چاقی بیشتر مربوط به کدام غدا است   ریشه اصلی چاقی فقط در پرخوری و مصرف غذاهای پر کالری نیست, عوامل مختلفی در این میان دخیل هستند مانند سوخت و ساز هر ...
رژیم غذایی قبل از دبستان
رژیم غذایی قبل از دبستان رژیم غذایی سالهای قبل از دبستان موارد کاربرد:    برای کودکان سالم 2 تا 6 سالهکفایت تغذیه ای:    این رژیم نیازهای کودک را بر اساس مقادیر RDA تأمین می کند(پیوست7...
استويا ( قند رژيمي )
استويا ( قند رژيمي ) استويا ( قند رژيمي ) اميد جديد كه اين روزها به عنوان بهترين جايگزين قند از آن اسم برده مي شود. قند استويا ماده اي است با قدرت شيرين كنندگي حدود 300 برابر شكر كه...
چاقی تنه و فشار خون
چاقی تنه و فشار خون چاقي تنه اي باعث افزايش فشارخون در پسران مي شود چربي اضافي اطراف تنه با افزايش احتمال بيماري قلبي در بالغين مرتبط است و حال نشان داده شده با افزايش فشار خون در ...