ماستيت‌(عفونت‌پستان‌)

ماستيت‌(عفونت‌پستان‌)

التهاب‌و عفونت‌پستان‌، معمولاً در خانم‌هايي‌كه‌تازه‌وضع‌حمل‌كرده‌اند. اين‌عارضه‌حدوداً در 1% زنان‌پس‌از اولين‌زايمان‌بروز كرده‌و در خانم‌هايي‌كه‌به‌كودك‌خود شير مي‌دهند شايع‌تر است‌. l علايمشايععلايم‌ ممكن‌ است‌ در هر زماني‌ از دوره‌ شيردهي‌ بروز كند، ولي‌ معمولاً 4-3 هفته‌ پس‌ از زايمان‌ آغاز مي‌گردند. علايم‌ شايع‌ عبارتند از:
تب‌
ناحيه‌يا نواحي‌دردناك‌، متورم‌، سفت‌و گرم‌در پستان‌
وجود قرمزي‌و نوارهاي‌قرمز در پستان‌ l

عللعفونت‌ ناشي‌ از ورود باكتري‌ به‌ پستان‌ مادر از بيني‌ يا گلوي‌ شيرخوار. شايع‌ترين‌ باكتري‌هاي‌ عامل‌ اين‌ بيماري‌ عبارتند از استافيلوكوك‌ اورئوس‌ و استرپتوكوك‌ بتاهموليتيك‌ . يكي‌ ديگر از علل‌ ميكروبي‌، ويروس‌ اوريون‌ است‌. l

عواملافزايشدهندهخطر خراشيدگي‌ نوك‌ پستان‌
مسدود شدن‌مجاري‌شيري‌در اثر پوشيدن‌سينه‌بندهاي‌خيلي‌تنگ‌، خوابيدن‌به‌شكم‌يا طولاني‌بودن‌بيش‌از حد فواصل‌شيردهي‌
استفاده‌از شيردوش‌هاي‌برقي‌يا دستي‌ l

پيشگيريشستن‌ نوك‌ پستان‌ها قبل‌ از شيردهي‌. شستن‌ دست‌ها قبل‌ از تماس‌ آنها با پستان‌ها
استفاده‌از سينه‌بندهاي‌مناسب‌
در صورت‌ترك‌خوردن‌يا خراشيدگي‌نوك‌پستان‌، استفاده‌از كرم‌لانولين‌يا ساير تركيبات‌موضعي‌توصيه‌مي‌گردد.
اجتناب‌از خوابيدن‌به‌شكم‌ l

عواقبموردانتظار با درمان‌ معمولاً در عرض‌ ده‌ روز بهبود مي‌يابد. l

عوارضاحتماليبدون‌ درمان‌ ممكن‌ است‌ منجر به‌ آبسه‌ پستان‌ گردد. l

درمانHYPERLINK  \l "start"

اصولكلي- بررسي‌هاي‌ تشخيصي‌ احتمالي‌ عبارتند از: آزمايش‌هاي‌ خون‌، كشت‌ چرك‌ يا مايع‌، و گاهي‌ سونوگرافي‌، ماموگرافي‌ و نمونه‌برداري‌ پستان‌ (چرا كه‌ ممكن‌ است‌ عامل‌ ديگري‌ غير از عفونت‌ سبب‌ ايجاد علايم‌ شده‌ باشد).
- استفاده‌از كيف‌يخ‌(يك‌كيسه‌پلاستيكي‌حاوي‌يخ‌كه‌با يك‌حوله‌نازك‌پوشيده‌شده‌است‌) بر روي‌پستان‌متورم‌6-3 بار در روز و هر بار 20-15 دقيقه‌. كيف‌يخ‌را در طي‌يك‌ ساعت‌زمان‌شيردهي‌به‌كار نبريد، بلكه‌به‌جاي‌آن‌از كمپرس‌گرم‌استفاده‌كنيد.
- از سينه‌بند بالا نگه‌دارنده‌پستان‌استفاده‌كنيد.
- با وجود عفونت‌پستان‌، به‌شيردهي‌ادامه‌دهيد. ابتدا از پستان‌مبتلا به‌شيرخوار شير دهيد تا به‌تخليه‌كامل‌آن‌كمك‌شود.
- نوك‌پستان‌ها را با كره‌يا يك‌كرم‌توصيه‌شده‌توسط‌پزشك‌مالش‌دهيد.
- در صورت‌بروز آبسه‌، شير دادن‌از پستان‌مبتلا را متوقف‌كنيد. در اين‌حالت‌از يك‌دستگاه‌شيردوش‌براي‌تخليه‌مرتب‌پستان‌مبتلا استفاده‌كرده‌و به‌شيردهي‌از پستان‌غيرمبتلا ادامه‌دهيد. l

داروها آنتي‌بيوتيك‌ براي‌ مقابله‌ با عفونت‌. حتي‌ در صورت‌ برطرف‌ شدن‌ سريع‌ علايم‌، دوره‌ درمان‌ را تكميل‌ كنيد.
مسكن‌ها. براي‌درد خفيف‌استفاده‌از داروهاي‌بدون‌نسخه‌نظير استامينوفن‌ممكن‌است‌كافي‌باشد. l

فعاليتتا زمان‌ تخفيف‌ تب‌ و درد در بستر استراحت‌ نماييد. l

رژيمغذاييرژيم‌ خاصي‌ نياز نيست‌. در حين‌ تب‌ مصرف‌ مايعات‌ را افزايش‌ دهيد. l

در اينشرايطبهپزشكخود مراجعهنماييد اگر شما يا يكي‌ از اعضاي‌ خانواده‌ تان داراي‌ علايم‌ ماستيت‌ باشيد.
بروز علايم‌زير در طي‌درمان‌:
ـ افزايش‌ناگهاني‌تب‌تا بالاتر از 3/38 درجه‌سانتيگراد
ـ علايم‌تشكيل‌آبسه‌(يك‌ناحيه‌محدود با افزايش‌قرمزي‌، درد، احساس‌درد در لمس‌و تموج‌ـ احساسي‌شبيه‌فشار آوردن‌بر روي‌تيوپ‌داخلي‌لاستيك‌باد شده‌)

 

. l

. . برای مطالعه شما

رژیم غذایی ضد التهاب   ( Anti-...
رژیم غذایی ضد التهاب ( Anti-... رژیم غذایی ضد التهاب   ( Anti-inflammatory )  بسیاری از رژیم های ضد التهاب براساس مصرف غلات کامل، حبوبات، مغزها، دانه ها، میوه ها و سبزی های تاز...
چند نکته مهم در مورد داروهای م...
چند نکته مهم در مورد داروهای م... چند نکته مهم در مورد داروهای مصرفی افراد دیابتی :    چند نکته مهم در مورد داروهای مصرفی افراد دیابتی : 1-    گاهی برای بیماران NIDDM قر...
علل درد های ناحیه معده ( اپی گ...
علل درد های ناحیه معده ( اپی گ... علل درد های ناحیه معده ( اپی گاستر) این بیماری ها ممکن است  علل درد در ناحیه معده  باشد  که در مقالات بعدی به ترتیب به هرکدام خواهیم پرداخت اختلالات قفسه سینه ...
براي تقويت مغز لبنيات بخوريد
براي تقويت مغز لبنيات بخوريد هرچند اغلب اوقات تصور مي‌شود كه مصرف لبنيات به دليل پيشگيري از چاقي و ابتلا به بيماري‌هاي قلبي بايد محدود شود اما در يك آزمايش جديد معلوم شد كه مصرف اين گروه از...