مواد غذایی رژیمی

مواد غذایی رژیمی

چه غذایی رژیمی است ؟

آیا واقعا باید باور کنیم یا خیر ؟

مواد غذایی رژیمی به چند نوع تقسیم میشوند : 1- موادی که فقط ساکاروز یا شکر را حذف کرده اند 2- موادی که مقدار قند یا روغن را کمی کاهش داده اند 3- موا فاقد کالری 4- مواد غذایی رژیمی دروغین

به صرف حدف شکر هیچ غذایی رژیمی نیست چون کالری و دیگر مواد را هم باید مد نظر داشت با کاهش قند هم هیچ غذایی رژیمی نمی شود

آسپارتام – ساخارین  آسه سولفام فاقد کالری هستند و واقعا رژیمی هستند می توانیم از آنها در برنامه استفاده نماییم البته بی ضررترینشان آسپارتام است

مرکز رژیم درمانی جواد سبحانی

. . برای مطالعه شما

نقش چاي در پيشگيري و درمان انو...
نقش چاي در پيشگيري و درمان انو... نقش چاي در پيشگيري و درمان انواع بيماريها چاي و پلي فنل هاي موجود در آن نقش بازدارنده عليه بسياري از کارسينوژنها ( سرطانها ) دارد از جمله سرطانهاي پوست ، ريه ، ...
مشکلات تغذیه ای پیوند کلیه  و ...
مشکلات تغذیه ای پیوند کلیه و ... 1-    برخی از مشکلات تغذیه ای پیوند کلیه  و راه حلهای پیشنهادی در جدول زیر ارائه شده است. جدول 4-35. برخی مشکلات تغذیه ای بیماران پیوند کلی...
رژیم غذایی در هپاتیت
رژیم غذایی در هپاتیت رژیم غذایی در هپاتیت پروتئين  حيواني از مهمترين  عوامل  حفاظت  كننده  كبد مي باشند ( كولين  و متيونين  ) گوشت  ، مرغ  و ماهي (  بدون  پوست  و چربي )   شير بدون...
مشخصات رژیم غذایی بیماریهای کب...
مشخصات رژیم غذایی بیماریهای کب... مشخصات رژیم غذایی بیماریهای کبدی:     از آنجا که کاهش وزن شدید و سوء تغذیه کالری – پروتئین در بیماران کبدی پدیده شایعی می باشد، تأکید بر رژیم پر...