کليدهاي موفقيت ذهن را چگونه تقويت کنيم !

کليدهاي موفقيت ذهن را چگونه تقويت کنيم !

 

تنبلي يکي از شايع ترين مشکلاتي است که مردم با آن دست به گريبان هستند. حتما شما هم کارهاي عقب افتاده مهم زيادي داريد که مدت هاست آن ها را عقب مي اندازيد و اقدامي براي انجام دادنشان نمي کنيد . چقدر کارهاي عقب افتاده داريد ؟ چرا زودتر اقدام نمي کنيد ؟

 

کليدهاي موفقيت ذهن را چگونه تقويت کنيم !

تنبلي يکي از شايع ترين مشکلاتي است که مردم با آن دست به گريبان هستند. حتما شما هم کارهاي عقب افتاده مهم زيادي داريد که مدت هاست آن ها را عقب مي اندازيد و اقدامي براي انجام دادنشان نمي کنيد . چقدر کارهاي عقب افتاده داريد ؟ چرا زودتر اقدام نمي کنيد ؟

مطالعه و بررسي زندگي مردان و زنان موفق که سرعت قابل ملاحظه اي در پيشرفت داشته اند ، نشان مي دهد که مهمترين ويژگي آن ها (( عمل گرايي )) است ، اين افراد فورا و مستقيما به سراغ کارهاي اصلي خود مي روند وخود را موظف مي کنند تا به طور مداوم و خستگي ناپذير به انجام کارشان پرداخته و آن را به اتمام رسانند. امروز و فردا کردن و به تعويق انداختن کارها علت اصلي ناکامي هاي زندگي افراد است. يکي از راه هاي رسيدن به يک زندگي عالي و موفقيت شغلي اين است که عادت شروع کردن فوري کارهاي اصلي و مهم و تمام کردن آنها را در خود ايجاد کنيد . وقتي اين عادت در شما ايجاد شود ديگر به پايان رساندن کارهاي مهم آسان تر از رها کردن و به تعويق انداختن آنها مي شود. فقط به کمي تغيير در انديشه و تمرين نياز داريد . بهترين تمريني که به شما توصيه مي کنم خوردن يک بشقاب خوراک سوسک با سس مورچه است.

يک بشقاب خوراک سوسک ميل کنيد!

اگر در صورتي که فورا به سراغ کارهاي مهمتان نرويد ، مجبور باشيد يک بشقاب خوراک سوسک بخوريد چه مي کنيد ؟ اگر من به جاي شما بودم ، فورا کارم را شروع مي کردم ! عقب انداختن کارها فرصتهاي پيشرفت زيادي را از شما سلب نموده و صدمات فراواني به زندگي تان زده است که اگر به دقت به آنها بينديشيد ، خواهيد ديد که خوردن سوسک راحت تر از پذيرفتن آن همه صدمات است و حاضر مي شويد خوراک سوسک را بخوريد ولي زمان به عقب برگردد و تنبلي خود را جبران کنيد.

زياد به گذشته فکر نکنيد و به فکر امروز و فردا باشيد . به خاطر داشته باشيد که آينه عقب ماشين براي آن نيست که عقب عقب رانندگي کنيد ، بلکه براي آن است که گاهي پشت سر خود رانيز نگاه کنيد ! پس بهتر است از همين حالا نگاه خود را به زندگي و رفتارتان تغيير دهيد و يادتان نرود که جلوي ضرر را هروقت بگيريد ، منفعت است .

يک بشقاب خوراک سوسک بخوريد!

اگر مهمترين کاري که قرار است در طول روز انجام دهيد ، خوردن يک بشقاب سوسک باشد، چه مي کنيد ؟ بهترين اقدام اين است که قبل از هر کاري فورا خوراک سوسک را ميل کنيد ، يعني بنشينيد و بدون اتلاف وقت تمام بشقاب خوراک سوسک را بخوريد . اگر بنشينيد و به خوراک سوسک نگاه کنيد ، بعد از گذشت ساعت ها هنوز هم هيچ کاري نکرده ايد و هيچ اتفاق تازه اي نيفتاده است . پس فورا آن را بخوريد و پس از آن به سراغ کارهاي ديگرتان برويد . اولين اقدام افراد موفق اين است که قبل از انجام هر کاري فورا به سراغ مهمترين کارخود مي روند و آن را به اتمام مي رسانند، يعني فورا خوراک سوسک خود را مي خورند. بدترين کاراين است که کاري را که به هيچ وجه لازم و ضروري نيست به بهترين وجه انجام دهيد. گوشه اي بنشينيد و فهرست کارهاي عقب افتاده خود را روي کاغذ بياوريد ، يعني تمامي افکارتان را بنويسيد . وقتي آن را مي نويسيد همه شفاف و قابل لمس مي شوند . کارهايي که نوشته نشده اند، منجر به سردرگمي ، ابهام و اشتباهات بسيار مي شوند.

حال ، کارهاي نوشته شده را به ترتيب مهمترين تا بي اهميت ترين آنها به روش کد گذاري حروف ابجد به شرح زير مرتب کنيد:

١ - کد (( الف )) را در مقابل کارهاي بسيار مهم قرار دهيد :

کارهايي که بايد حتما و هر چه زودتر انجام شوند ، و گرنه با پيامدهاي جدي مواجه خواهيد شد . اين کارها همان هايي هستند که انجام دادن آنها را به خوردن خوراک سوسک تشبيه کرديم .

٢ - کد (( ب )) را در مقابل کارهايي قرار دهيد که پيامد انجام ندادن آنها زياد شديد نيست ، يعني اگراين کارها راانجام ندهيد ، ناراحتي و مشکل ايجاد مي شود ، اما تاثير آن به شدت موارد (( الف )) نيست . يادتان باشد که هرگز نبايد قبل از انجام تمامي موارد (( الف )) به سراغ کارهاي (( ب )) برويد.

٣ - کد(( ج )) کارهايي هستند که انجام دادن آنها خوب است ، اما ترک آن ها پيامدي ندارد .

٤ - کد (( د )) براي کارهايي است که مي توانيد انجام دادن آن ها را به اشخاص ديگر محول کنيد . پس اين کار را بکنيد و کس ديگري را مامور انجام دادن آنها نماييد.

٥- کد (( ه )) را براي کارهايي در نظر بگيريد که بايد آن ها را به کلي حذف کنيد. اينکارها را معمولا ازروي عادت و يا چون از آنها خوشتان مي آيد انجام مي ديد.

پس از کد گذاري فهرست کارهايتان بايد فورا با گروه (( الف )) شروع کنيد . براي کارهاي (( الف )) يکي پس از ديگري مهلت تعيين کنيد . کار بدون تعيين مهلت هيچ اضطراري براي انجام شدن در شما ايجاد نمي کند و به احتمال زياد آن را به عقب خواهيد انداخت . حال نوبت به برنامه ريزي کاملا ساده براي انجام کارهاي (( الف )) براساس مهلت هاي تعيين شده مي رسد. ديگر نوبت اقدام فوري براساس برنامه است. به ياد بسپاريد برنامه متوسطي که بسيار خوب اجرا شود خيلي بهتر از يک برنامه عالي است که هيچ اقدامي براي انجام آن صورت نگيرد.

انجام دادن هر يک از کارهاي گروه (( الف )) سکوي پرشي است که به شماانرژي بخشيده و شما را آماده کارهاي بعدي کرده و از طرف ديگر اعتماد به نفس شما را نيز بيشتر مي کند. بااجراي اين روش ساده خواهيد ديد که کارآيي شما دو تا سه برابر گذشته مي شود و ياد مي گيريد که هر روز خوراک سوسک خود را قبل از هر اقدامي بخوريد .

چگونه يک بشقاب خوراک سوسک را مي خوريد ؟!

چگونه يک بشقاب خوراک سوسک را مي خوريد ؟ پيشنهاد مي کنم يک قاشق يک قاشق بخوريد ! يکي از مهم ترين روش هاي غلبه بر تنبلي اين است که به جاي آن که به کل کار بزرگي که پيش رويتان قراردارد فکر کنيد ، ذهن خود را فقط روي همان قسمت از کاري که در حال انجام آن هستيد ، متمرکز کنيد . هر زماني که خواستيد کار بزرگ و مهمي راانجام دهيد ، خود را موظف کنيد که هر بار فقط تا جايي که مي توانيد جلو برويد و از کارهاي انجام شده خود انرژي لازم را براي ادامه راه کسب کنيد.

اقدام مهم ديگر براي مبارزه با تنبلي ، فقط و فقط اقدام فوري است . به محض آن که اولين گام را برداريد خود را در مسير ادامه کار خواهيد يافت ، کافي است پيوستگي و مداومت در انجام ان را حفظ کنيد .

بد نيست بدانيد که با اين روش مي توانيد حتي يک فيل بزرگ را بخوريد ، چه رسد به يک بشقاب خوراک سوسک !

 

گرد آوری :

جواد سبحانی

مشاور تغدیه و رژیم درمانی

تلفن : 6064720-6066529

 

. . برای مطالعه شما

چاقی و اختلال بدریخت انگاری بد...
چاقی و اختلال بدریخت انگاری بد... چاقی و اختلال بدریخت انگاری بدن اختلال بدریخت انگاری بدن اشتغال ذهنی با نقص تخیلی در ظاهر و چهره خود دارند. و این اشتغال ذهنی سبب ناراحتی چشمگیر یا تخریب حوزه ...
تکنیک های کنترل ذهن و لاغری
تکنیک های کنترل ذهن و لاغری تکنیک های کنترل ذهن و لاغری برنامه ای 6 هفته ای است که در آن مهارت هایی را برای رژیم گرفتن و مهم تر از آن کنترل وزن می آموزید . هر روز باید دستور های مربوط به ...
براي تقويت مغز لبنيات بخوريد
براي تقويت مغز لبنيات بخوريد هرچند اغلب اوقات تصور مي‌شود كه مصرف لبنيات به دليل پيشگيري از چاقي و ابتلا به بيماري‌هاي قلبي بايد محدود شود اما در يك آزمايش جديد معلوم شد كه مصرف اين گروه از...
قدرت ذهن
قدرت ذهن قدرت ذهن  ( براي رسيدن به آرزوها)پيشگفتار:                          همانا خداوند سرنوشت هيچ قومي را دگرگون نخواهد كرد،                           مگر خود سرنوشت ...