هورمون پوست مرغ

چقدر هورمون برای رشد مرغ مصرف می‌شود

ارزانترین پروتئین دنیا مرغ گوشتی است ، درباره آنهم هر روز مطلبی به گوش میرسد. یک روز هورمون روزی دیگر آنتی بیوتیک و ... اگر مرغ هم آلوده است ؟ پس چه باد بخوریم ، اصل ماجرای مرغ چیست ؟ در روزگار گذشته ماهها زمان می‌برد تا جوجه ای مرغ شده و بر سفره آید ، اما اکنون در کمتر از 50 روز جوجه 1 روزه به مرغی بیش از 2 کیلو تبدیل می‌شود.

نگران نباشید هیچ هورمونی در هیچ کجای دنیا برای رشد مرغ استفاده نمی‌شود ، پس چگونه بااین سرعت مرغها رشد میکنند . برنامه های اصلاح نژاد و انتخاب گونهای مناسب و مدیریت تغذیهو بهداشت است که باعث سرعت رشد مرغها شده است .

اما آنتی بیوتیک در صنعت مرغداری استفاده می‌شود ، از آنتی بیوتیک حهت درمان استفاده می‌شود ، و مدتی در گوشت باقی می‌ماند و مرغدار باید قبل از کشتار فاصلهآخرین آنتی بیوتیک تا کشتار را رعایت نماید ، اگر اینفاصله که بسته به نوع آنتی بیوتیک مصرفی بسیار متفاوت است رعایت شودگوشت مرغ هیچگونه آلودگی آنتی بیوتیکی ندارد ، اما اگر رعایتنشود باقیمانده آنتی بیوتیک ها در گوشت باقی می‌ماند ووظیفه اداره دامپزشکی است که از ورود اینکونه گوشتها به بازار حلوگیری نماید . مرغ سبز چیست: در طول دوره پرورش اداره دامپزشکی 3 نوبت از این مرغداریهای نمونه برداری و آزمایش به عمل می‌آورد و اگر آزمایش صحیح و سالم باشد مجوزمرغ سبز یابدون آنتی بیوتیک را دریافت می‌کنند که با رعایت بهداشت بسیار از سوی مرغدار امکان پذیر است

. . برای مطالعه شما

رژیم غذایی ادرارآور - غذاهی مد...
رژیم غذایی ادرارآور - غذاهی مد... غذاهای مدر را بشناسیم  مدر به غذایی گفته می شود که ازدیاد حجم ادرار کلیه ها فعال نموذه وآب اضافه را دفع میی نماید و ورم و ادم را کاهش میدهد   مواد...
تغذیه  و متابولسیم
تغذیه و متابولسیم تغذیه  و متابولسیم (با رویکرد کاهش وزن)          انرژی مصرفی روزانه  شامل ۳ جز میباشد. میزان متابولیسم پایه  (BMR)، حرارتزائی ناشی از غذا و ه زینه  انرژی فعالیت...
مقابله با ویار غذایی
مقابله با ویار غذایی مقابله با ویار غذاییزندگی همیشه استرس های خود را دارد؛ اما مقابله با آن طبق روش های سالم و تغذیه ای می تواند اثرات خوبی بر اعتماد به نفس، سطح انرژی، وضعیت احسا...
محیط ماهیچه وسط بازو (MAMC) در...
محیط ماهیچه وسط بازو (MAMC) در... محیط ماهیچه وسط بازو (MAMC) در بزرگسالان   توده ماهیچه بدن زنان (cm) مردان (cm) درصد استاندارد کافی 23 21 5/25 23 100 90 مرز کمبود...