درد مفصل

آیا مفاصل شما هم درد می کند  ؟

Perhaps an achy ankle or sore knee is making it difficult to enjoy a run through your favorite park or even a short walk?

 شاید درد مچ پا یا زانو درد است آن را دشوار برای لذت بردن از اجرا از طریق پارک های مورد علاقه خود را و یا حتی یک پیاده روی کوتاه؟

Or a throbbing hip or shoulder prevents you from driving that golf ball down the fairway or from simply performing everyday tasks like carrying a bag of groceries into your home?

یا شانه یا لگن ضرباندار ، شما مانع از رانندگی که توپ گلف را پایین fairway و یا از سادگی انجام کارهای روزانه مثل حمل کیسه های مواد غذایی را به خانه شما است؟

The exercises in this report can help relieve ankle, knee, hip, or shoulder pain, and help you become more active again, which in turn can help you stay independent long into your later years.

تمرینات در این گزارش می تواند کمک به تسکین مچ پا ، زانو ، مفصل ران ، یا درد شانه ، و به شما کمک کند فعال تر می شود دیگر ، که به نوبه خود می تواند به شما کمک کند زمانی را به سال بعد خود را مستقل باقی بماند.

Designed by knowledgeable exercise experts, our workouts are intended to strengthen the muscles that support your joints, increase flexibility in your joints, and improve range of motion. طراحی شده توسط متخصصان ورزش آگاه ، تمرینات ما در نظر گرفته شده برای تقویت ماهیچه هایی است که مفاصل ، افزایش انعطاف پذیری در مفاصل شما ، و بهبود طیف وسیعی از حرکت است. Done regularly, these exercises can ease pain, improve mobility, and help prevent further injury. های انجام شده به طور منظم ، این ورزش ها می تواند درد را کاهش دهند ، بهبود تحرک شما ، و کمک به پیشگیری از آسیب بیشتر.

The Joint Pain Relief Workout includes four complete, illustrated workouts targeting your ankles, hips, knees, and shoulders. تمرین امداد درد مفاصل شامل چهار کامل شده ، نشان داده شده تمرین هدف قرار دادن مچ پا ، لگن ، زانوها و شانه ها می باشد. You'll find detailed instructions for each exercise, as well as information on how to adapt each exercise to make it either harder or easier, so you can tailor it to your ability. شما دستورالعمل های دقیق برای هر ورزش ، و همچنین اطلاعات در مورد چگونگی انطباق هر ورزش را به آن یا سخت تر یا آسان تر پیدا کردن آن ، بنابراین شما می توانید خیاط آن را به توانایی شما. In addition, the report includes mini-workouts to address wrist and elbow problems, a planning worksheet to help you get started and stay motivated, and answers to common exercise questions. علاوه بر این ، این گزارش شامل مینی تمرینات به رسیدگی به مشکلات مچ دست و آرنج ، برگه برنامه ریزی برای کمک به شما برای شروع و با انگیزه ماندن است ، و پاسخ به سوالات رایج ورزش.

Prepared by the editors of Harvard Health Publications in consultation with Edward M. Phillips, MD, Assistant Professor, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Harvard Medical School, and Director and Founder, Institute of Lifestyle Medicine, as well as Master Trainers and Fitness Consultants Josie Gardiner and Joy Prouty. آماده شده توسط ویراستاران انتشارات بهداشت دانشگاه هاروارد در مشورت با ادوارد فیلیپس M. ، MD ، استادیار ، گروه طب فیزیکی و توانبخشی ، دانشکده پزشکی هاروارد ، و رئیس و موسس ، موسسه شیوه زندگی پزشکی ، و همچنین به عنوان استاد مربیان و مشاوران تناسب اندام Josie گاردینر و Prouty جوی.

 

. . برای مطالعه شما

لاغری و کاهش وزن در دوران شیرد...
لاغری و کاهش وزن در دوران شیرد... لاغری در دوران شیردهی خداوند بدن را به گونه ای آفریده است که تا شش ماه گی دوران شیردهی  اضافه وزن و چاقی ایجاد شده در بارداری از بین میرود و یکی از دلایلی ...
آیا کاهش وزن فشار خون را بهبود...
آیا کاهش وزن فشار خون را بهبود... آیا کاهش وزن فشار خون را بهبود می دهد؟ آیا کاهش وزن فشار خون را بهبود می دهد؟ مطالعات نشان داده اند که 1% کاهش وزن باعث کاهش 1 میلی لیتر جیوه فشارخون سیستولی و ...
آیا کاهش وزن فشار خون را بهبود...
آیا کاهش وزن فشار خون را بهبود... آیا کاهش وزن فشار خون را بهبود می دهد؟ مطالعات نشان داده اند که 1% کاهش وزن باعث کاهش 1 میلی لیتر جیوه فشارخون سیستولی و 2 میلی لیتر جیوه فشار خون دیاستولی می گ...
غار و غور معده-نفخ-صدای شکم
غار و غور معده-نفخ-صدای شکم غار و غور معده نشانه چیست و درمان آن کدام است ؟ بعد از سالها تحقیق معلوم شد که معده هم زبان مخصوص خود را دارد. مثلاً اگر پیش از ظهر معده تان سر و صدا میکند، مع...