آلزايمر

آلزايمر s disease ‘ Alzheimer

يك شكل از فراموشي كه علامت مشخصه آن گروهي از نشانگان از جمله : از دست دادن حافظه ، تفكر ، تعقل ، اختلال جهت يابي ، گيجي و برزخي اوقات آشفتگي هاي گفتاري دريافت غذا تحت تاثير قرار گرفته و و وزن كاهش مي يابد مشكلات تغذيه اي در 3 مرحله است 1 – دشواري در خريد و پخت و انتخاب نامعمول غذا ، كاهش اشتها ، تغييرات چشايي و بويايي و فراموش كردن خوردن غذا 2 - افزايش نياز به انرژي ناشي از سراسيمگي و هيجان ، خوردن با دست ، نگه داشتن غذا در دهان ، فراموش كردن بلع غذا نا تاواني در جويدن غذا 3 – عدم شناخت غذا ، سر باز زدن از خومردن غذا و يا باز بودن دهان و دشوار در بلع درمان تغذيه اي : رژيم بايد به صورت فردي تنظيم گردد قدم زدن مداوم و سراسيمگي و هيجان ممكن است تا 1600 كيلو كالري بيشتر نياز داششته باشد . با انتخاب قوام مناسب غذا ، استقلال يا عدم وابستگي در خوردن را در شخص تشويق نماييد . به فرد مبتلا وعده هاي كوچك در دفعات بيشتر بدهيد و غذا ها از نوع غني باشند مكمل ياري ويتامين و مواد معدني ممكن است ضروري باشد و زن را پايش نماييد و از دهيدراسيون ، يبوست و آسپيراسيون غذا به ريه جلوگيري نماييد از تغذيه با لوله اجتناب كنيد مگر اينكه مطلقا ضروري باشد .

. . برای مطالعه شما

مشخصات رژيم غذايي بيماران مبتل...
مشخصات رژيم غذايي بيماران مبتل... مشخصات رژيم غذايي بيماران مبتلا به الزايمر 1-فراهم كردن انرژي كافي  در رژیم غذایی براي جلوگيري از كاهش وزن به مقدار KG/ KCAL 35 است 2- در اين بيماري تامين...
رژیم غذایی آلزایمر
رژیم غذایی آلزایمر رژیم غذایی آلزایمر تعریف کلی آلزایمرهدفها در رژیم غذایی آلزایمرکفایت تغذیه ای در رژیم غذایی آلزایمرارزیابی تغذیه ای در رژیم غذایی آلزایمرمشخصات رژیم غذایی در آ...
ویتامین‌ها بهترین راه مقابله ب...
ویتامین‌ها بهترین راه مقابله ب... استفاده مناسب از ویتامین‌ها بهترین راه مقابله با آلزایمرعلت اصلی بروز این بیماری  مشخص نیست ولی برخی عوامل مثل ضربه‌های مغزی در این امر مؤثر هستند.در نوع اولیه ...
رژیم غذایی دیسفاژی
رژیم غذایی دیسفاژی رژیم غذایی دیسفاژی تعریف کلی رژیم غذایی در دیسفاژیهدفها رژیم غذایی در دیسفاژیکفایت تغذیه ای رژیم غذایی در دیسفاژیموارد کاربرد رژیم غذایی در دیسفاژیمشخصات رژیم ...