سندرم نفروتيك

سندرم نفروتيك

رژیم غذایی سندروم نفروتیک

تعريف كلي

سندروم نفروتيك شامل گروهي از بيماريها است كه باعث دفع پروتئين در سطح گلو مرولي مي شوند . در يك كليه سالم ، دفع ادراري پروتئين كمتر از mg  30 در 24 ساعت ، در سندرم نفروتيك اين ميزان g/day  5/3 - 3 يا بيشتر مي رسد . دفع ادراري پروتئين ( بويژه آلبومين ) منجر به هيپوآلبو مينمي شده و سپس ادم ، هيپرليپيدمي و اختلالاتي در متابوليسم استخوان پديد مي آيد . علايم بيماري عبارتند از : افزايش وزن ، ادم ، درد سينه ، ضعف ، كاهش پتاسيم خون در كاهش ويتامين D در بدن . 

هدفها

  • 1- جايگزين كردن پروتئين از دست رفته ، بخصوص آلبومين .
  • 2- فراهم ساختن انرژي به ميزان كافي براي پيشگيري از اتلاف بافت بافت عضلاني .
  • 3- كاهش ادم ، از راه كنترول ميزان نمك و مايعات دريافتي .
  • 4- كنترل هيپرليپيدمي .
  • 5- درمان كم اشتهايي بيمار .
  • 6- كاهش امكان پيشرفت بيماري به نارسايي كليوي .

كفايت تغذيه اي

برحسب ميزان محدوديت پروتئين و اشتها بيمار ، دريافت مواد مغذي نامبرده ممكن است به اندازه كافي نباشد :

ويتامين D  ، نياسين ، ريبوفلاوين ، تيامين ، كلسيم ، فسفر ، آهن و روي .

ارزيابي تغذيه اي

گرد آوري اطلاعات زير در اين بيماران ضروري است .

تن سنجي

بيوشيميايي

باليني

Ht

Wt/Dry Wt

IBW/HBW

 

Alb prealbumin *

Transferrin

Chol, TG

Na + ,K+

Ca++ , Alk phos

BUN, Cr

GFR

پروتيئن ادرار

I & O

فشار خون

ادم

اورمي

 

 * اين معيار در بيماران دچار نارسايي كليوي به طوركاذب بالا است .

مشخصات رژيم غذايي

اين بيماران ، روزانه مقدار زيادي پروتئين از راه ادرار از دست مي دهند . كليه ها از دفع سديم به ميزان طبيعي نيز ناتوان هستند و در نتيجه ، بيمار دچار ادم مي شود . رژيم اين بيماران با مشخصات زير تنظيم مي شود .

جدول 4 - 28 راهنماي ميزان انرژي و مواد مغذي مورد نياز در سندرم نفروتيك

انرژي

بزرگسالان : 35Kcal/kg/day  (يا 200Kcal به ازاي هر 1g  نيتروژن )

كودكان : 100-150 kcal/kg/day

پروتئين

در اين بيماران دريافت بالاي پروتيئن ( بيش از  RDA توصيه نمي شود  زيرا مي تواند باعث افزايش بار گلومرولي شود .

چربي

كاهش چربيها (بخصوص چربي هاي اشباع ) و كلسترول

به علت افزايش ليپيدهاي خون ( بخصوص  TG ,LDL ,Chol) امكان ابتلا به بيماريهاي قلبي و عروقي وجود دارد ، بخصوص در كودكاني كه اين بيماران به طور دايم در انها ظاهر مي شود .

كربوهيدرات

تامين باقيمانده  انرژي - تاكيد بر مصرف كربوهيدرات هاي پيچيده

سديم

2 گرم در روز ، محدوديت بيش از اين مي تواند باعث افت فشار خون و تسريع نارسايي كليوي مي شود .

مايعات

نياز به محدوديت در مايعاتوجود ندارد، مگر آنكه بيمار دچار نارسايي كليوي شود .

مكمل هاي ويتامين و املاح

ممكن است نياز به مكمل نياسين ، ريبوفلاوين ، تيامين ، كلسيم ، فسفر ، ويتامين D  آهن و روي باشد . 

مواد غذايي غيرمجاز

توصيه مي شود كه مصرف مواد غذايي با چربي بالا ، نمك بالا و قند هاي ساده ( درصورت افزايش TG  خون ) در رژيم غذايي محدود شوند .

ملاحظاتي در زمينه داروهاي معمول

  • 1- داروهاي مدر : اين داروها جهت درمان ادم مورد استفاده فرار مي گيرند . تيازيد ها مانند لازيكس از داروهاي از داروهاي مدر هستند كه مي توانند باعث دفع پتاسيم شوند . بنابراين ، مقدار پتاسيم سرم بايد اندازه گيري شود تا در صورت لزوم از راه رژيم غذايي يا با داروي جايگزين شوند
  • 2- كورتيكواستروئيدها : در برخي موارد ، براي بهبود حال بيمار از كورتيكواستروئيدها استفاده مي شود . احتباس سديم ، عدم تحمل گلوكز ، فشار خون بالاو بيماريهاي استخواني از عوارض اين داروها است . استفاده از اين داروها مي تواند باعث كاهش پتاسيم ، كلسيم و نيتروژن هم بشود.

چند تذكر مهم

  • 1- از آنجا كه بسياري از اين بيماران ، دچار بي اشتهايي هستند ، تنظيم رژيم غذايي بر حسب علاقه و سليقه شخصي آنها ضروري است .
  • 2- دربرخي بيماران كه قادر به دريافت مواد غذايي به اندازه كافي نيستند، ممكن است استفاده از تغذيه با لوله ضرورت يابد .

مريم ميرزايي

رژیم غذایی سنگ کلیه (انواع سنگ ادراری)

مشخصات رژیم غذایی نارسایی کلیه

تغذیه در سنگ کلیه

رژیم غذایی پیوند کلیه

. . برای مطالعه شما

چند تذکر مهم اختلال در تحمل گل...
چند تذکر مهم اختلال در تحمل گل... چند تذکر مهم اختلال در تحمل گلوکز (IGT):عدم تحمل گلوکز 1.    به منظور کنترل قند خون و جلوگیری از نوسانات شدید آن، بهتر است که در همه موارد از 6-...
چند الگوهاي غذايي براي کاهش وز...
چند الگوهاي غذايي براي کاهش وز... چند الگوهاي غذايي براي کاهش وزن کاهش کالري هنگام صبحانه به جاي اين صبحانه، چاي با شکر 50 کالري 70 گرم نان 200 کالري 30 گرم کره 200 کالري ...
رژیم خودسرانه
رژیم خودسرانه کم خوری بدون مشورت يا متخصص تغذیه - رژیم خودسرانه: کم خوری های شدید رژیم غذایی بسیار کم کالری  بدون مشاوره  با متخصص تغذیه  بسيار خطرناک بوده و ...
روش نوشتن رژیم غذایی کتوژنیک د...
روش نوشتن رژیم غذایی کتوژنیک د... روش نوشتن رژیم غذایی کتوژنیک( مخصوص دانشجویان تغذیه ) نسبت تغییر انرژی حاصل از چربی(کتوژنز) به انرژی حاصل از کربوهیدرات و پروتئین(آنتی کتوژنز) طی 4 روز.  ...