رژیم غذایی سندروم نفروتیک

رژیم غذایی سندروم نفروتیک

رژیم غذایی سندروم نفروتیک
اهداف:
جلوگیری از اتلاف آلبومین و سایر پروتئین ها که عموماً از ادرار دفع می شوند و منجر به ادم و افزایش کلسترول خون (هیپرکلسترولمی) می گردند.
موارد کاربرد:
در افرادی که دچار سندروم نفروتیک شده اند.
کفایت تغذیه ای:
اغلب در صورتی که رژیم متعادلی تنظیم شود، نیاز به مواد مغذی و انرژی را تأمین می کند.
مشخصات رژیم غذایی:
این بیماران، روزانه مقادیر زیادی پروتئین از راه ادرار از دست می دهند و کلیه ها نیز از دفع سدیم به میزان طبیعی ناتوان هستند، در نتیجه بیمار دچار ادم می شود. رژیم این بیماران با مشخصات زیر تنظیم می گردد:
انرژی: در بزرگسالان Kcal/kg/I.B.W 50-35 و در کودکان Kcal/kg 150-100 توصیه می شود.
پروتئین: مطالعات اخیر نشان داده است که در سندروم نفروتیک دریافت بالای پروتئین (بیشتر از نیازهای پروتئین توصیه شده بر اساس RDA) مفید نمی باشد. در حقیقت، دریافت پروتئین زیاد، پیشرفت بیماری کلیوی را بوسیله عدم کارایی کلیه تسریع می نماید. بنابراین، میزان پروتئین دریافتی mg/kg 6/0 توصیه می شود که 80% آن باید از پروتئین با ارزش بیولوژیکی بالا باشد.
چربی: به علت بروز بیماریهای قلب و عروق (شیوع افزایش کلسترول خون در این بیماران) رژیم کم چربی توصیه می شود.
سدیم: 3 گرم در روز.
مایعات: محدودیتی در مصرف مایعات(در صورت محدودیت سدیم) وجود ندارد.
مکمل های ویتامینی: غالباً در صورتی که رژیم متعادلی تنظیم شود، به مکملهای ویتامینی نیاز نیست.

رژیم غذایی سنگ کلیه (انواع سنگ ادراری)

سنگ کلیه و تغذیه2

رژیم غذایی پیوند کلیه

تغذیه در سنگ کلیه

. . برای مطالعه شما

کفایت تغذیه ای در رژیم غذایی د...
کفایت تغذیه ای در رژیم غذایی د... کفایت تغذیه ای در رژیم غذایی دیابت ملیتوس :   در این رژیم غذایی، کالری و مواد مغذی مورد نیاز بر اساس RDA تأمین می شود.مشخصات رژیم غذایی در دیابت نوع 1 و 2...
مناسبترین نان برای بیماران دیا...
مناسبترین نان برای بیماران دیا... با توجه به دریافت حجم زیادی از انرژی روزانه از گروه غلات، توجه به میزان و نوع این مواد در برنامه غذایی بیماران دیابتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است با توجه به د...
تغذیه وریدی TPN
تغذیه وریدی TPN تغذیه وریدی TPN اهداف:    تأمین نیاز در شرایطی که دستگاه گوارش بیمار فعال نبوده، بیمار قادر به تغذیه از راه دهان نیست و یا تغذیه از دهان به علت افزایش نیازها نم...
گاستریت حاد
گاستریت حاد گاستریت حاد : التهاب و تورم معده می باشد در این نوع معمولا تولید شیره گوارشی مختل نمی شود.علل بروز گاستریت حاد افراط در نوشیدن الکل ،استفاده از غذاهای مسموم و ...