کلسترول

كلسترول

HDL- كلسترول ( كلسترول خوب) از بروز حملات قلبي جلوگيري مي كند. هرگاه فرد، يك رژيم پرچربي داشته باشد و مقدار HDL خونش كم باشد، مهمترين زمينه جهت ابتلاي فرد به بيماري قلبي مي شود. مطالعاتي درمورد تاثيرمقداركمHDL در خون در بروز حملات قلبي، دريك گروه سني متوسط آمريكايي كه رژيم پرچربي داشتند، انجام شد.
HDL، كلسترول خوب و مفيدي است زيرا باعث پيشگيري از حملات قلبي مي شود.HDL، كلسترول را از جريان خون برداشته و به كبد مي برد. درآنجا كلسترول به صفرا تبديل شده و قبل از اينكه باعث ايجاد لخته درسرخرگ ها شود، از بدن دفع مي شود. زماني كه شما يك رژيم غذايي كم چربي داشته باشيد، سلول هاي كبدتان آزادي عمل بيشتري داشته و سريع ترHDL را از جريان خون برمي دارند. وقتي اين عمل صورت بگيرد و ميزان توليدHDL به همان صورت قبلي باشد، مقدار HDL خون به طريقه صحيحي، پايين مي آيد.
سطح HDL خون مانند آب موجود در يك استخر است. اگر همانطور كه آب وارد استخر مي شود، به همان ميزان از آبراه خارج شود، دراين صورت سطح آب ثابت مي ماند. ولي اگر آب با سرعت بيشتري خارج شود، سطح آب افت مي كند كه در مورد HDL هم اينطوراست.
وقتي فرد رژيم كم چربي داشته باشد، براي پيش بيني حملات قلبي، مي توانيد 15 واحد به مقدارHDL خود اضافه كنيد و بعد از آن مقدار HDL را براي پيشگيري از حملات قلبي در نظر بگيريد.
ميزان نرمال HDL، 80-30 ميلي گرم در دسي ليتر خون است. هرگاه مقدارHDL خون فرد كمتر از 35 باشد، در معرض خطر بيشتري براي ابتلاي به حملات قلبي است. شما مي توانيد با افزايش هر ميلي گرم در دسي ليتر HDL، تا 2 درصد احتمال ابتلا به حملات قلبي را كاهش دهيد.
راه هاي افزايش HDL :
1- حداقل 11 كيلومتر در هفته بدويد يا با ورزش كردن 1200 كالري انرژي درهر هفته بسوزانيد( در بدنتان مصرف كنيد).
2- كاهش وزن: با كاهش هر نيم كيلوگرم وزن بدن ( چربي اضافي)، مقدارHDL يك درصد افزايش مي يابد.
3- ورزش كردن قبل از خوردن غذاي پر چرب: مطالعات نشان داده كه انجام ورزش منظم قبل از خوردن وعده هاي غذايي پر چرب، بطور قابل ملاحظه اي HDL را افزايش مي دهد.
ورزش كردن توليد آنزيم " ليپو پروتئين ليپاز" را كه آنزيم آزاد كننده چربي است، تحريك مي كند كه باعث آزاد شدن تري گليسيريد و توليد بيشترHDL مي شود.
4- نكشيدن سيگار. مطالعه اي نشان داد، با ترك سيگار فقط به مدت يك هفته، 7 واحد مقدار HDL افزايش مي يابد.
5- از مصرف شكر، آرد، سيب زميني و برنج سفيد به مقدار زياد خود داري كنيد. غذاهايي كه قند خون را افزايش مي دهند، باعث كاهشHDL خون مي شوند.
شما مي توانيد با رعايت موارد بالا و ورزش كردن و پرهيز از مصرف كربوهيدرات هاي تصفيه شده ( مثل آرد سفيد، نان سفيد و...) مقدار HDL خون خود را افزايش دهيد.
با افزايش مقدارHDL، احتمال ابتلا به حملات قلبي كم مي شود

. . برای مطالعه شما

روش جایگزینی در دیابت
روش جایگزینی در دیابت روش جانشيني 1- فهرست نشاسته يك واحد نشاسته = 15 گرم كربوهيدرات، 3 گرم پروتئين، 0 - 1 گرم چربي و 80 كالري انرژي. به طور معمول يك واحد نشاسته برابر نصف ليوان غلات...
اگرهنوز از چاقی شکمی رنج میبری...
اگرهنوز از چاقی شکمی رنج میبری... اغلب افرادی که به انواع رژیم های غذایی برای کاهش وزن رو آورده اند، اذعان دارند که حذف چربی شکم بسیار دشوار است. اول از همه باید بدانیمکه اکثریت افراد گله مند ا...
اختلال بلع
اختلال بلع اختلال بلع  اختلال بلع نشانه چيست ؟ بلع از چيزهايي است که تا دچار اختلال نشود به آن توجه نمي کنيد . ولي وقتي گرفتاري ايجاد کند ،‌ زياد به آن فکر مي کنيد . خوردن...
ارزیابی آزمایشگاهی دیابت
ارزیابی آزمایشگاهی دیابت ارزیابی آزمایشگاهی دیابت باید شامل موارد زیر باشد: •    اندازه گیری گلوکز خون به عنوان حداقل نیاز برای تائید تشخیص•    آزمایش ادر...