کلسترول

كلسترول

HDL- كلسترول ( كلسترول خوب) از بروز حملات قلبي جلوگيري مي كند. هرگاه فرد، يك رژيم پرچربي داشته باشد و مقدار HDL خونش كم باشد، مهمترين زمينه جهت ابتلاي فرد به بيماري قلبي مي شود. مطالعاتي درمورد تاثيرمقداركمHDL در خون در بروز حملات قلبي، دريك گروه سني متوسط آمريكايي كه رژيم پرچربي داشتند، انجام شد.
HDL، كلسترول خوب و مفيدي است زيرا باعث پيشگيري از حملات قلبي مي شود.HDL، كلسترول را از جريان خون برداشته و به كبد مي برد. درآنجا كلسترول به صفرا تبديل شده و قبل از اينكه باعث ايجاد لخته درسرخرگ ها شود، از بدن دفع مي شود. زماني كه شما يك رژيم غذايي كم چربي داشته باشيد، سلول هاي كبدتان آزادي عمل بيشتري داشته و سريع ترHDL را از جريان خون برمي دارند. وقتي اين عمل صورت بگيرد و ميزان توليدHDL به همان صورت قبلي باشد، مقدار HDL خون به طريقه صحيحي، پايين مي آيد.
سطح HDL خون مانند آب موجود در يك استخر است. اگر همانطور كه آب وارد استخر مي شود، به همان ميزان از آبراه خارج شود، دراين صورت سطح آب ثابت مي ماند. ولي اگر آب با سرعت بيشتري خارج شود، سطح آب افت مي كند كه در مورد HDL هم اينطوراست.
وقتي فرد رژيم كم چربي داشته باشد، براي پيش بيني حملات قلبي، مي توانيد 15 واحد به مقدارHDL خود اضافه كنيد و بعد از آن مقدار HDL را براي پيشگيري از حملات قلبي در نظر بگيريد.
ميزان نرمال HDL، 80-30 ميلي گرم در دسي ليتر خون است. هرگاه مقدارHDL خون فرد كمتر از 35 باشد، در معرض خطر بيشتري براي ابتلاي به حملات قلبي است. شما مي توانيد با افزايش هر ميلي گرم در دسي ليتر HDL، تا 2 درصد احتمال ابتلا به حملات قلبي را كاهش دهيد.
راه هاي افزايش HDL :
1- حداقل 11 كيلومتر در هفته بدويد يا با ورزش كردن 1200 كالري انرژي درهر هفته بسوزانيد( در بدنتان مصرف كنيد).
2- كاهش وزن: با كاهش هر نيم كيلوگرم وزن بدن ( چربي اضافي)، مقدارHDL يك درصد افزايش مي يابد.
3- ورزش كردن قبل از خوردن غذاي پر چرب: مطالعات نشان داده كه انجام ورزش منظم قبل از خوردن وعده هاي غذايي پر چرب، بطور قابل ملاحظه اي HDL را افزايش مي دهد.
ورزش كردن توليد آنزيم " ليپو پروتئين ليپاز" را كه آنزيم آزاد كننده چربي است، تحريك مي كند كه باعث آزاد شدن تري گليسيريد و توليد بيشترHDL مي شود.
4- نكشيدن سيگار. مطالعه اي نشان داد، با ترك سيگار فقط به مدت يك هفته، 7 واحد مقدار HDL افزايش مي يابد.
5- از مصرف شكر، آرد، سيب زميني و برنج سفيد به مقدار زياد خود داري كنيد. غذاهايي كه قند خون را افزايش مي دهند، باعث كاهشHDL خون مي شوند.
شما مي توانيد با رعايت موارد بالا و ورزش كردن و پرهيز از مصرف كربوهيدرات هاي تصفيه شده ( مثل آرد سفيد، نان سفيد و...) مقدار HDL خون خود را افزايش دهيد.
با افزايش مقدارHDL، احتمال ابتلا به حملات قلبي كم مي شود

. . برای مطالعه شما

رژیم غذایی غذایی اسهال حاد کود...
رژیم غذایی غذایی اسهال حاد کود... رژیم غذایی غذایی اسهال حاد کودکان یکساله و بزرگتر 1-    هیدراسیون توسط ORS یا در صورت امتناع کودک از مصرف آن، با دادن دوغ یا آب میوه(مثل آب سیب) ...
حساسیت غذایی و واکنش های نامطل...
حساسیت غذایی و واکنش های نامطل... حساسیت غذایی و واکنش های نامطلوب به غذا «حساسیت غذایی» واکنش نامطلوب به غذاست که به علت عکس العمل ایمونولوژیکی ایجاد می شود. غذاهای متداول تحریک زا، شامل: تخم پ...
نسخه گیاهی ضد یبوست
نسخه گیاهی ضد یبوست نسخه گیاهی ضد یبوست گل بنفشه 25 گرم + تخم شنبليله 30 گرم + سنا 25 گرم + گل پنيرك 20 گرم + 30 گرم زيره سياهيك قاشق غذاخوري از مخلوط بالا را با 2 ليوان آب كمي بج...
رژیم غذایی در سکته مغزی
رژیم غذایی در سکته مغزی رژیم غذایی در سکته مغزی  برنامه غذایی در سکته مغزی تعریف کلی سکته مغزی هدف از برنامه غذایی در سکته مغزی کفایت تغذیه ای در سکته مغزی ارزیابی تغذیه ای در س...