رژيم غذايي Cholesterol restricted – fat controlled كلسترول و چربي كنترل شده

Cholesterol restricted – fat controlled  كلسترول و چربي كنترل شده

 ( بيماري : آترو اسكلروزيس و سنگ كيسه صفرا از نوع استرهاي كلسترول )

محدود كردن زرده تخم مرغ به حداكثر هفته اي 3 عدد و پرهيز از گوشتهاي احشايي شير بدون چربي وبايد استفاده شود

در مرحله اول كلسترول به 300 ميلي گرم در روز يا كمتر محدود مي گردد چربي اشباع (  روغن هاي جامد و حيواني و نارگيل اشباع هستند )به كمتر از 10% و چربي هاي غير اشباع پلي تا 10 % برسد و مابقي كالري چربي از اسيدهاي چرب منو به 15% برسد .

 بامحدود كردن پروتئين گوشت و ماهي و ماكيان به 2 سروينگ در روز تخم مرغ 3 عدد در هفته به عنوان جايگزين تخم مرغ 60 گرم

 گوشتهاي احشايي مغز كاملا حذف گردد تنها از روغن مايع pufa,mufa مانند روغن ذرت پنبه دانه و دانه سويا و كلزا و كائولا و  زيتون استفاده شود

در مرحله 2 تخم مرغ حذف كامل مي گردد گوشت سفيد ( مرغ  و  ماهي ) بدون پوست جايگزين گوشت قرمز مي گردد

 از منابع غني از پروتئين مانند جودوسر و بقولات و جو، لوبياي خشك ، پكتين و پسيليوم و اسفرزه و صمغ گوار به خاطر پايين آوردن كلسترول استفاده شود موسيلاژها  موادي دارند كه مانع جذب كلسترول از روده ها مي شوند

 فعاليت بدني و  ورزش در اين نوع  رژيم بساير مناسب است

 كنترل وزن و درمان چاقي لازمه اين نوع  رژيم است  و حفظ وزن مطلوب بسيار مهم مي باشد .

گردآوري :

جواد سبحاني

مشاور تغذيه و رژيم درماني

تلفن مشهد : 6064720

 

. . برای مطالعه شما

کودکان بيش فعال
کودکان بيش فعال بچه های فلفلی روحيه کودکان و نوجوانان با يکديگر متفاوت است ولی همه آنها دوره هايي از هيجان و اضطراب را تجربه می کنند. برخی کودکان و نوجوانان بيش فعال هستند . دس...
داروی لاغری (ونوستات -زنیکال- ...
داروی لاغری (ونوستات -زنیکال- ... ونوستات -زنیکال- ارلیستات ارليستات يک مهارکننده تري‌اسيل گليسرول ليپاز است که در مجراي روده عمل مي‌کند تا جذب چربي غذا را به ميزان حدود 30 کاهش دهد. هر چند که ...
ارتباط مرگبار بين چاقي و سرطان
ارتباط مرگبار بين چاقي و سرطان ارتباط مرگبار بين چاقي و سرطان: بر طبق مطالعه اي که ارتباط چاقي و سرطان را بيشتر از قبل نشان داده است چنين نتيجه گيري شده است که کاهش وزن و لاغر شدن مي تواند م...
بادام زميني
بادام زميني بادام زميني تحقيقات و بررسي هاي متعدد نشان داده اند، چربي بادام زميني و كره بادام زميني براي انسان مفيد است. طي يك مطالعه در يكي از دانشگاه هاي آمريكا، اثرات رژ...