رژیم غذایی در بیماری های قلب و عروق

رژیم غذایی در بیماری های قلب و عروق

رژیم غدایی
اهداف:
1.    تأمین و حفظ تغذیه مناسب و کافی همراه با کاهش فعالیت و فشار وارده به ماهیچۀ قلب
2.    کاهش میزان سدیم دریافتی رژیم به منظور پیشگیری از بروز یا حذف ادم و برقراری فشار خون متعادل
3.    کاهش میزان کلسترول و تری گلیسرید سرم
4.    بدست آوردن و حفظ وزن ایده آل بدن
موارد کاربرد:
1.    انفارکتوس میوکارد
2.    بیماری احتقان قلبی (بیماری مزمن قلبی)
3.    فشار خون بالا (هیپر تانسیون)
4.    افزایش لیپو پروتئین های خون (هیپر لیپو پروتئینمی)
5.    افزایش کلسترول خون (هیپر کلسترولمی)
6.    افزایش تری گلیسرید خون (هیپر تری گلیسریدمی)

توصیه‌های غذایی برای سلامت قلب

رژیم غذایی مرحله اول برای کاهش کلسترول

چگونه می توان با رژیم غذایی مقدار کلسترول خون را کاهش داد؟

. . برای مطالعه شما

خطرناکترین چاقی - چاقی کودکان
خطرناکترین چاقی - چاقی کودکان خطرناکترین چاقی - چاقی کودکان مه مردم با دیدن تصویر کودکی که با ذوق و اشتها مشغول خوردن غذاست، لبخند می‌زنند اما بسیار هستند خانواده هایی که بچه‌هایی بدغذا دارن...
تاریخچه،  نقش سوسیس و کالباس د...
تاریخچه، نقش سوسیس و کالباس د... تاریخچه، اهمیت و نقش سوسیس و کالباس در تغذیه اخیراً پایان نامه ای با عنوان «بررسی عوامل مؤثر بر تصمیم گیری مصرف کنندگان فراورده های گوشت (سوسیس و کالباس) با نگر...
مشخصات رژیم غذایی بیماریهای کب...
مشخصات رژیم غذایی بیماریهای کب... مشخصات رژیم غذایی بیماریهای کبدی:     از آنجا که کاهش وزن شدید و سوء تغذیه کالری – پروتئین در بیماران کبدی پدیده شایعی می باشد، تأکید بر رژیم پر...
چند تذکر مهم رژیم غذایی پر فیب...
چند تذکر مهم رژیم غذایی پر فیب... چند تذکر مهم رژیم غذایی پر فیبر: 1-    سبوس غلات می تواند فیبر مؤثر، کم هزینه و قابل دسترسی در رژیم غذایی پر فیبر باشد.2-    در افراد با رژیم نرمال که دچار یبوس...