ديابت‌ بارداری ( ديابت‌حاملگي‌)

ديابت‌ بارداری ( ديابت‌حاملگي‌)

عبارت‌است‌از ديابتي‌كه‌تنها در خانم‌هاي‌حامله‌به‌وجود مي‌آيد.

 ديابت‌حاملگي‌در 3-2% تمام‌حاملگي‌ها ديده‌مي‌شود. احتمال‌بروز آن‌در بعضي‌از قوميت‌ها بيشتر است‌. l

علايمشايع

معمولاً علامت‌ واضحي‌ وجود ندارد. امكان‌ دارد در معاينات‌ دوران‌ حاملگي‌ معلوم‌ شود كه‌ جنين‌ بزرگتر از حد طبيعي‌ است‌.
تشخيص‌بر مبناي‌آزمايش‌قند خون‌بين‌هفته‌هاي‌48-24 حاملگي‌در خانم‌هايي‌كه‌قبلاً سابقه‌ديابت‌نداشته‌اند صورت‌مي‌گيرد. در صورتي‌كه‌سابقه‌ديابت‌حاملگي‌در حاملگي‌هاي‌قبلي‌وجود داشته‌باشد، انجام‌آزمايش‌قند خون‌در زماني‌زودتر توصيه‌مي‌شود. l علل به‌ هنگام‌ حاملگي‌، امكان‌ دارد بدن‌ نتواند انسولين‌ كافي‌ براي‌ نگاه‌ داشتن‌ قند خون‌ در حد طبيعي‌، توليد كند. l عواملافزايشدهندهخطر چاقي‌ (خصوصاً زناني‌ كه‌ چاقي‌ شكمي‌ دارند شبيه‌ سيب‌ ).
افزايش‌قابل‌توجه‌وزن‌
سابقه‌خانوادگي‌ديابت‌
سابقه‌تولد نوزادي‌كه‌بزرگتر از حد طبيعي‌براي‌سنش‌بوده‌است‌.
سن‌مادر بالاي‌25 سال‌
سابقه‌حاملگي‌يا بيشتر
سابقه‌مرگ‌بدون‌توجيه‌جنين‌يا مرده‌زايي‌
سابقه‌ديابت‌حاملگي‌در حاملگي‌هاي‌قبلي‌ l

پيشگيري با اين‌ كه‌

راه‌ اختصاصي‌ براي‌ پيشگيري‌ وجود ندارد، اما با رعايت‌ برخي‌ نكات‌ مي‌توان‌ خطر را براي‌ مادر يا جنين‌ كمتر كرد: كم‌ كردن‌ وزن‌ قبل‌ از حاملگي‌ در صورتي‌ كه‌ اضافه‌ وزن‌ وجود داشته‌ باشد، و نيز ارزيابي‌ پيش‌ از حاملگي‌ زناني‌ كه‌ در مرز ديابت‌ قرار دارند يا سابقه‌ ديابت‌ حاملگي‌ داشته‌اند. l عواقبمورد انتظار كليد درمان‌ موفقيت‌آميز و تضمين‌ سلامت‌ نوزاد در دست‌ خود مادر است‌. مادر بايد انگيزه‌ كافي‌ و توانايي‌ و اراده‌ تغيير شيوه‌ زندگي‌ خود را داشته‌ باشد. در بعضي‌ از خانم‌هاي‌ حامله‌، تنها رعايت‌ رژيم‌ غذايي‌ كافي‌ است‌، اما در بعضي‌ ديگر، ممكن‌ است‌ براي‌ درمان‌ نياز به‌ انسولين‌ وجود داشته‌ باشد.
معمولاً اجازه‌داده‌مي‌شود زايمان‌خود به‌خود شروع‌شود و به‌طور طبيعي‌انجام‌گيرد. اما اگر جنين‌آنقدر بزرگ‌باشد كه‌امكان‌به‌دنيا آمدن‌از راه‌طبيعي‌وجود نداشته‌باشد، سزارين‌انجام‌خواهد گرفت‌.
ديابت‌حاملگي‌معمولاً با تولد نوزاد برطرف‌مي‌شود

. l عوارضاحتمالي

 وجود مقادير زياد و بيش‌ از اندازه‌ مايع‌ در كيسه‌ آب‌ رحم‌
زايمان‌زودرس‌
امكان‌دارد در زنان‌حامله‌اي‌كه‌قند خونشان‌را خوب‌كنترل‌نكرده‌اند نياز به‌القاي‌زايمان‌وجود داشته‌باشد.
مسموميت‌حاملگي‌(پره‌اكلامپسي‌)
ندرتاً سقط‌
ناهنجاري‌هاي‌مادرزادي‌(ندرتاً رخ‌مي‌دهند مگر اين‌كه‌ديابت‌از قبل‌از حاملگي‌وجود داشته‌باشد (در قلب‌يا ريه‌نوزاد). نوزاد ممكن‌است‌بزرگتر از حد طبيعي‌باشد. اگر مادر قند خون‌خود را خوب‌كنترل‌نكند، احتمال‌بروز اختلالات‌متابوليك‌در نوزاد بيشتر خواهد بود (پايين‌افتادن‌قندخون‌، پايين‌افتادن‌كلسيم‌خون‌).
احتمال‌بروز ديابت‌در غير از زمان‌حاملگي‌در آينده‌براي‌مادر بيشتر مي‌شود. l

درمان l

اصولكلي درمان‌ مشتمل‌ است‌ بر تغيير در رژيم‌ غذايي‌ و ورزش‌ در حد متوسط‌. براي‌ انجام‌ تغييرات‌ لازم‌ از اعضاي‌ خانواده‌ خود كمك‌ بگيريد.
طريقه‌پايش‌قندخون‌در منزل‌را ياد بگيريد. در ابتدا، اندازه‌گيري‌قند خون‌بايد تا 6 بار در روز انجام‌شود. وقتي‌سطح‌قندخون‌به‌حد مطلوب‌رسيد و تغيير رژيم‌غذايي‌با موفقيت‌انجام‌گرفت‌، با نظر پزشك‌مي‌توان‌دفعات‌اندازه‌گيري‌قندخون‌را كم‌كرد. l

داروها اگر قندخون‌ با رژيم‌ غذايي‌ و ورزش‌ در محدود طبيعي‌ قرار گيرد، نيازي‌ به‌ دارو نيست‌.
امكان‌دارد براي‌بعضي‌از خانم‌هايي‌كه‌نتوانند با رژيم‌غذايي‌و ورزش‌قند خون‌خود را كنترل‌كنند انسولين‌تجويز شود. l

فعاليت معمولاً برنامه‌اي‌ متعادل‌ شامل‌ ورزش‌ و نرمش‌هايي‌ كه‌ به‌ بدن‌ فشار وارد نمي‌آورند توصيه‌ مي‌شود. وزش‌، حتي‌ براي‌ مدتي‌ كوتاه‌، مي‌تواند اثرات‌ مثبت‌ فراواني‌ داشته‌ باشد. برنامه‌ ورزشي‌ خود را به‌ دقت‌ پيگيري‌ كنيد. l

رژيمغذايي تغيير در رژيم‌ غذايي‌ جنبه‌ مهمي‌ از درمان‌ به‌ شمار مي‌رود و دستورات‌ غذايي‌ خاصي‌ داده‌ خواهد شد. رعايت‌ رژيم‌ غذايي‌ توصيه‌ شده‌ باعث‌ كاهش‌ خطرات‌ براي‌ مادر و جنين‌ مي‌شود.
اين‌تغييرات‌غذايي‌عبارتند از: افزايش‌فيبر غذايي‌، محدود كردن‌چربي‌غذايي‌، حذف‌شيريني‌هاي‌سنگين‌از رژيم‌غذايي‌، و پايش‌ميزان‌كالري‌دريافتي‌براي‌جلوگيري‌از افزايش‌وزن‌بيش‌از اندازه‌.
مشورت‌با متخصص‌تغذيه‌غالباً توصيه‌مي‌شود. وي‌مي‌تواند آموزش‌لازم‌را به‌شما بدهد، به‌سؤالات‌تغذيه‌اي‌شما پاسخ‌بگويد، و مشوق‌دايمي‌شما در رعايت‌رژيم‌غذايي‌باشد. l

در اينشرايطبهپزشكخود مراجعهنماييد اگر شما بين‌ هفته‌ 24 تا 28 حاملگي‌ هستيد و تاكنون‌ از نظر ديابت‌ حاملگي‌ آزمايش‌ نشده‌ايد.
اگر پس‌از تشخيص‌ديابت‌حاملگي‌، هرگونه‌علامتي‌در شما به‌وجود آمده‌كه‌شما را نگران‌كرده‌است‌.
اگر در پيگيري‌و رعايت‌رژيم‌غذايي‌يا برنامه‌ورزشي‌توصيه‌شده‌مشكل‌داشته‌باشيد.

 

. . برای مطالعه شما

جدول نیاز تغذیه دوران بارداری
جدول نیاز تغذیه دوران بارداری {tortags,180,1} جدول 2-2. راهنمای انرژی و مواد مغذی مورد نیاز در دوران بارداری انرژی و مواد مغذی میزان نیاز علت نیاز بزرگسالان(19 سال به بالا) نو...
عوارض مصرف بیش از حدمکمل کلسیم
عوارض مصرف بیش از حدمکمل کلسیم مکمل کلسیم عوارض مصرف بیش از حدمکمل کلسیم        افراديکه اشکال خاص مکمل های کلسيم را مصرف می کنند ممکن است دچار يبوست و سردرد شوند . عوارض جانبی شديد شامل گيجی...
دیابت  حاملگی چیست ؟
دیابت حاملگی چیست ؟ Gestational Diabetes Mellitus  دیابت  حاملگی چیست ؟  دیابت حاملگی (GDM) نوعی دیابتی است که در دوران اولین بارداری بروز می کند.  در آمریکا ا...
چند نکته مهم در ارتباط بادیابت...
چند نکته مهم در ارتباط بادیابت... چند نکته مهم در ارتباط با دیابت بارداری  GDM: 1-    غربالگری برای تشخیص دیابت بارداری از طریق آزمایش تحمل گلوکز باید در هفته بیست و چهارم ت...