رژیم غذایی در دیابت ملیتوس

رژیم غذایی در دیابت ملیتوس

غذای دیابت
اهداف رژیم غذایی دیابت ملیتوس:
1.    حفظ گلوکز خون نزدیک به محدوده طبیعی و جلوگیری از تغییرات آن (هیپوگلیسمی، هیپرگلیسمی) تا حد ممکن.
2.    حفظ لیپیدهای خون - چربی های خون - نزدیک به محدوده طبیعی برای کاهش یا جلوگیری از خطر آترواسکلروز.
3.    تنظیم رژیم غذایی با میزان انرژی مناسب برای تأمین نیازهای تغذیه ای و حفظ و نگهداری وزن بدن در حد مطلوب.
4.    تنظیم ترتیب و زمان مصرف وعده ها و میان وعده ها و ترکیب مواد غذایی مصرفی، برای جلوگیری از تغییرات گلوکز خون- قند خون -  بویژه در افرادی که نیاز به انسولین یا داروی دیابت دارند.
5.    تأمین رشد کافی در کودکان و کفایت تغذیه ای در زنان باردار و شیرده مبتلا به دیابت.
موارد کاربرد:
    برای کنترل بیماران مبتلا به انواع دیابت، شامل:
الف- دیابت ملیتوس(DM)
1.    دیابت جوانی و یا وابسته به انسولین(IDDM)
2.    دیابت بزرگسالان و یا غیروابسته به انسولین(NIDDM)
ب- دیابت دوران بارداری (GDM)
ج- اختلال در تحمل گلوکز (IGT)

چند نکته مهم در ارتباط بادیابت بارداری GDM

دیابت و درمان غذایی (قسمت دوم)

روش جایگزینی در دیابت

مشخصات رژیم غذایی در دیابت دوران بارداری یا GDM

. . برای مطالعه شما

جدول گروه غذایی نیاز روزانه بی...
جدول گروه غذایی نیاز روزانه بی... رژیم غذایی بیماری کبدی     ب جدول 1- اساس برنامه غذایی مورد نیاز روزانه در بیماران کبدی گروههای غذایی تعداد واحدهای مورد نیاز شیر و فراورده...
نمونه ای از رژیم های غیر متعاد...
نمونه ای از رژیم های غیر متعاد... نمونه ای از رژیم های غیر متعادل مرسوم کاهش وزن 12 کیلو در 8 روز: سه روز اول فقط مرغ آب پز، روز چهارم فقط میوه جات، روز پنجم سوپ، روز ششم فقط تخم مرغ، روز هفتم ن...
هپاتیت و برنامه غذایی
هپاتیت و برنامه غذایی تغذیه و رژیم غذایی در بیماری هپاتیت در یک رژیم غذایی مناسب برای بیماری هپاتیت باید نکات ذیل را رعایت نمود انواع پروتئينهای  حيواني از مهمترين  عوامل&...
تغذیه و رژیم دوران بارداری
تغذیه و رژیم دوران بارداری تغذیه در دوران بارداری بدون شک یکی از بزرگترین آرزوهای تمامی زنان، داشتن نوزادی سالم و تندرست است. به این جهت تمامی مادران سعی بر آن دارند تا عوامل مؤثر بر بهبو...