نکات مهم در ارتباط با تجویز انسولین

نکات مهم در ارتباط با تجویز انسولین:

انسولین
1-    انسولین عموماً 1 تا 2 بار در روز بوسیله پزشک تجویز می شود؛ ولی گاهی با توجه به میزان کنترل گلوکز خون - قند خون -  3 تا 4 بار در روز هم می تواند تجویز شود.
2-    در موارد زیر ممکن است مقدار انسولین روزانه افزایش یابد:
هنگام رشد بویژه در سنین بلوغ، بارداری، استرس، بیماری و افزایش مواد غذایی مصرفی.
3-    در موارد زیر، ممکن است نیاز مقدار انسولین روزانه کاهش یابد:
ورزش، کاهش مواد غذایی مصرفی و وجود بیماریهایی از قبیل نارسایی کلیوی.
4-    زمان وعده ها و میان وعده ها بر حسب مقدار و زمان اوج فعالیت انسولین باید تنظیم شود (جدول 2).
5-    به طور کلی بیمارانی که انسولین با اثر متوسط تزریق می کنند، به میان وعده بعدازظهر نیاز دارند و بیمارانی که به هنگام صبح انسولین با اثر کُند تزریق می کنند به میان وعده قبل از خواب نیاز دارند.
جدول 2- زمان شروع، اوج و مدت عمل انواع انسولین حیوانی

 

نوع انسولین

زمان شروع

(ساعت)

زمان اوج

(ساعت)

زمان اثر

(ساعت)

تند اثر

(Regular,Crystal)

2 – 2/1

4 – 3

8 – 6

متوسط الاثر

(NPH,Lente)

6 – 4

14 – 8

24 – 20

کند اثر

(PZI,Ultralente)

14 - 8

ــــــــ

36 - 24

 روش جایگزینی در دیابت

جدولتوزیع کالری برای بیماران دیابتی بر حسب سن

چند نکته مهم در مورد داروهای مصرفی افراد دیابتی

 

. . برای مطالعه شما

درد مفصل
درد مفصل آیا مفاصل شما هم درد می کند  ؟ Perhaps an achy ankle or sore knee is making it difficult to enjoy a run through your favorite park or even a short walk?  شاید د...
کالری تمام مواد غذایی
کالری تمام مواد غذایی  کالری مواد غذایی                         هنگ...
بيماريهاي کيسه صفرا
بيماريهاي کيسه صفرا رژيم غذايي در بيماريهاي کيسه صفرا - سنگ صفرا رژيم غذايي بعد از عمل جراحي کيسه صفرا متخصص بيماريهاي دستگاه گوارش کار کيسه صفرا در انسان انباشتن و تغليظ صفرا است...
خواص غذایی آجیل
خواص غذایی آجیل خواص غذایی آجیل   مقدار پروتئین و انرژی موجود در انواع آجیل زیاد بوده و احتیاجات بدن را تأمین می کند. گردو، پسته، بادام، بادام زمینی حاوی مقدار زیادی آرژنین می...