نکات مهم در ارتباط با تجویز انسولین

نکات مهم در ارتباط با تجویز انسولین:

انسولین
1-    انسولین عموماً 1 تا 2 بار در روز بوسیله پزشک تجویز می شود؛ ولی گاهی با توجه به میزان کنترل گلوکز خون - قند خون -  3 تا 4 بار در روز هم می تواند تجویز شود.
2-    در موارد زیر ممکن است مقدار انسولین روزانه افزایش یابد:
هنگام رشد بویژه در سنین بلوغ، بارداری، استرس، بیماری و افزایش مواد غذایی مصرفی.
3-    در موارد زیر، ممکن است نیاز مقدار انسولین روزانه کاهش یابد:
ورزش، کاهش مواد غذایی مصرفی و وجود بیماریهایی از قبیل نارسایی کلیوی.
4-    زمان وعده ها و میان وعده ها بر حسب مقدار و زمان اوج فعالیت انسولین باید تنظیم شود (جدول 2).
5-    به طور کلی بیمارانی که انسولین با اثر متوسط تزریق می کنند، به میان وعده بعدازظهر نیاز دارند و بیمارانی که به هنگام صبح انسولین با اثر کُند تزریق می کنند به میان وعده قبل از خواب نیاز دارند.
جدول 2- زمان شروع، اوج و مدت عمل انواع انسولین حیوانی

 

نوع انسولین

زمان شروع

(ساعت)

زمان اوج

(ساعت)

زمان اثر

(ساعت)

تند اثر

(Regular,Crystal)

2 – 2/1

4 – 3

8 – 6

متوسط الاثر

(NPH,Lente)

6 – 4

14 – 8

24 – 20

کند اثر

(PZI,Ultralente)

14 - 8

ــــــــ

36 - 24

 روش جایگزینی در دیابت

جدولتوزیع کالری برای بیماران دیابتی بر حسب سن

چند نکته مهم در مورد داروهای مصرفی افراد دیابتی

 

. . برای مطالعه شما

زمان شروع، اوج و مدت عمل انواع...
زمان شروع، اوج و مدت عمل انواع... زمان شروع، اوج و مدت عمل انواع انسولین حیوانی نوع انسولین زمان شروع (ساعت) زمان اوج (ساعت) زمان اثر (ساعت) تند اثر (Regular,Crystal) 2 – 2/1 ...
دختر یا پسر خودتان انتخاب کنید...
دختر یا پسر خودتان انتخاب کنید... دختر یا پسر خودتان انتخاب کنید ؟؟ تمايل ، كوشش و جستجو براي به دست آوردن يك وسيله مطمئن جهت تأثيرگذاري برجنسيت فرزند مورد نظر، به قدمت تاريخ بشر است.تعداد و تن...
سردرد هاي ناشي از تغذيه
سردرد هاي ناشي از تغذيه سردرد هاي ناشي از تغذيه بسياري از افراد طي يك دوره طولاني و به صورت مستمر از سردرد رنج مي برند. آنها به پزشكان مختلف هم مراجعه مي كنند، اما با كمال ناباوري متو...
با تغذيه درست پيشگيري  ازديابت
با تغذيه درست پيشگيري ازديابت با تغذيه درست مي‌توان از بيماري ديابت پيشگيري كرد ميزان بيماري ديابت در روستائيان و به ويژه در زنان و افراد چاق بيشتر است. مسعود كيمياگر متخصص غدد در گفت‌وگو با...