مواد غذایی مجازدر دیابت بارداری

مواد غذایی مجازدر دیابت بارداری :

دیابت بارداری


    چنانچه رژیم غذایی در دیابت بارداری   به دقت تنظیم گردد، فقط مواد غذایی غیرمجاز حذف می شوند.
مواد غذایی غیرمجاز در رژیم غذایی دیابت بارداری :
    قند، شکر، عسل، مربا، شیرینی ها، نوشابه و هر ماده غذایی دیگر که حاوی قندهای ساده تصفیه شده باشد باید در رژیم غذایی دیابت بارداری حذف گردد .

چند نکته مهم در ارتباط بادیابت بارداری GDM

روش جایگزینی در دیابت

کفایت تغذیه ای در رژیم غذایی دیابت ملیتوس

. . برای مطالعه شما

تفكر مثبت
تفكر مثبت تفكر مثبت يكي از راههايي كه احتمالاشما بعنوان يك فرد چاق به آن متوسل شده ايد يا مي شويد رژيم هاي محدود از كالري است. با مصرف كم مواد غذايي ودريافت كالري در حد ك...
ارزش غذايي جوانه ها
ارزش غذايي جوانه ها ارزش غذايي جوانه ها امروزه نقش و اهميت جوانه ها به نحوي مطرح است كه كارشناسان علوم تغذيه بر مصرف آن تأكيد كرده و آن را در سبد غذايي روزانه خانواده ها معرفي مي ك...
فهرست جانشینی رژیم غذایی کتوژن...
فهرست جانشینی رژیم غذایی کتوژن... فهرست جانشینی رژیم غذایی کتوژنیک (بدون استفاده از روغن MCT) در بیماری های دستگاه عصبی گروه گوشت و جانشین های آنهر واحد حاوی 7 گرم پروتئین، 5 گرم چربی و 73 کیلو...
تنظیم کمی رژیم غذایی
تنظیم کمی رژیم غذایی کاهش وزن فقط با  کنترل کالری رعایت یک رژیم محدود ازنظر کالری شایعترین روش برای درمان چاقی و اضافه وزن می باشد.  رژیم صحیح باید تمام مواد مغذی لازم برای فرد را ت...