ارزیابی آزمایشگاهی دیابت

ارزیابی آزمایشگاهی دیابت باید شامل موارد زیر باشد:

آزمایشگاهی دیابت

•    اندازه گیری گلوکز خون به عنوان حداقل نیاز برای تائید تشخیص
•    آزمایش ادرار برای کتون، پروتئین و قند خون
•    اندازه گیری کراتینین سرم در افراد مبتلا به بیماری افزایش فشارخون و کسانی که پروتئین در ادرار دارند.
•    الکتروگرافی و اندازه گیری کلسترول سرم تام و تری گلیسریدها در افراد پر خطر
•    در مواقعی که امکانات و منافع اجازه دهد اندازه گیری هموگلوبین ای وان سی (Hba1c) و مقدار پروتئین ادرار ممکن است در تحقیقات اختیاری به عنوان قسمتی از ارزیابی اولیه انجام شود.
تاثير داروهاي گياهي بر قند خون

Gestational Diabetes Mellitus دیابت حاملگی چیست ؟

جدول توزیع کالری برای بیماران دیابتی بر حسب سن

. . برای مطالعه شما

آشنایی با خواص آب سبزه گندم
آشنایی با خواص آب سبزه گندم آشنایی با خواص آب سبزه گندم؛ نوشیدنی شگفت‌انگیز برای تهیه این نوشیدنی،‌ سبزه‌های گندم عید خود را درون دستگاه آب‌میوه‌گیری ریخته و با نوشیدن آب آن از خواص فراوان...
درمان غذایی دیابت
درمان غذایی دیابت درمان غذایی دیابت بیماری دیابت و درمان غذایی دستور غذایی در بیماری قند مشابه رژیم عادی، متکی به انرژی کافی برای فعالیت بدنی و حفظ وزن در حد مطلوب و نیز تأمین ک...
چند تذکر مهم در رژیم غذایی نار...
چند تذکر مهم در رژیم غذایی نار... چند تذکر مهم در رژیم غذایی نارسایی قلب : 1.    برای جلوگیری از افزایش چربیهای خون، رژیم غذایی همراه با کنترل وزن و افزایش فعالیت و ورزش توصیه می ...
نسبت چربی ها در رژیم غذایی کم ...
نسبت چربی ها در رژیم غذایی کم ... مشخصات رژیم غذایی دو مرحله ای برای کاهش کلسترول کالری و ترکیبات رژیم غذایی مرحله یک مرحله دو کالری در حد رسیدن به وزن مطلوب و حفظ آن در حد رسی...