اهداف درمانی دیابت

اهداف درمانی دیابت

اهداف درمانی دیابت
در مرحله اولیه کنترل، اهداف درمانی باید تعیین شود و بطور کامل با بیمار دیابتی مورد بحث قرار گیرد. علاوه بر دستیابی به وزن مطلوب، جدول 2 اهدافی را که باید مدنظر قرار گیرند ارایه می دهد.
جدول 2: اهداف درمانی
    ارزش                              مطلوب            قابل قبول        غیرقابل قبول
    علائم                             وجود ندارند        وجود ندارند        وجود دارند
سطح گلوکز پلاسما میلی گرم
در دسی لیتر(میلی مول/لیتر)
ناشتا                              (7/6-5/4) 120-80    (9)160>        (9)160>
بعد از غذا                         (8-5) 145-90        (10)180>        (10)180>
سطح هموگلوبین گلیکوزیله        110>                140>            140<
(% بیشترین حد)
سطح کلسترول کل            (2/5)200>          (5/6)250>        (5/6)250<
میلی گرم/ دسی لیتر (میلی مول/لیتر)
سطح تری گلیسرید            (7/1)150>         (2/2)200>        (2/2)200<
میلی گرم/ دسی لیتر (میلی مول/لیتر)
فشار خون (میلی متر جیوه)    85/135>          90/140>           90/160>

رژیم غذایی افراد دیابتی و انسولین

ديابت و روزه داري

جدول راهنمای تغذیه به هنگام ورزش در بیماران دیابتی

. . برای مطالعه شما

چند تذکر مهم برای دوران شیردهی
چند تذکر مهم برای دوران شیردهی چند تذکر مهم برای دوران شیردهی : 1.    مادران نوجوان می توانند به اندازه مادران بزرگسال در شیر دهی موفق باشند، ولی به دلیل رشد دوران نوجوانی و ه...
چرا بعضی افراد چاق و بعضی دیگر...
چرا بعضی افراد چاق و بعضی دیگر... چه چیزی باعث چاقی می شود؟  چرا بعضی افراد چاق و بعضی دیگر لاغر هستند؟آیا چاقی ارثی است؟آیا چاقی استعداد خاصی دارد؟آیا اشکالاتی در کارکرد بعضی از اعضای بد...
تفاوت بین چاقها و لاغرها
تفاوت بین چاقها و لاغرها سیرشدن یا  پر شدن معدهافراد لاغر  سیرشدن را به پر شدن معده ترجیح میدهند .دلیل اینکار اشتباه گرفتن حس "پر" بودن با سیر شدن است و ما تصور میکنیم اگر زود دست از خو...
کربوهیدرات افراد دیابتی هنگام ...
کربوهیدرات افراد دیابتی هنگام ... کربوهیدرات افراد دیابتی هنگام ورزش راهنمای تغذیه به هنگام ورزش در بیماران دیابتی میزان گلوکز خون قبل از ورزش   %mg مقدار کربوهیدرات توصیه شده ب...