مقدار اضافه وزن دوران بارداري

مقدار اضافه وزن  دوران بارداري

 مقدار اضافه وزن  دوران بارداري
    طي دوره 9 ماهه بارداري، جنين تشکيل مي‌شود و رشد مي‌کند تا اينکه در زمان تولّد، نوزادي با وزن حدود 4-3 کيلوگرم و با قدي در حدود 50 سانتيمتر به دنيا مي‌آيد. در 2 ماهه اوّل بارداري، تمايز جنيني اتفاق مي‌افتد و اسکلت، سيستم گردش خون، سيستم تنفسي، سيستم عصبي، کليه ها و پوست تکامل مي‌يابند. مشکلات تغذيه اي ازجمله کمبود دريافت مواد غذايي و يا مسموميت هاي غذايي در اين دوران مي‌توانند در تکامل جنيني اختلال ايجاد کنند و اين در حاليست كه ناهنجاري هاي جنينيِ ايجاد شده به احتمال زياد دائمي خواهند بود. در عين حال نوع و مقدار دريافت مواد غذايي توسط مادر در ماه هاي بعدي بارداري هم بر رشد و سلامت جنين و همچنين بر سلامت مادر، تاثير مستقيم دارد. افزايش وزن مادر در بارداري از شاخص هاي معتبر کنترل وضعيت تغذيه اوست.

    افزايشي که در وزن اتفاق مي‌افتد علاوه بر وزن جنين، شامل تغيير در اندازه رحم و جفت، تشکيل مابع آمنيوتيک، تغيير در حجم خون و افزايش اندازه پستان ها مي‌باشد. ضمنا مقداري هم چربي در بدن مادر ذخيره مي‌شود تا در دوران شيردهي استفاده شود. در چند ماهه اول شيردهي كه نوزاد، تنها از شير مادر تغذيه مي‌كند و همچنين تا دوسالگي كه توصيه مي‌شود شير دهي مادر ادامه يابد،‌ نوع و مقدار دريافت مواد غذايي مادر نه تنها بر سلامت مادر بلكه بر نوزاد نيز تاثير بسزا خواهد داشت.

    افزايش وزن مادر باردار
     

    تمام زنان باردار، به يک اندازه افزايش وزن پيدا نمي‌کنند و نبايد هم چنين باشد. اين که مادر قبل از بارداري چه وزني نسبت به سطح (BMI = نمايه توده بدن که عبارتست از وزن به کيلوگرم به مجذور قد يعني سطح به متر مربع) داشته است تا حدود زيادي تعيين کننده اين مطلب است که وي چه مقدار در طي بارداري لازمست افزايش وزن داشته باشد.

     

    توصيه مي‌شود زناني که قبل از بارداري BMI طبيعي يعني در محدوده 26-8/19 داشته اند اضافه وزني در حدود 16-5/11 کيلوگرم داشته باشند. آنهايي که BMI کمتري داشته اند اضافه وزن بيشتر (17-5/12 کيلو گرم) و دارندگانBMI  بالا در دوران قبل از بارداري هم اضافه وزني کمتر (5/11-7 کيلوگرم) داشته باشند. زنان کوتاه قد و مسن تر بهتر است در طي بارداري نسبت به سايرين افزايش وزن کمتري داشته باشند و بر عکس زنان جوان و زناني که در بارداري هاي قبلي افزايش وزن کافي نداشته اند سعي کنند در بارداري جديد افزايش وزن بيشتري نسبت به ديگر مادران باردار داشته باشند.
     

    علاوه بر مقدار افزايش وزنی که در اين دوران ايجاد مي‌شود، ضمنا روند اين افزايش نيز اهميت بسزايي دارد. مادراني که در دوران قبل از بارداري، BMI طبيعي داشته اند بهتر است در سه ماهه دوم و سوم حدود 4/0 کيلوگرم در هفته افزايش وزن داشته باشند.
     اضافه کردن وزن به ميزان کمتر از يک کيلوگرم در ماه براي مادران کم وزن و يا داراي وزن طبيعي، به معناي عدم وزن گيري به حد کافي است و لازمست مورد بررسي دقيقتر قرار گيرد. اضافه وزن ناکافي در سه ماهه اوّل بارداري که گاهي بعلت تهوع و استفراغ و عدم تمايل به دريافت مواد غذايي اتفاق مي‌افتد ممکنست بطور کامل در سه ماهه دوّم و سوّم جبران نشود. از طرف ديگر اگر مادري در سه ماهه اوّل بسرعت وزن اضافه کرده است نبايد ميزان افزايش وزن در بقيه دوران بارداري را کاهش دهد بلکه بهتر است سعي کند ميزان ثابتي از اضافه وزن در باقيمانده اين دوره داشته باشد. اضافه وزن بيش از 3 کيلوگرم در ماه هم به معني ازدياد غيرقابل قبول وزن است و لازمست مورد بررسي قرار گيرد.

چند نکته مهم در ارتباط بادیابت بارداری GDM

راه های مبارزه با بد خوابی در دوران بارداری

روش اجرای برنامه غذایی دوران بارداری

نمونه رژیم غذایی بارداری

. . برای مطالعه شما

جدول گروه غذایی نیاز روزانه بی...
جدول گروه غذایی نیاز روزانه بی... رژیم غذایی بیماری کبدی     ب جدول 1- اساس برنامه غذایی مورد نیاز روزانه در بیماران کبدی گروههای غذایی تعداد واحدهای مورد نیاز شیر و فراورده...
ضعف جنسي در مردان ديابتي
ضعف جنسي در مردان ديابتي ضعف جنسي در مردان ديابتي طبق تحقيقاتي كه در ايتاليا انجام شده است تقريبا 56% از مردان ديابتي از ناتواني جنسي رنج ميبرند. همچنين مشخص شده است كه تقريبا تمام افرا...
نمونه یک رژیم پر فیبر
نمونه یک رژیم پر فیبر نمونه یک رژیم پر فیبر :     ای&...
اصول علمی  کنترل وزن
اصول علمی کنترل وزن اصول علمی در مورد کنترل وزن برنامه ریزی یک رژیم غذایی موفق به قصد کاهش وزن، فقط بر پایه انرژی می باشد. اگر فردی طی مدت زمان معین، کالری کمتری مصرف کند، چربی اضا...