رژیم غذایی در اسهال کودکان

رژیم غذایی در بیماریهای کودکان الف- رژیم غذایی در اسهال کودکان


اهداف:
1-    تأمین مایعات و الکترولیتهای از دست رفته بدن کودک
2-    تأمین نیازهای تغذیه ای به منظور پیشگیری از توقف یا افت رشد کودک
موارد کاربرد:
الف- اسهال حاد
ب- اسهال مزمن
کفایت تغذیه ای:
-    در دوره هیدراسیون (حداکثر 48 ساعت اول)، محلولهای مایع درمانی خوراکی ORS داده می شود که فاقد پروتئین یا ویتامین بوده و مقدار کمی کربوهیدرات دارند، لذا نیاز کودک را با توجه به میزان RDA تأمین نمی کنند. پس از دوره هیدراسیون رژیم غذایی جامد مطابق نیازهای کودک تنظیم و اجرا می شود.
-    در اسهال مزمن در صورت تجویز تغذیه پیرا روده ای می توان آن را طوری محاسبه نمود که نیازهای کودک را بر اساس RDA تأمین کند.
الف- 1- اسهال حاد
تعریف: اسهال حاد اسهالی است که توسط عفونتهای روده ای بروز می کند (معمولاً عفونتهایی با منشاء ویروسی، باکتریایی یا انگلی). عامل بیماریزا موجب وارد آمدن صدمه به مجرای گوارشی شده و منجر به اسهال و همچنین سوء جذب می شود.

. . برای مطالعه شما

پیامدهای روان شناختی چاقی
پیامدهای روان شناختی چاقی  پیامدهای روان شناختی چاقی ادبيات پژوهشي قديمتر رابطه‌ي بين افسردگي و چاقي را ناكافي مي‌دانند ولي شواهد پژوهشي اخير رابطه‌ي پايدارتري را گزارش كرده‌اند. بر...
رژیم غذایی سرماخوردگی و آنفولا...
رژیم غذایی سرماخوردگی و آنفولا... رژیم غذایی سرماخوردگی و آنفولانزا رژیم غذایی سرماخوردگی و آنفولانزا: رژیم غذایی و تغذیه و تاثیر ان در سرماخوردگی و انفولانزاآنفولانزا یک عفونت تنفسی مسری است ک...
مشخصات رژیم غذایی بیماریهای کب...
مشخصات رژیم غذایی بیماریهای کب... مشخصات رژیم غذایی بیماریهای کبدی:     از آنجا که کاهش وزن شدید و سوء تغذیه کالری – پروتئین در بیماران کبدی پدیده شایعی می باشد، تأکید بر رژیم پر...
ديابت و روزه داري
ديابت و روزه داري ديابت و روزه داري ۱ - من بيماري قند دارم و در حال حاضر براي پايين آوردن قند خونم از قرص قند استفاده مي کنم ،‌آيا مي توانم امسال بگيرم ؟ در صورتي که شما به بيمار...