نشانگرهای بیوشیمیایی وضعیت تغذیه

ارزیابی تغذیه: نشانگرهای بیوشیمیایی وضعیت تغذیه

نشانگرهای آزمایشگاهی

معمول و میزان طبیعی آنها

کاربرد تغذیه ای

علت های مقدار طبیعی

با وجود سوء تغذیه

علتهای میزان غیر طبیعی

آلبومین سرم

g/dl 5/5 – 5/3

- 5/3 – 8/2 : پایین آمدن وضعیت پروتئین

- 8/2 > : امکان کواشیورکور،

- افزایش نشانگر: تعادل مثبت ازت

کم آبی (دهیدراسیون)

تزریق آلبومین، پلاسمای تازه یا منجمد یا خون کامل

پایین:

علتهای معمول

عفونت و سایر استرسها بویژه همراه با فقر پروتئین، سوختگی، ضربه، نارسایی مادرزادی قلب، احتباس مایعات، نارسایی کبدی شدید.

علتهای غیر معمول:

سندروم نفروتیک، کمبود روی، رشد بیش از حد باکتری های روده باریک

کل ظرفیت اتصال آهن (TIBC)

Mcg/dl 400-270

200> : پایین آمدن وضعیت پروتئین، امکان کواشیورکور.

افزایش نشانگر: تعادل مثبت ازت.

کمبود آهن

پایین:

مانند آلبومین

بالا:

کمبود آهن

زمان انعقاد

کمتر از 2 ثانیه

"بدون کنترل" یا 100-70%

"همراه با کنترل"

طولانی شدن زمان انعقاد: کمبود ویتامین k

 

طولانی شدن زمان انعقاد: درمان با مواد ضد انعقاد مانند: داروی وارفارین (کومادین)،

بیماری شدید کبدی

کراتینین سرم

mg/dl 6/1-6/0

6/0 > : اتلاف ماهیچه

ناشی از کمبود کالری نمایانگر توده ماهیچه ای است.

 

بالا:

با وجود اتلاف ماهیچه ای:

نارسایی کلیوی، کم آبی شدید.

کراتینین ادرار 24 ساعته

mg/day 1200-500 (برای قد و جنس استاندارد می شود)

مقدار پایین:

اتلاف ماهیچه ناشی از کمبود کالری

- جمع آوری ادرار در کمتر از 24 ساعت

- پایین آمدن کراتینین سرم

پایین:

جمع آوری ناکامل ادرار، افزایش کراتینین سرم،

اتلاف ماهیچه ای ناشی از آتروفی به علت فلج

(UUN) 24 ساعته

g/day 5> (وابسته به مقدار پروتئین دریافتی)

اندازه گیری میزان کاتابولیسم (به موازات اینکه دریافت پروتئین بیش از 10 گرم زیر میزان پروتئین از دست رفته باشد)

- g/day 10- 5 کاتابولیسم خفیف (مثال: بعد از جراحی انتخابی)

- g/day 15- 10: کاتابولیسم متوسط (مثال: در عفونت و جراحی های عمده)

- g/day 15<: کاتابولیسم شدید (مثال: در عفونت شدید و سوختگی های وسیع)

تخمین تعادل پروتئین: پروتئین دریافتی منهای پروتئین دفعی

استثناء : نیاز به تنظیم در بیماران دچار سوختگی و بیماران با اتلاف زیاد ازت غیر ادراری

 

- پایین:

احتباس فعال مایعات، افزایش BUN،

جمع آوری ناکامل ادرار

- بالا:

دریافت بالای پروتئین،

درمان با کورتیکواستروئید ها ، افزایش ترشح ادرار، کاهش BUN،

جمع آوری ادرار بیشتر از 24 ساعت،

خونریزی دستگاه گوارش

ازت اوره خون BUN

mg/dl 23- 8

8> : امکان دریافت ناکافی پروتئین،

12<: امکان دریافت کافی و یا حتی بیشتر از نیاز پروتئین اگر کراتینین سرم طبیعی باشد، BUN بکار رود.

اگر کراتینین سرم بالا باشد، نسبت به BUN به کراتینین بکار رود.

 

- پایین:

بیماری شدید کبدی، شرایط آنابولیک

- بالا:

با وجود دریافت ناکافی پروتئین: نارسایی کلیه (نسبت BUN به کراتینین بکار رود)،

نارسایی مادرزادی قلب، خونریزی دستگاه گوارش، در مان با کورتیکواستروئیدها، کم آبی، شوک

تعداد کل لنفوسیتها(TCL) mm3/ 1500>

(TLC = تعداد کل گلبولهای سفید خون x درصد لنفوسیتها)

1500 > :

پایین آمدن سطح ایمنی که با سوء تغذیه کالری پروتئین، بویژه کواشیورکور همراه است.

 

- پایین:

استرس شدید(عفونتها)

درمان با کورتیکواستروئیها، نارسایی کلیه،

سرطان: (مانند کولون)

- بالا:

با وجود سوء تغذیه: عفونت، سرطان خون، تومور مغز و استخوان،

سرطان (مانند معده و پستان)،

نارسایی غدد فوق کلیه

زنان

مردان

کراتینین (mg/24hr)

قد(cm)

کراتینین (mg/24hr)

قد(cm)

830

3/147

1288

5/157

851

9/149

1325

0/160

875

4/152

1359

6/162

900

9/154

1386

1/165

925

5/157

1426

6/167

949

0/160

1467

2/170

977

6/162

1513

7/172

1006

1/165

1555

3/175

1044

6/167

1596

8/177

1076

2/170

1642

3/180

1109

7/172

1691

9/182

1141

3/175

1739

4/185

1174

8/177

1785

0/188

1206

3/180

1831

5/190

1240

9/182

1891

0/193

. . برای مطالعه شما

افدرین ، داروی لاغری
افدرین ، داروی لاغری   داروهای نیروزا  - Ephedrine -  (Ergogenic aids)تعریف داروی نیروزا و دوپینگ :  داروهای نیروزا میتوانند شامل مواد ذیل باشند : غذاها یا ...
مواد غذایی که باعث افزایش دوپا...
مواد غذایی که باعث افزایش دوپا... آن چه ما می خوریم بر تشکیل ناقلان عصبی اثر می گذارد و برخی از این ناقلان عصبی اثر قابل توجهی بر حال و هوا، اشتها و هوس های غذایی ما دارد. در حالی که عوامل بسیار...
مشکلات تغذیه ای پیوند کلیه  و ...
مشکلات تغذیه ای پیوند کلیه و ... 1-    برخی از مشکلات تغذیه ای پیوند کلیه  و راه حلهای پیشنهادی در جدول زیر ارائه شده است. جدول 4-35. برخی مشکلات تغذیه ای بیماران پیوند کلی...
چند تذکر مهم رژیم محدود از فیب...
چند تذکر مهم رژیم محدود از فیب... چند تذکر مهم رژیم محدود از فیبر: 1-    در بعضی موارد، رژیم محدود از فیبر ممک است عوارض برخی بیماری ها را شدیدتر نماید، به طوری که در "سندروم تحری...