مقدار املاح مورد نیاز

املاح

کلسیم

mg

فسفر

mg

منیزیم

mg

آهن

mg

روی

mg

ید

mcg

سلنیوم

mcg

400

300

40

6

5

40

10

600

500

60

10

5

50

95

800

800

80

10

10

70

20

800

800

120

10

10

90

20

800

800

170

10

10

120

30

1200

1200

270

12

15

150

40

1200

1200

400

12

15

150

50

1200

1200

350

10

15

150

70

800

800

350

10

15

150

70

800

800

350

10

15

150

70

1200

1200

280

15

12

150

45

1200

1200

300

15

12

150

50

1200

1200

280

15

12

150

55

800

800

280

15

12

150

55

800

800

280

10

12

150

55

1200

1200

320

30

15

175

65

1200

1200

355

15

19

200

75

1200

1200

340

15

16

200

75

 

. . برای مطالعه شما

مقدار پروتئین توصیه شده بر حسب...
مقدار پروتئین توصیه شده بر حسب... مقدار پروتئین توصیه شده بر حسب درجه نارسایی کلیوی   مقدار پروتئین توصیه شده میزان تصفیه گلومرولی (ml/min) گرم به ازای وزن معمول در روز گرم در ...
برنامه غذایی مورد نیاز روزانه ...
برنامه غذایی مورد نیاز روزانه ... اساس برنامه غذایی مورد نیاز روزانه در بیماران کبدی گروههای غذایی تعداد واحدهای مورد نیاز شیر و فراورده های آن 4 گوشت و جانشین های آن 8-7 ...
نیازهای اساسی آموزش در دیابت
نیازهای اساسی آموزش در دیابت نیازهای اساسی آموزش در دیابت فرد مبتلا به دیابت باید مهارت و اطلاعات کافی را در زمینه های زیر بدست آورد:•    اهداف درمان فوری•    ...
جدول نیاز تغذیه دوران بارداری
جدول نیاز تغذیه دوران بارداری {tortags,180,1} جدول 2-2. راهنمای انرژی و مواد مغذی مورد نیاز در دوران بارداری انرژی و مواد مغذی میزان نیاز علت نیاز بزرگسالان(19 سال به بالا) نو...