فرمول های محاسبات تغذیه ای

فرمول های محاسبات تغذیه ای

نمونه برخی محاسبات

1- محاسبه کالری مورد نیاز

1-1- انرژی مصرفی پایه یا بازال (معادلیه هریس- بندیکت) BEE

A 68/4 – Ht 85/1 + Wt56/9 + 10/655 = BEE زنان

A 76/6 – Ht 00/5 + Wt75/13 + 47/66 = BEE مردان

Wt = وزن(kg)

Ht = قد(cm)

A = سن(سال)

1-2- محاسبه انرژی در کودکان، بدو تولد تا 10 سالگی:

سن(سال)

بدو تولد – 5/0

5/0 – 0/1

3 -1

6-4

10-7

انرژی (kcal)

115 xWt(kg)

5/1 xWt(kg)

1300

1700

2400

پروتئین (g)

2/2 xWt(kg)

0/2 xWt(kg)

23

30

34

2- در زمینه حفظ و تنظیم وزن

2-1- در بیشتر بیماران:

(5/1 - 2/1) xBEE = کالری مورد نیاز

2-2- در بیماران دچار سوختگی :

2 xBEE

2-3- برای افزایش وزن بیمارانی با وضعیت ثابت و رو به بهبود (Stable Condition)

2 XBEE = کالری مورد نیاز

3- اتلاف پروتئین

3-1- ازت اوره ادرار (UUN)

3-1-1 در بیشتر بیماران:

25/6 x {4 + UUN(g) 24 ساعته} = (g/day) اتلاف پروتئین

("4" تخمینی است از ازت دفع شده از راه ادرار، مدفوع، پوست، مو و تعرق)

3-1-2 در بیماران دچار سوختگی:

25/6 x {(درصد سوختگی درجه 2 xg 1/0) + (درصد سوختگی درجه3 3% xg 2/0) + 4 + UUN(g)} = (g/day) اتلاف پروتئین

3-2 نسبت UNA (محاسبۀ UUN در بیمارانی با BUN و آب بدن متغیر)

UNA (g) = UUN(g) +  

- تغییر در BUN (mg/dl) در طی جمع آوری ادرار:

∆ BUN = اولین ادرار BUN - آخرین ادرار BUN

- متوسط BUN (mg/dl) در طی جمع آوری ادرار:

BUN m =  

- تغییر وزن (kg) در طی جمع آوری ادرار:            آخرین وزن – وزن اولیه =W

- متوسط وزن در طی جمع آوری ادرار:

W m =  

B W =

- تخمین آب بدن (kg وزن بدن/l)

مقدار طبیعی برای زنان 5/0، برای مردان 6/0

در چاقی یا کم آبی:      05/0 -

در لاغــــــری یا ادم:      05/0 +

3-3- تعادل پروتئین

پروتئین تلف یا دفع شده - پروتئین دریافتی = تعادل پروتئینی

4- محیط ماهیچه وسط بازو (MAMC)

MAMC = محیط دور بازو (cm) – [ 314/0x TSF(mm)]

5- نمایه توده بدن (BMI)

BMI =بر حسب کیلو گرم تقسیم بر توان دوم قد  وزن بدن   =  


5- نمایه توده بدن (BMI)
BMI = ((kg)  بدن وزن )/((m)  قد مربع ) = Wt/〖(Ht)〗^2 

 

6- درصد چربی بدن

درصد چربی بدن=   

درصد چربی بدن= ((0.49 ICC+0.44 TC+0.19 TS-0.38 AL-36.17)*100)/((kg)وزن بدن )

 


(0.49 ICC+0.44 TC+0.19 TS-0.38 AL-36.17)*100

 

. . برای مطالعه شما

وضعیت توضیع چربی در بدن
وضعیت توضیع چربی در بدن دور شکم ارزيابي توزيع چربي بدن راهنمای استفاده از ابزار ارزیابی توزیع چربی بدن چاقی شکمی ابتدا با کلیک بر روی واحد اندازه گیری آنرا را بر روی متریک (metric) قرا...
سونا
سونا سونالاغر می کند :   سونا يكي از روشهاي شايع براي كاهش وزن در ايران است. گرماي زياد موجود در سونا باعث افزايش دماي بدن و افزايش تعريق مي گردد و در نتيجه در ...
راههای محاسبه چاقی
راههای محاسبه چاقی راههای محاسبه چاقی در حیطه پزشکی، هر روز بر این نکته که چاقی یک بیماری مزمن بوده و از عوامل خطر بیماریهای مختلف می باشد، بیشتر تاکید می شود. به همین دلیل در را...
تاثير تغذيه بر ميل جنسي
تاثير تغذيه بر ميل جنسي تاثير تغذيه بر ميل جنسي عملکرد جنسي توسط غدد درون‌ريز کنترل مي‌شود. اين غدد هورمون‌هاي خاصي ترشح مي‌کنند. براي اينکه اين غدد بتوانند درست عمل کنند، نياز به موا...