فرمول های محاسبات تغذیه ای

فرمول های محاسبات تغذیه ای

نمونه برخی محاسبات

1- محاسبه کالری مورد نیاز

1-1- انرژی مصرفی پایه یا بازال (معادلیه هریس- بندیکت) BEE

A 68/4 – Ht 85/1 + Wt56/9 + 10/655 = BEE زنان

A 76/6 – Ht 00/5 + Wt75/13 + 47/66 = BEE مردان

Wt = وزن(kg)

Ht = قد(cm)

A = سن(سال)

1-2- محاسبه انرژی در کودکان، بدو تولد تا 10 سالگی:

سن(سال)

بدو تولد – 5/0

5/0 – 0/1

3 -1

6-4

10-7

انرژی (kcal)

115 xWt(kg)

5/1 xWt(kg)

1300

1700

2400

پروتئین (g)

2/2 xWt(kg)

0/2 xWt(kg)

23

30

34

2- در زمینه حفظ و تنظیم وزن

2-1- در بیشتر بیماران:

(5/1 - 2/1) xBEE = کالری مورد نیاز

2-2- در بیماران دچار سوختگی :

2 xBEE

2-3- برای افزایش وزن بیمارانی با وضعیت ثابت و رو به بهبود (Stable Condition)

2 XBEE = کالری مورد نیاز

3- اتلاف پروتئین

3-1- ازت اوره ادرار (UUN)

3-1-1 در بیشتر بیماران:

25/6 x {4 + UUN(g) 24 ساعته} = (g/day) اتلاف پروتئین

("4" تخمینی است از ازت دفع شده از راه ادرار، مدفوع، پوست، مو و تعرق)

3-1-2 در بیماران دچار سوختگی:

25/6 x {(درصد سوختگی درجه 2 xg 1/0) + (درصد سوختگی درجه3 3% xg 2/0) + 4 + UUN(g)} = (g/day) اتلاف پروتئین

3-2 نسبت UNA (محاسبۀ UUN در بیمارانی با BUN و آب بدن متغیر)

UNA (g) = UUN(g) +  

- تغییر در BUN (mg/dl) در طی جمع آوری ادرار:

∆ BUN = اولین ادرار BUN - آخرین ادرار BUN

- متوسط BUN (mg/dl) در طی جمع آوری ادرار:

BUN m =  

- تغییر وزن (kg) در طی جمع آوری ادرار:            آخرین وزن – وزن اولیه =W

- متوسط وزن در طی جمع آوری ادرار:

W m =  

B W =

- تخمین آب بدن (kg وزن بدن/l)

مقدار طبیعی برای زنان 5/0، برای مردان 6/0

در چاقی یا کم آبی:      05/0 -

در لاغــــــری یا ادم:      05/0 +

3-3- تعادل پروتئین

پروتئین تلف یا دفع شده - پروتئین دریافتی = تعادل پروتئینی

4- محیط ماهیچه وسط بازو (MAMC)

MAMC = محیط دور بازو (cm) – [ 314/0x TSF(mm)]

5- نمایه توده بدن (BMI)

BMI =بر حسب کیلو گرم تقسیم بر توان دوم قد  وزن بدن   =  


5- نمایه توده بدن (BMI)
BMI = ((kg)  بدن وزن )/((m)  قد مربع ) = Wt/〖(Ht)〗^2 

 

6- درصد چربی بدن

درصد چربی بدن=   

درصد چربی بدن= ((0.49 ICC+0.44 TC+0.19 TS-0.38 AL-36.17)*100)/((kg)وزن بدن )

 


(0.49 ICC+0.44 TC+0.19 TS-0.38 AL-36.17)*100

 

. . برای مطالعه شما

توضیح کامل همه علتهای چاقی ( م...
توضیح کامل همه علتهای چاقی ( م... علل بروز چاقی بطور کلی چاقی زمانی بوجود می آید که عدم تعادل بین انرژی دریافتی و انرژی مصرفی وجود داشته باشد. عوامل مختلفی شامل ژنتیک، سن، جنس، رژیم نادرست (خور...
كم خوني كشنده
كم خوني كشنده كم خوني كشنده تعريف كلي كم خوني كشنده نوعي كم خوني ماكروسيتيك مگالوبلاستيك كه در اثر كمبود ويتامين B12  ايجاد مي شود و در اكثر موارد به علت عدم وجود فاكتور داخل...
قندهای رژیمی در چاقی و دیابت
قندهای رژیمی در چاقی و دیابت شکر رژیمی استویاامروزه شیرین کننده های مصنوعی مانند آسپارتام و دیگر جایگزین های قند در طیف متنوعی از غذاها و نوشیدنی ها تحت عنوان (غذاهای بدون قند) یا (غذاهای...
چند تذکر مهم رژیم مایع کامل
چند تذکر مهم رژیم مایع کامل چند تذکر مهم رژیم مایع کامل : 1-    چنانچه رژیم مایع کامل بیش از 2 تا 3 روز ادامه یابد باید کالری و پروتئین رژیم را افزایش داد.2-  &nbs...