میزان انرژی مورد نیاز

میزان انرژی، پروتئین و مایعات مورد نیاز

انرژی مورد نیاز روزانه

 ارزیابی انرژی عواملی که در برآورد انرژی مورد نیاز باید در نظر گرفته شوند،

عبارتند از: - سن و جنس - وزن بدن، قد و ترکیب بدن - وجود بیماری و شدت آن - سوء جذب - اثر داروها - سطح تغذیه ای - استفاده از دستگاه تنفس مصنوعی - فعالیت - عفونت و تب - آسیب و جراحت برای برآورد نیاز به انرژی، فرمولهای مختلفی پیشنهاد شده است که هر یک نکات مثبت و منفی خاص خود را دارد.

بنابراین، پیش از استفاده از هر فرمول باید آن را ارزیابی کرد. محاسبه انرژی مصرفی پایه (BEE) انرژی مصرفی پایه عبارت است از کمترین مقدار انرژی لازم برای زنده ماندن و انجام فعالیتهای فیزیولوژیکی مانند تنفس و ضربان قلب.

در جدول های 1-13 و  جدول 1-14 دو روش برای برآورد انرژی مصرفی پایه ارائه شده است. برای برآورد کل انرژی مصرفی، انرژی پایه را باید در ضریب فعالیت و استرس ضرب کرد (جدول ضریب فعالیت1-15 و جدول ضریب استرس1-16).

در بسیاری از موادر مقدار کیلوکالری بدست آمده بالاتر از مقدار مورد نیاز است.

جدول 1-13. معادله Harris Benedict   هریس بندیکت

](سال)سنx 76/6[ - ](cm)قدx 5[ + ](kg)وزن x 75/13[ + 47/66 = ( ) مردان

](سال)سنx 68/4[ - ](cm)قدx 85/1[ + ](kg)وزن x 56/9[ + 1/655 = ( ) زنان

جدول 1-14. معادله  FAO/WHO

جنس

سن(سال)

انرژی (Kcal/day)

مردان

30-18

60-30

بالای 60

679 + (3/15x وزن) = انرژی

879 + (6/11x وزن) = انرژی

1071 - ( قد x 1128) + (وزن x 8/8) = انرژی

زنان

30-18

60-30

بالای 60

496 + (7/14x وزن) = انرژی

829 + (7/8 x وزن) = انرژی

302 - ( قد x 637) + (وزن x 2/9) = انرژی

* وزن بر حسب کیلوگرم، قد بر حسب متر                     FAO/WHO. Energy Requirement WHO Geneva 1985

جدول 1-15. ضرایب فعالیت 

˜ بیمار در صندلی یا تخت خواب

2/1BEE x

˜ فعالیت محدود (کار پشت میز بدون فعالیت جسمانی)

BEE x 5/1 – 4

˜ فعالیت متوسط (کار پشت میز با فعالیت محدود جسمانی)

BEE x 7/1 – 6/1

˜ کار ایستاده

BEE x 9/1 – 8/1

˜ زندگی فعال

BEE x 4/2 - 2

* ضرایب تخمینی هستند

جدول 1-16. ضرایب استرس 

حراحی

BEE x 1/1 – 1

آسیب در چندین ناحیه بدن

BEE x4/1

عفونت شدید

BEE x 6/1 – 2/1

شکستگی استخوان ها

BEE x 3/1 – 1/1

آسیب با عفونت

BEE x 55/1 – 3/1

سرطان

BEE x 45/1 – 1/1

سوختگی

BEE x 1/2 – 5/1

تب (به ازای هر 1 درجه بالای 7/3 درجه سانتی گراد)

BEE x 2/1

* ضرایب تخمینی هستند

محاسبه انرژی مصرفی: یک روش سریع

جدول 1-17. محاسبه انرژی برحسب کیلوگرم وزن بدن

 

بدون فعالیت

(Kcal/ kg)

فعالیت متوسط

(Kcal/ kg)

فعال (Kcal/ kg)

اضافه وزن

وزن طبیعی

کمبود وزن

25-20

30

30

30

35

40

35

40

50-45

 

. . برای مطالعه شما

نیازهای اساسی آموزش در دیابت
نیازهای اساسی آموزش در دیابت نیازهای اساسی آموزش در دیابت فرد مبتلا به دیابت باید مهارت و اطلاعات کافی را در زمینه های زیر بدست آورد:•    اهداف درمان فوری•    ...
روش محاسبه انرژی کودکان
روش محاسبه انرژی کودکان محاسبه انرژی در کودکان، بدو تولد تا 10 سالگی:   سن(سال) بدو تولد – 5/0 5/0 – 0/1 3 -1 6-4 10-7 انرژی (kcal) 115 xWt(kg) 5/1 xWt(kg)...
نمونه یک مخلوط مناسب برای تغذی...
نمونه یک مخلوط مناسب برای تغذی... نمونه یک مخلوط مناسب برای تغذیه با لوله که در مخلوط کن تهیه شده است:حجم کل: 2500 میلی لیترانرژی کل: 2700 کیلوکالری(Kcal/ml 1)   ترکیبات گرم/ml کربوهید...
ال کارنیتین 2
ال کارنیتین 2 اثرات ال-كارنيتين  ال-كارنيتين   يك اسيد آمينه طبيعي است كه بواسطه اثر بر روي متابوليسم چربيها مورد توجه بسياري از محققين علم تغذيه انسان قرار&nb...