شکلات پروتئيني مکمل ورزشی

شکل جديدي از مواد پروتئيني با عنوان شکلات پروتئيني

شکلات پروتئینی

شکلات پروتئيني

 پروتئين اين محصول از نوع پروتئين وي مي باشد وکربوهيدرات موجوددرآن از پودر خرما تهيه شده است.

اين محصول تامين کننده ويتامين ها ومواد معدني تا حدود 50%RDA(ميزان توصيه شده مصرف روزانه)نيز مي باشد.

شکلات پروتئدینی  مي تواند از تحليل عضلات جلوگيري کرده  و باعث ترميم بافت عضلاني و تامين بخشي از نياز هاي پروتئين يدن شود.

 مصرف ترکيب مناسبي از پروتئين وکربوهيدرات تا30دقيقه بعد از پايان تمرين اثربهتري درجبران ذخاير پروتئين وکربوهيدرات و ترميم عضلات و آمادگي آن ها براي تمرينات بعدي خواهد داشت.

اضافه کردن يک ميان وعده مانند پروتئين بار,بلافاصله پس از تمرين مي توان باداربودن ترکيب مناسبي از پروتئين وکربوهيدرات بهترين انتخاب براي جبران ذخاير گليکوژن وکمک به ترميم وبازسازي عضلات باشد.

شکلات پروتئینی  افراد فعال وکودکان درحال رشد وافرادي که نياز به پروتئين بيشتري دارند مانند ماردران شيرده و بيماران دردوره نقاهت يک منبع غني پروتئين وکربوهيدرات است که مي توان آن رادر هر مکاني مانند مدرسه يا محل کار همراه داشته وبه راحتي مصرف کرد.

مقداروطريقه مصرف

برحسب سن وجنس مي توان اين محصول رابراي تامين پروتئين موردنياز وياجايگزين محصولات حجم ددهنده درمواقعي که استفاده وحمل کردن مکمل هاي پودري مقدورنباشد مصرف نمود.

نکات قابل توجه:

1-درصورت بروز حساسيت ازمصرف اين محصول خودداري کرده وبا متخصص تغذيه يا پزشک مشورت کنيد

2-اين محصول حاوي اسيدآمينه فنيل آلانين مي باشد وبيماران مبتلا به فنيل کتونوري نبايد ازاين مکمل استفاده کنند.

3-درصورت استفاده از اين مکمل مقدارآب مصرفي را افزايش دهيد تاموادزايد حاصل از متابوليسم پروتئين ها از بدن دفع شوند.

4-مصرف اين مکمل شکلات پروتئینی درافرادي که از داروها ي آنتي پيرين وتئوفيلين استفاده مي کنند مجاز نيست.

5-درافرادمبتلا به نارسايي کليوي مصرف اين مکمل مجاز نمي باشد.

دراين گروه مکمل هاي کربومس 1و2 ( به عنوان نوشيدني ورزشي)وشکلات انرژتيک بار قرار دارندوحاوي مقادير بالاي کربوهيدرات مي باشند.کربوهيدرات ها منبع اصلي انرژي دربدن هستند.

کربوهيدرات ها به شکل ساده (مانند گلوکز فروکتوز,شکر)ويا پيچيده قابل هضم (مانند نشاسته) وپيچيده  غير قابل هضم (مانند فيبرهاي غذايي) وجوددارند.

نشاسته دردستگاه گوارش انسان هضم وتبديل به گلوکز مي شود.اين قند پس از جذب به شکل گليکوژن درکبد وعضلات ذخيره مي شود.کربوهيدرات ها بهترين منبع تامين انرژي عضلات درزمان تمرين ومسابقه مي باشد.گليکوژن عضلات  وانرژي حاصل از تجزيه  آن درکارايي ورزشي به ويژه درورز ش هاي قدرتي موثر بوده ونقش بسزايي درموفقيت ورزشکاران دارد.از سوي ديگر فرايندهاي مر بوط به سوخت وساز کربوهيدرات ها سريع تر بوده ومواد دفعي حاصل از متابوليسم  اين مواد نيز اندک است.

رژيم هاي غني از کربوهيدرات موجب افزايش ذخيره گليکوژن عضلات درورزشکاران مي شوند.

مريم ميرزايي

آهن به عنوان يک مکمل

رژيم افزايش وزن - قبل و بعد از مسابقات ورزشكاران

رژیم غذایی ورزش کاران در دوره مسابقات(قسمت دوم )

. . برای مطالعه شما

چاقی دومین علت مرگ در دنیاست
چاقی دومین علت مرگ در دنیاست چاقی دومین علت مرگ در دنیاست  که قابل پیشگیری است. براساس تحقیقات مراکز علمی و آمار جمع آوری شده در جهان، چاقی در سالهای آینده، نخستین علت مرگ قابل پیشگیری در ...
رژیم غذایی سنگ کلیه (انواع سنگ...
رژیم غذایی سنگ کلیه (انواع سنگ... رژیم درمانی (رژیم غدایی) در بیماری سنگ کلیه سنگ هاي ادراري   فرآیند تولید سنگ های ادراری (سنگ کلیه) همان رشد کریستال است که مشابه آنرا در بلورهای نبات می توانید...
کفایت تغذیه ای در رژیم لاغری و...
کفایت تغذیه ای در رژیم لاغری و... کفایت تغذیه ای در رژیم لاغری و کاهش وزن: کفایت تغذیه ای با رژیم غذایی کمتر از 1200 کیلوکالری امکان پذیر نیست. محدود کردن شدید کربوهیدرات، چربی و پروتئین رژیم غ...
تغذیه در سنگ کلیه
تغذیه در سنگ کلیه سنگ کلیه و تغذیه سنگ کلیه به کریستال هایی میگویند که توسط  نمک ها یا مواد معدنی درکلیه ایجاد میشوند. در اکثر افراد این مواد معدنی رسوب نمی کنند و یا معمولا سنگ ...