مواد غذایی غیرمجاز تغذیه با لوله

مواد غذایی غیرمجاز تغذیه با لوله : tube feeding

در مورد فرمولهای تجارتی این مبحث صدق نمی کند. در ترکیباتی که در مخلوط کن تهیه می شوند، اضافه کردن تخم مرغ خام به علت خطر مسمومیت سالمونلا مجاز نیست.
* یادآوری: در هنگام تهیه ترکیبات بوسیله مخلوط کن به نکات لازم در زمینه کنترل آلودگی های ثانویه توجه شود.
چند تذکر مهم:
    محل قرار گرفتن لوله یکی از موارد زیر است:
    بینی-معده                Nasogastric
    بینی-دئودنوم                Nasoduodenal
    بینی-ژژنوم                    Nasojejunal
    ورودی به مری                Esophagostomy
    ورودی به معده                Gastrostomy
    ورودی به ژژنوم                Jejunostomy

    روشهای ارائه تغذیه از راه لوله عبارتند از:
    مداوم:
ترکیب غذایی یا فرمول روزانه، به طور پیوسته در مدت 24-16 ساعت به بیمار داده می شود.
    متناوب:
ترکیب غذایی یا فرمول در دفعات متعدد با فواصل معین در طول روز داده می شود. برای مثال: 6-4 بار در روز هر بار به مدت 30-20 دقیقه.
    توده ای:
ترکیب غذایی یا فرمولی را که برای مدت 6-4 ساعت مورد نیاز است، در عرض چند دقیقه بوسیله سرنگ وارد لوله می کنند. در این روش، تحمل دستگاه گوارش بیمار کمتر است. بیمار ممکن است دچار دل درد، اسهال و یا حالت تهوع شود.
    برای افزایش تحمل معده و روده، حجم ترکیب غذایی یا فرمول بتدریج افزایش می یابد تا اینکه به مقدار مورد نیاز بیمار برسد.
    هرگاه اسمولالیته فرمولی بیشتر از سرم خون باشد (بیش از mosm/l 300)، باید آن را رقیق کرد و بتدریج به غلظت آن افزود. چون بیماران قادر به تحمل فرمولهای غلیظ نیستند، فرمولها را به نسبت 1/2 یا 1/3 رقیق کرده و ابتدا در حجم کمتر ارائه می دهند.

اسمولالیتۀ فرمولهایی که در مخلوط کن تهیه می شوند معادل اسمولالیته سرم خون است و نیاز به رقیق کردن ندارد. در روش مداوم می توان ارائه فرمولها را به صورت زیر شروع کرد: cc50 در هر ساعت با غلظت 1/2 ، سپس هر 8 ساعت cc25 اضافه می شود تا هنگامی که به مقدار حداکثر مورد نیاز برسد. سپس غلظت را افزایش می دهند.
مثال: اگر هدف cc/hr 125 به صورت تمام غلظت باشد، می توان بصورت زیر عمل کرد:
ابتدا cc/hr50 با غلظت 1/2
پس از 8 ساعت cc/hr75 با غلظت 1/2
پس از 16 ساعت cc/hr100 با غلظت 1/2
پس از 24 ساعت cc/hr125 با غلظت 1/2
پس از 36 ساعت cc/hr125 با غلظت تمام
    وجود فیبر در فرمولها برای جلوگیری از اسهال و یبوست مفید می تواند باشد.
    در برخی موارد، بیماری که با لوله تغذیه می شود دچار اسهال می گردد. قبل از تصمیم به قطع یا کم کردن فرمول، به نکات زیر که ممکن است عامل اصلی اسهال باشند، توجه کنید:
الف- مصرف آنتی اسید حاوی منیزیم
ب- مصرف داروی "سایمیتیدین"
پ- مصرف فسفات و پتاسیم تکمیلی
ت- استفاده از داروهای ملین
ث- استفاده از داروهای مدر
    برای جلوگیری از برگشت غذا و ورود آن به ریه که می توان منجر به پیدایش عفونتهای ریه شود، در هنگام تغذیه با لوله و 30 دقیقه پس از اتمام آن، زیر سر بیمار بصورت 45-30 درجه تنظیم شود.

. . برای مطالعه شما

تفکر مثبت برای لاغر شدن
تفکر مثبت برای لاغر شدن 10 نکته ساده برای تفکر مثبت و کاهش وزن موفق ظاهر من چاق است ، این چه قیافه ای ، چرا من باید چاق باشم و ... هزاران جمله منفی وچود دارد که با ورود به مغزمان شکست ...
مقدار پتاسیم مواد غذایی
مقدار پتاسیم مواد غذایی مقدار پتاسیم مواد غذایی پتاسیم کم:156 گرم (mEq 4)ذرت                       ...
خفگی و مرک هنگام خواب در افراد...
خفگی و مرک هنگام خواب در افراد... خفگی و مرک هنگام خواب در افراد چاقچاقی با چندین مکانیسم باعث نقص در عملکرد دستگاه تنفسی میگردد:اول از همه بار مکانیمی چربی بر روی قفسه سینه ، وزن زیاد چربی روی ...
پرخوری عصبی (بلمیا نوروزا)
پرخوری عصبی (بلمیا نوروزا) پرخوری عصبی (بلمیا نوروزا) این اختلال شایع تر از بی اشتهایی عصبی بوده و عبارت است از خوردن غذا بیشتر از آن چه که افراد در شرایط و مدت مشابه می خورند و با احساس ...