مواد غذایی غیرمجاز تغذیه با لوله

مواد غذایی غیرمجاز تغذیه با لوله : tube feeding

در مورد فرمولهای تجارتی این مبحث صدق نمی کند. در ترکیباتی که در مخلوط کن تهیه می شوند، اضافه کردن تخم مرغ خام به علت خطر مسمومیت سالمونلا مجاز نیست.
* یادآوری: در هنگام تهیه ترکیبات بوسیله مخلوط کن به نکات لازم در زمینه کنترل آلودگی های ثانویه توجه شود.
چند تذکر مهم:
    محل قرار گرفتن لوله یکی از موارد زیر است:
    بینی-معده                Nasogastric
    بینی-دئودنوم                Nasoduodenal
    بینی-ژژنوم                    Nasojejunal
    ورودی به مری                Esophagostomy
    ورودی به معده                Gastrostomy
    ورودی به ژژنوم                Jejunostomy

    روشهای ارائه تغذیه از راه لوله عبارتند از:
    مداوم:
ترکیب غذایی یا فرمول روزانه، به طور پیوسته در مدت 24-16 ساعت به بیمار داده می شود.
    متناوب:
ترکیب غذایی یا فرمول در دفعات متعدد با فواصل معین در طول روز داده می شود. برای مثال: 6-4 بار در روز هر بار به مدت 30-20 دقیقه.
    توده ای:
ترکیب غذایی یا فرمولی را که برای مدت 6-4 ساعت مورد نیاز است، در عرض چند دقیقه بوسیله سرنگ وارد لوله می کنند. در این روش، تحمل دستگاه گوارش بیمار کمتر است. بیمار ممکن است دچار دل درد، اسهال و یا حالت تهوع شود.
    برای افزایش تحمل معده و روده، حجم ترکیب غذایی یا فرمول بتدریج افزایش می یابد تا اینکه به مقدار مورد نیاز بیمار برسد.
    هرگاه اسمولالیته فرمولی بیشتر از سرم خون باشد (بیش از mosm/l 300)، باید آن را رقیق کرد و بتدریج به غلظت آن افزود. چون بیماران قادر به تحمل فرمولهای غلیظ نیستند، فرمولها را به نسبت 1/2 یا 1/3 رقیق کرده و ابتدا در حجم کمتر ارائه می دهند.

اسمولالیتۀ فرمولهایی که در مخلوط کن تهیه می شوند معادل اسمولالیته سرم خون است و نیاز به رقیق کردن ندارد. در روش مداوم می توان ارائه فرمولها را به صورت زیر شروع کرد: cc50 در هر ساعت با غلظت 1/2 ، سپس هر 8 ساعت cc25 اضافه می شود تا هنگامی که به مقدار حداکثر مورد نیاز برسد. سپس غلظت را افزایش می دهند.
مثال: اگر هدف cc/hr 125 به صورت تمام غلظت باشد، می توان بصورت زیر عمل کرد:
ابتدا cc/hr50 با غلظت 1/2
پس از 8 ساعت cc/hr75 با غلظت 1/2
پس از 16 ساعت cc/hr100 با غلظت 1/2
پس از 24 ساعت cc/hr125 با غلظت 1/2
پس از 36 ساعت cc/hr125 با غلظت تمام
    وجود فیبر در فرمولها برای جلوگیری از اسهال و یبوست مفید می تواند باشد.
    در برخی موارد، بیماری که با لوله تغذیه می شود دچار اسهال می گردد. قبل از تصمیم به قطع یا کم کردن فرمول، به نکات زیر که ممکن است عامل اصلی اسهال باشند، توجه کنید:
الف- مصرف آنتی اسید حاوی منیزیم
ب- مصرف داروی "سایمیتیدین"
پ- مصرف فسفات و پتاسیم تکمیلی
ت- استفاده از داروهای ملین
ث- استفاده از داروهای مدر
    برای جلوگیری از برگشت غذا و ورود آن به ریه که می توان منجر به پیدایش عفونتهای ریه شود، در هنگام تغذیه با لوله و 30 دقیقه پس از اتمام آن، زیر سر بیمار بصورت 45-30 درجه تنظیم شود.

. . برای مطالعه شما

جدول مقدار ویتامین محلول در آب...
جدول مقدار ویتامین محلول در آب... ویتامین های محلول در آب ویتامین C mg تیامین mg ریبوفلاوین mg نیاسین mgNE ویتامینB6 mg فولات mcg ویتامینB12 mcg 30 3/0 4/0 5 3...
خطرناکترین چاقی - چاقی کودکان
خطرناکترین چاقی - چاقی کودکان خطرناکترین چاقی - چاقی کودکان مه مردم با دیدن تصویر کودکی که با ذوق و اشتها مشغول خوردن غذاست، لبخند می‌زنند اما بسیار هستند خانواده هایی که بچه‌هایی بدغذا دارن...
آزمایش های تشخیص حساسیت غذایی
آزمایش های تشخیص حساسیت غذایی آزمایش های تشخیص حساسیت غذایی: آزمون تلقیح پوستی و تست های خونی ای (RAST) که وجود آنتی بادی های IgE را در برابر آنتی ژن های خاص بررسی می کنند، آزمون های ساده ا...
علائم کمبود ویتامین
علائم کمبود ویتامین   يافته هاي باليني علت ميزان بروز كمبود افزايش ناخنها و مو پرچمي شدن مو موي شكننده و سست ريشه كم پشتي مو موي پيچدار (فردار ) ، غير شفا...