چند تذکر مهم رژیم محدود از فیبر:

چند تذکر مهم رژیم محدود از فیبر:

1-    در بعضی موارد، رژیم محدود از فیبر ممک است عوارض برخی بیماری ها را شدیدتر نماید، به طوری که در "سندروم تحریک پذیر روده" یا در "دیورتیکولوزیس" توصیه نمی شود، مگر آنکه مجاری کولون، باریک شده باشد.
2-    این رژیم، وزن و حجم مدفوع را کاهش می دهد، بنابراین تخلیه روده را به تأخیر می اندازد.
3-    غذاهای کم فیبر مثل شیر و آب آلو که وزن مدفوع را از طریق مکانیسم های دیگری افزایش می دهند از ایجاد یبوست جلوگیری می کنند.

نمونه یک رژیم غذایی کم فیبر

. . برای مطالعه شما

نمونه رژیم نرم
نمونه رژیم نرم نمونه رژیم نرم ( رژیم غذایی ن...
ورزش لاغر می کند یا نه ؟
ورزش لاغر می کند یا نه ؟ ورزش لاغر می کند یا نه ؟ ورزش  به تنهایی بدون تغذيه مناسب ممكن است اثرات مفيدى كه قابل انتظار است را نداشته باشد. به طور مثال بسيارى از ورزشكاران كه فعاليت هاى ...
تغذيه درماني افراد نابارور(ناز...
تغذيه درماني افراد نابارور(ناز... تغذيه درماني افراد نابارور اخيراً تحقيقاتي در زمينه تأثير مواد سمي محيطي بر باروري زوجين صورت گرفته است. ما هر روز بامقادير زيادي از مواد شيميايي در تماس هستيم...
رژیم سم زدایی ؟؟؟
رژیم سم زدایی ؟؟؟ رژیم های سم زدایی (Deetoxification diets) قبل از هر چیز باید بدانید این رژیمها مناسب تمام افراد نیستند و حتی میتوانند خطر ناک باشند اما به طور کلی رژیم های سم ز...