رژیم غذایی ورزش کاران در دوره مسابقات-قسمت اول

تقسیم بندی رژیم غذایی ورزش کاران در دوره مسابقات

رژیم غذایی مسابقات

 

در مقالات گذشته با مطالعه رژیم غذایی در دوره تمرینات توانستیم میزان و به ویژه محدوده ی یک رژیم غذایی متعادل برای ورزشکاران را صرف نظر از نوع ورزش مشخص کنیم. اگر چه مواد غذایی مخصوصی برای کشتی گیر، مشت زن و شناگر وجود ندارد، اما به هر حال آن ها باید از رژیم غذایی خاصی پیروی کنند. با وجود این، هر ورزشی نیاز تغذیه ای ویژه ای دارد. در روز مسابقه، ورزش کار متحمل فشار و استرس زیادی می شود که تمام اعضای بدن را تحت تأثیر قرار می دهد. مصرف ذخایر بدنی و فشار روحی که ورزش کار متحمل می شود موجب خستگی شده که بدن برای آن باید کم و بیش آماده باشد.
یک رژیم غذایی مناسب در چنین شرایطی ضروری است، زیرا اگر حتی رژیم غذایی موجب بهبود بازده فعالیت ورزش کار نشود، حداقل باید قدرت او را کم نکرده و احساس خستگی در هنگام مسابقه و بعد ازآن را به حداقل برساند.


بدیهی است که نوع ورزش هر چه باشد، سلامت ورزش کار باید قبل از آن در حد مطلوب قرار گیرد تا بتواند از مزایای یک رژیم غذایی نرمال استفاده کند، هر ورزشی نیاز تغذیه ای خاصی دارد. ورزش کار باید برحسب نوع ورزشی که انجام می دهد قواعد مربوط به رژیم را رعایت کند. واضح است که برای درک مفهوم رژیم غذایی برای ورزش کاران باید یک طبقه بندی اولیه از ورزش های مختلف از دیدگاه تغذیه ای داشته باشیم.

1- فعالیت های ورزشی با دوره ی زمانی متوسط
ورزش هایی هیتند که به صورت تیمی انجام می شوند و دارای تیم، وقت در بازی به منظور تأمین نیاز سازندگی و انرژی می باشند. نمونه ی این ورزش زیاد وجود دارد (مانند فوتبال، بسکتبال و ...).

2 - فعالیت های ورزشی با دوره زمانی طولانی
در این نوع ورزش ها ورزش کار باید به اجبار قبل از مسابقه غذا بخورد. این ویژگی در ورزش های استقامتی وجود دارد. (مانند: دوچرخه سواری در جاده، کوه نوردی، اسکی استقامت و دو ماراتون)

3- فعالیت های ورزشی با دوره زمانی کوتاه
این ورزش ها به موارد زیر تقسیم می شوند:
- فعالیت کوتاه برای یک بار: افزایش سرعت دونده در پایان مسابقه دو؛
- فعالیت کوتاه مکرر: هالتر و ژیمناستیک؛
- فعالیت طولانی برای یک بار؛ پیاده روی متوسط؛
- فعالیت طولانی مکرر: تنیس، شمشیر بازی و ...
اگر چه طبقه بندی این ورزش ها ضروری است اما نباید فراموش کرد که محدوده بین تمام فعالیت های ورزشی، ورزش های آرام بخش، ورزش های استقامت و ورزش های تیمی، ظاهری است. بعد از این که رژیم غذایی دوران تمرینات تنظیم شد. اصول کلی رژیم غذایی در دوران مسابقات مطرح می شود.
ادامه دارد ....

تغذیه پس از ورزش

برای افزایش اشتها چه كاری باید انجام داد؟

تغذیه صحیح در ورزشکاران رشته بوکس چگونه باید باشد

. . برای مطالعه شما

چند الگوهاي غذايي براي کاهش وز...
چند الگوهاي غذايي براي کاهش وز... چند الگوهاي غذايي براي کاهش وزن کاهش کالري هنگام صبحانه به جاي اين صبحانه، چاي با شکر 50 کالري 70 گرم نان 200 کالري 30 گرم کره 200 کالري ...
رژیم سم زدایی ؟؟؟
رژیم سم زدایی ؟؟؟ رژیم های سم زدایی (Deetoxification diets) قبل از هر چیز باید بدانید این رژیمها مناسب تمام افراد نیستند و حتی میتوانند خطر ناک باشند اما به طور کلی رژیم های سم ز...
تغذیه مناسب برای جوش خوردن شکس...
تغذیه مناسب برای جوش خوردن شکس... غذایی که می‌خورید تأثیر مهمی در سرعت جوش خوردن شکستگی شما دارد. بدن شما برای ترمیم شکستگی نیاز به کربوهیدرات، پروتئین، چربی، ویتامین، مواد معدنی و آب دارد.   ...
آلرژی یا حساسیت غذایی قبل از ل...
آلرژی یا حساسیت غذایی قبل از ل... آلرژی یا حساسیت غذایی و لاغر شدن آزمایش ELISA IgG برای حساسیت غذایی آزمایش خون برای حساسیت غذایی   اگر فهمیدید که پس از مصرف مجدد غذای حساسیت زا نشانه ها چندان...