محاسبه گرها

چاقم یا معمولی یا .؟؟لاغر ...؟؟

آیا درست ورزش میکنم ..؟؟

آیا قلب و ریه من درست کار میکند ..؟؟

وضعیت سلامتی من چگونه است ..؟؟

چه مقدار انرژی روزانه نیاز دارم ..؟؟

 

 

شاید بخواهید بخوانید

کربوهیدرات

کربوهیدرات
کربوهیدرات یکی از مهمترین مواد غذایی برای زنده ماندن ، فکر کردن ، حر

...